Makkelijke Moestuin App

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Deze app is speciaal gemaakt voor het systeem van de Makkelijke Moestuin.

De app is dan ook 100% afgestemd op de materialen, zaden en werkwijze van de Makkelijke Moestuin.

Alles wat jij in de app doet, doe je ook in het echt: in je eigen tuin.

Zaaien, je plantjes verzorgen, oogsten: alles op de juiste tijd, op de juiste plek en duidelijk uitgelegd aan de hand van de honderden illustraties. 

Wil je zeker weten of jouw moestuin overeenkomt met het Makkelijke Moestuin-systeem? Ga dan eerst naar de website www.makkelijkemoestuin.nl

- Totaal vernieuwde versie -

We hebben de app totaal vernieuwd. Er zijn tal van functies aan toegevoegd en vanaf nu kan je ‘m synchroniseren op verschillende devices.

- Let op -

De app is nog volop in ontwikkeling: het kan dus zijn dat je nog wat dingen tegenkomt die beter zouden kunnen. Maar omdat we willen dat jij er zo snel mogelijk gebruik van kan maken, hebben we de eerste versie nu al gelanceerd. De komende tijd zullen we nog veel verbeteringen toevoegen.

Help ons mee en mail ons je op- en aanmerkingen: we horen ze graag. En waar het kan passen we je tips meteen aan.

- Hoe werkt de vernieuwde app en wat kan je ermee? -

Eerst voer je de moestuinbakken in die je in je tuin hebt. Dan vink je de groentes aan die je wilt verbouwen.

Dan zaai je moestuin in.

- De app weet alles over de groentes die jij hebt aangevinkt -

Je zaait ze dus altijd precies op de juiste:
• plek - van laag naar hoog: nooit in elkaars schaduw
• tijd - sommige groentes kunnen al vroeg in het jaar, andere pas in de zomer
• zaaidiepte - boontjes zaai je dieper dan sla
• afstand - hoeveel plantjes passen in een vak

- De app weet hoe je plantjes moet verzorgen en wanneer -

Zo moet je radijsjes wél uitdunnen, maar lente-uitjes juist weer niet.
En weet je dat je tomaten moet ‘dieven’?
Dat wist ik ook niet toen ik begon. De app geeft je een seintje als het zo ver is en laat je dan precies zien wat je moet doen.

- De app lost problemen op vóór ze er zijn -

Hij laat je je tuin volzetten met veel verschillende groentes.
Daardoor oogst je super gevarieerd, heb je minder last van ziektes en plagen en doe je ongemerkt aan wisselteelt.

- En wat als er toch iets mis gaat? -

Tja, dat kan gebeuren. Maar ook dan zoekt de app - samen met jou - naar wat er aan de hand is. Heb je het gevonden dan weet je meteen wat je eraan kan doen Geen stress, geen onzekerheid.

- De app geeft je dagelijkse to-do’s op het juiste moment -

Dat is super handig en laat je beter tuinieren. Want jij verzorgt je plantjes als ze dat nodig hebben. Mooi op tijd en je vergeet het nooit.

- Zit je dan de rest van je leven aan de app vast? -

Nee. De app leert je tuinieren in de praktijk. Beter dan welke cursus dan ook. Doe het een jaar en je hebt het in de vingers. Dan heb je de app niet meer nodig. Maar de kans is groot dat je ‘m blijft gebruiken als handige planner.

- Voor wie is de app niet bedoeld? -

Tuinier je in een traditionele moestuin in de volle grond? Dan is deze app niet geschikt voor jou. De app is namelijk 100% afgestemd op de materialen, zaden en werkwijze van de Makkelijke Moestuin.

Meer weten? Ga dan naar de site: www.makkelijkemoestuin.nl
This app is made specifically for the Easy Vegetable system.

The application is, therefore, 100% matched to the materials, seeds and methods of the Vegetable Easy.

Everything you do in the app, you do in real life: in your own garden.

Sow, take care of your plants, harvest everything at the right time in the right place and clearly explained with reference to the hundreds of illustrations. Would you know if your garden matches the Easy Vegetable System? first go to the website www.makkelijkemoestuin.nl

- Total new version -

We've updated the app altogether. There are numerous features added and now you can 't sync over multiple devices.

- Pay attention -

The app is still in development: So it may be that you have some things to come that would be better. But because we want you can use it as soon as possible, we have already launched the first version now. The next time we will add many improvements.

Help us and send us your feedback: please let us know. And where can we apply immediately to your tips.

- How does the new app and what you do with it? -

First you enter the vegetable bins in which you have in your garden. Then tick the vegetables you want to grow.

Then seed in your garden.

- The app knows everything about the vegetables you've checked -

You sow so they always just the right:
• Place - low to high: never in each other's shadow
• time - some vegetables can early in the year, other only in the summer
• sowing depth - beans seed deeper than lettuce
• distance - how many plants fit in a box

- The app knows how to care for plants and when -

So you have radishes thin indeed, but scallions just not.
And you know you 'thieves' have tomatoes?
I did not know when I started. The app lets you know when the time is up and lets you see exactly what to do.

- The app solves problems before they have -

He lets you volzetten your garden with many different vegetables.
Thereby harvest your super varied, you have fewer problems with diseases and pests and do unnoticed to crop rotation.

- And what if something goes wrong? -

Well, that can happen. But then searches the app - together with you - to what is going on. Did you find it, you know exactly what you can do about it No stress, no uncertainty.

- The app displays your daily to-do's at the right time -

It's super convenient and lets you better gardening. Because you care your plants when they need it. Right on time, and you never forget it.

- Are you then determine the rest of your life to the app? -

No. The app teaches gardening in practice. Better than any course whatsoever. Do it for a year and you have it in your fingers. Then you do not need the app. But chances are that you 'm still used as a handy planner.

- Who is the app not intended? -

Gardening in a traditional vegetable garden in the ground? Then this app is not for you. The app is in fact 100% matched to the materials, seeds and methods of the Vegetable Easy.

Knowing more? Go to the website: www.makkelijkemoestuin.nl
Read more
Collapse
4.3
488 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- 'Over ons' verwijst nu door naar juiste pagina;
- 'Wiki' verwijst nu door naar juiste pagina;
- 'Supplies' verwijzen nu door naar juiste pagina.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 18, 2021
Size
Varies with device
Installs
50,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Makkelijke Moestuin
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.