Mestre

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Mestre gjør medisinsk kunnskap om stress og stressplager tilgjengelig for folk flest. Appen byr på lærerike foredrag, nyttige øvelser og en inspirerende podkast - slik at du kan jobbe med utfordringer på din måte, når og der du vil. Det vil gi deg ny kunnskap om kropp og sinn, skape ro og konsentrasjon, samt styrke evnen til å mestre stress og ubehag, uro, smerter og negative tanker. Ved å ta i bruk appen vil du også lære å være mer mindful til stede, her og nå.

TEMA I MESTRE:
Stressmestring, søvn, sinnsro, regulere tanker og følelser, bekymring, angst, smerte, utbrenthet, tidsklemme, utmattelse, depresjon, naturen, balanse, logge på/ logge av, mental styrke, konsentrasjon, tålmodighet, uoppfylte forventninger, sorg, skam og skyldfølelse, mindfulness, stress- og mestringsterapi + mye mer!


DETTE FÅR DU:

- Kunnskap
Dr.med. Bjarte Stubhaug, spesialist i psykiatri og stressmedisin, forklarer på en lettfattelig måte hva stress er og hvordan stress skaper helseplager: om aktivering og fysiologiske reaksjoner på stress. I appen lærer han deg mestringsstrategier og mindfulness som et godt mestringsverktøy.
Hanne Suorza deler også raust av kunnskap og erfaringer. Hun forteller blant annet om hvorfor hun startet å praktisere mindfulness, og om hvordan hun i dag, 10 år senere, integrerer det i jobb- og mammalivet.

- Mindfulness
Lær hvordan du enkelt kan være mer til stede i hverdagen, både på jobb og hjemme. Øv på å ha bevisst oppmerksomhet på opplevelsen av å være her og nå, gjennom sanser, pust og kropp. Tren på å godta tanker og ubehag du har nå, for så å koble deg fra og flytte oppmerksomheten til her-og-nå.

- Øvelser
Ønsker du å jobbe med utfordringer du har? Helst når det passer deg selv – ute på tur, på bussen eller hjemme i sofaen? Mestre har et tyvetalls øvelser på 5-30 min som er knyttet til aktuelle tema som søvn, angst, tidsklemma, smerte, regulere tanker og følelser, konsentrasjon, utmattelse, panikkangst, tålmodighet og bekymring.

- Podkast
Velkommen til Mestre podkast - om mestring og livsbelastninger. Her møter du dr. med. Bjarte Stubhaug og Hanne Suorza i samtale om følelser, utfordringer, tanker, kunnskap, forståelse, regulering, aksept og mestring. Aktuelle tema. Mye kunnskap og inspirasjon. God lytteopplevelse!

Utdrag fra bok
Dr. med Bjarte Stubhaug er forfatteren bak boka «Når livet røyner på» - om livskriser og mestring. I appen får du utdrag fra boka som mellom annet tar for seg egeninnsats ved stress og overaktivering. Boka viser hvordan man kan mestre kriser og vendepunkt i livet, som stress, sykdom og tap av mennesker man er glad i. Boka er ment å være en kilde til nye tanker og perspektiver på kriser i livet og som hjelp til å finne vegen ut av fastlåste tankemåter.

FOLKA BAK MESTRE:
Hanne Suorza er daglig leder i Mestre AS. Hun har bred bakgrunn som journalist, kommunikasjonsrådgiver og tekstforfatter. Siden 2015 har hun jobbet med å formidle stressmestring og mindfulness gjennom tekst og bilder, foredrag og kurs både for privatpersoner og næringslivet. Og ikke minst: Mestre app + pod.

Bjarte Stubhaug er lege og psykiater, spesialist i stressmedisin, og arbeider daglig med pasienter med stressmedisinske plager. Han har medisinsk doktorgrad om utmattelse, ME og stress, er førsteamanuensis og forsker ved Universitet i Bergen og underviser leger og lekfolk om stress og mestring.
Masters make medical knowledge about stress and stress disorders available to most people. The app offers educational lectures, useful exercises and an inspiring podcast - so you can work on challenges in your own way, whenever and wherever you want. It will give you new knowledge about body and mind, create calm and concentration, as well as strengthen the ability to cope with stress and discomfort, restlessness, pain and negative thoughts. By using the app, you will also learn to be more mindful present, here and now.

THEME AND MASTERS:
Stress management, sleep, peace of mind, regulating thoughts and feelings, worry, anxiety, pain, burnout, time constraints, fatigue, depression, nature, balance, logging in / out, mental strength, concentration, patience, unfulfilled expectations, sadness, shame and guilt , mindfulness, stress and coping therapy + much more!


YOU GET THIS:

- Knowledge
Dr.med. Bjarte Stubhaug, specialist in psychiatry and stress medicine, explains in an easy-to-understand way what stress is and how stress creates health problems: about activation and physiological reactions to stress. In the app, he teaches you coping strategies and mindfulness as a good coping tool.
Hanne Suorza also shares a wealth of knowledge and experiences. Among other things, she talks about why she started practicing mindfulness, and about how she today, 10 years later, integrates it into work and motherhood.

- Mindfulness
Learn how you can easily be more present in everyday life, both at work and at home. Practice having conscious awareness of the experience of being here and now, through the senses, breath and body. Practice accepting the thoughts and discomforts you have now, then disconnect and shift your attention to the here-and-now.

Exercises
Do you want to work with challenges you have? Preferably when it suits you - out for a walk, on the bus or at home on the couch? Masters have about twenty exercises of 5-30 min that are related to current topics such as sleep, anxiety, time constraints, pain, regulating thoughts and emotions, concentration, fatigue, panic disorder, patience and worry.

- Podcast
Welcome to the Mestre podcast - about coping and the stresses of life. Here you meet Dr. with. Bjarte Stubhaug and Hanne Suorza in conversation about emotions, challenges, thoughts, knowledge, understanding, regulation, acceptance and mastery. Relevant issues. Lots of knowledge and inspiration. Good listening experience!

Excerpt from book
Dr. with Bjarte Stubhaug is the author behind the book "Når livet røyner på" - about life crises and coping. In the app, you get excerpts from the book which, among other things, address your own efforts in the event of stress and overactivation. The book shows how to master crises and turning points in life, such as stress, illness and loss of people you love. The book is intended to be a source of new thoughts and perspectives on crises in life and as help to find the way out. fixed ways of thinking.

PEOPLE BEHIND MASTERS:
Hanne Suorza is the general manager of Mestre AS. She has a broad background as a journalist, communications consultant and copywriter. Since 2015, she has worked to convey stress management and mindfulness through text and pictures, lectures and courses for both individuals and business. And not least: Master the app + pod.

Bjarte Stubhaug is a doctor and psychiatrist, a specialist in stress medicine, and works daily with patients with stress medical ailments. He has a medical doctorate in fatigue, ME and stress, is an associate professor and researcher at the University of Bergen and teaches doctors and lay people about stress and coping.
Read more
Collapse
4.2
18 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
March 23, 2021
Size
33M
Installs
1,000+
Current Version
2.2
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Mestre AS
Developer
Kyrkjeberget 7 6230 Sykkylven Møre Og Romsdal Norway
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.