5 N+
Lượt tải xuống
Mức phân loại nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Hệ thống quản lý thông tin bán hàng của VICEM - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
Lần cập nhật gần đây nhất
23 thg 7, 2024

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Có thể ứng dụng này sẽ thu thập những loại dữ liệu này
Vị trí và Thiết bị hoặc mã nhận dạng khác
Dữ liệu không được mã hóa
Không thể xóa dữ liệu

Tính năng mới

- Cập nhật nghiệp vụ
- Sửa lỗi, tối ưu hiệu năng

Thông tin hỗ trợ của ứng dụng