10+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Dành cho khách hàng của Mevivu, khách hàng có Mevivu ID dễ dàng tương tác với Mevivu và đội ngũ. Xem lịch sử đơn hàng, mọi thông tin đơn hàng, tương tác với đội ngũ đang xử lý đơn hàng, giá tiền, vv...
Updated on
Jul 6, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Cập nhật tính năng Lịch sử thanh toán, Chat Messenger