Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate?Isalin pabalik sa Ingles (Estados Unidos) ang paglalarawan

LiveSafe enables direct and discreet two-way communication with your community safety officials using text, picture, video, and audio. It also lets you virtually walk your friends and family home with SafeWalk.

Plus much more!

• Location tracking during emergencies
• Access to safety resources and phone numbers
• Safety map with local incident info and key safety locations to keep you “in the know”

PLEASE READ CAREFULLY:

DO NOT USE THIS APPLICATION TO REPORT REAL-TIME EMERGENCIES IF YOUR LOCAL POLICE ORGANIZATION IS NOT LISTED IN THE ORGANIZATIONS SCREEN IN THE APP. Reports will not be immediately received by police or emergency authorities until LiveSafe coordinates with authorities to enable delivery of reports. Should an emergency arise, always dial 911.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Law enforcement agencies interested in directly receiving their local crime tips in real-time via the LiveSafe Command Dashboard are encouraged to contact LiveSafe via email at contact@livesafemobile.com or by visiting LiveSafeMobile.com.

DISCLAIMER:
By downloading this application, you understand and agree to these terms: The LiveSafe application may not be linked or connected to your local police, medical, or law-enforcement authority as of yet. By using this application at this time, you will not be assisted for any and all emergencies or crime-reports submitted unless your local authorities have integrated with LiveSafe. Please check with your local authorities to see if they are integrated with LiveSafe to receive your reports. Should an emergency arise, always dial 911.

THE PUBLISHER OF THE APPLICATION AND ANY AFFILIATES, PARTNERS, AGENTS, OR EMPLOYEES OF LIVESAFE SHALL HAVE NO LIABILITY NOR RESPONSIBILITY TO ANY PERSON OR ENTITY WITH RESPECT TO ANY PART OF THE APPLICATION INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DOWNLOADING, USE, CRIME REPORTING, AND EXPECTATIONS OF SAFETY AND SECURITY.
LiveSafe nagbibigay-daan sa direktang at mahinahon two-way na pakikipag-usap sa iyong mga opisyal ng kaligtasan ng komunidad gamit ang teksto, larawan, video, at audio. Hinahayaan ka rin nito sa iyo halos maglakad tahanan pamilya iyong mga kaibigan at sa SafeWalk.
 
At higit pa!
 
• pagsubaybay ng lokasyon sa panahon ng mga emerhensiya
• I-access sa mga mapagkukunan ng kaligtasan at mga numero ng telepono
• Kaligtasan mapa na may mga lokal na impormasyon sa insidente at pangunahing lokasyon sa kaligtasan upang panatilihin kang "sa alam"

PAKIBASA NG MABUTI:

HUWAG GAMITIN ANG APLIKASYON SA ulat real-time na mga emerhensiya KUNG iyong lokal na pulisya organisasyon ay hindi nakalista sa mga organisasyon SCREEN SA APP. Ulat ay hindi agad natanggap ng pulis o awtoridad emergency hanggang LiveSafe coordinate na may awtoridad upang paganahin ang paghahatid ng mga ulat. Dapat isang kagipitan lumabas, palaging i-dial ang 911.

Patuloy na paggamit ng GPS na tumatakbo sa background ay maaaring kapansin-pansing bawasan ang buhay ng baterya.

Ahensiyang nagpapatupad ng batas na interesado sa direktang pagtanggap ng kanilang lokal na krimen mga tip sa real-time sa pamamagitan ng LiveSafe Command Dashboard ay hinihikayat na makipag-ugnay sa LiveSafe pamamagitan ng email sa contact@livesafemobile.com o sa pamamagitan ng pagbisita LiveSafeMobile.com.

DISCLAIMER:
Sa pamamagitan ng pagda-download ang application na ito, nauunawaan at sumasang-ayon sa mga tuntuning ito: Hindi maaaring ma-link o konektado sa iyong lokal na pulisya, awtoridad medikal, o batas-pagpapatupad bilang pa ng mga Ang LiveSafe application. Sa pamamagitan ng paggamit ng application na ito sa oras na ito, hindi mo ay tinulungan para sa anumang at lahat ng mga emerhensiya o krimen-ulat na isinumite maliban kung ang iyong mga lokal na awtoridad na isinama sa LiveSafe. Mangyaring suriin sa iyong mga lokal na awtoridad upang makita kung ang mga ito ay isinama sa LiveSafe upang matanggap ang iyong ulat. Dapat isang kagipitan lumabas, palaging i-dial ang 911.

ANG PUBLISHER NG MGA APPLICATION AT ANUMANG MGA KAAKIBAT, KASOSYO, ahente, O empleyado ng LIVESAFE AY MAY PANANAGUTAN NG HINDI ni PANANAGUTAN SA ANUMANG PERSON O ENTITY MAY KINALAMAN SA ANUMANG BAHAGI NG MGA APPLICATION KABILANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA pag-download, PAGGAMIT, KRIMEN-UULAT, AT INAASAHAN NG KALIGTASAN AT SEGURIDAD.
Magbasa pa
4.1
443 ang kabuuan
5
4
3
2
1
Ikinakarga...

Ano'ng Bago

Minor bug fixes and improvements
Magbasa pa

Karagdagang Impormasyon

Na-update
Agosto 31, 2018
Laki
12M
Mga Pag-install
100,000+
Kasalukuyang Bersyon
2.5.152
Nangangailangan ng Android
4.1 at mas bago
Rating ng Content
Mga Interactive na Elemento
Pakikipag-ugnayan ng Mga User, Impormasyon ng Mga Pagbabahagi, Lokasyon ng Mga Pagbabahagi
Inaalok Ng
LiveSafe, Inc.
Developer
©2018 GoogleMga Tuntunin ng Serbisyo ng SitePrivacyMga DeveloperMga ArtistTungkol sa Google|Lokasyon: Estados UnidosWika: Filipino
Sa pamamagitan ng pagbili sa item na ito, nakikipagtransaksyon ka sa Google Payments at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Notification ng Privacy ng Google Payments.