BV Điều Dưỡng PHCN Trung Ương

Contains ads
100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

"BV Điều Dưỡng PHCN Trung Ương" là ứng dụng cho phép người dùng tạo tài khoản để có thể đăng ký khám chữa bệnh từ xa tại BV Điều Dưỡng PHCN Trung Ương cũng như tới hàng trăm bệnh viện trong và ngoài công lập trên toàn quốc cũng như quản lý thông tin khám chữa bệnh đó mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian chờ đợi, hỗ trợ các tiện ích liên quan quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân:
1. Tạo và quản lý hồ sơ khám chữa bệnh của bạn và người thân.
2. Tìm kiếm, tiếp cận thông tin về cơ sở khám chữa bệnh cụ thể, từ đó đăng ký khám từ xa (đặt trước lịch hẹn) bằng hồ sơ được khởi tạo.
3. Nhận được thông báo xác nhận lịch hẹn từ cơ sở khám chữa bệnh tương ứng.
4. Đến cơ sở khám chữa bệnh theo lịch hẹn, được đăng ký khám chữa bệnh một cách nhanh chóng.
5. Nhận được thông báo đến phòng khám, phòng làm dịch vụ khi đến lượt.
6. Nhận được thông báo kết quả cận lâm sàng khi có kết quả, thông tin đơn thuốc, chi phí khám chữa bệnh...khi kết thúc khám chữa bệnh.
7. Nhận được thông báo lịch uống thuốc (nếu thiết lập), lịch hẹn tái khám (nếu có).
8. Tra cứu lại thông tin của từng đợt khám chữa bệnh mọi lúc mọi nơi.
9. Đánh giá chất lượng dịch vụ của cơ sở khám chữa bệnh tương ứng theo từng lần khám, giúp cơ sở khám chữa bệnh ngày càng cải thiện chất lượng dịch vụ.
10. Tiếp cận được thông tin y tế liên tục cập nhật.
11. Quản lý thông tin ưu đãi, khuyến mại, thông tin thành viên VIP (nếu có) từ bệnh viện.
12. Và còn nhiều hơn thế nữa...
Updated on
Aug 28, 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
This app may share these data types with third parties
Personal info
This app may collect these data types
Personal info, Health and fitness and 3 others
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted