บทสวดเจ้าแม่กวนอิมพร้อมเสียง

Contains ads
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Introducing Guan Yin chanting with audio Comes with easy to use, convenient, fast, with beautiful hymns Dharma music without internet Praying for the Goddess of Mercy or is it a Guan Yin hymn that can be carried anywhere, anytime It also comes with a beautiful, easy-to-read, easy-to-read format, suitable for users of all ages. Guan Yin chanting with audio There is a sound with a space to scroll along the sound And you can also play or pause the sound. Chant of the Goddess of Mercy as you want Download Guan Yin chanting with audio got it today free of charge

Features chanting Guan Yin with audio
- keep you active Guan Yin chanting with audio no cost
- The chants have sound and can be played and paused.
- Praying for the Goddess of Mercy can listen and chant
- Chant of Goddess Guan Yin with text that scrolls along the sound
- Use the Guan Yin chant with audio Can be used offline
- Support to work on all your Android devices, whether mobile, smart phone, tablet.
- Suitable for users of all ages

If you like Guan Yin chanting with audio, stop by to rate 5 stars and leave a comment with us. And don't forget to recommend good apps. Guan Yin chanting with audio for your friends, family and loved ones to use
Updated on
Sep 1, 2019

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Device or other IDs
Data is encrypted in transit

What's new

บทสวดเจ้าแม่กวนอิมพร้อมเสียงฟรี ได้ทำการปรับปรุงระบบการใช้งาน เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- พัฒนาระบบการทำงาน การฟังบทสวดเจ้าแม่กวนอิม ไม่ได้ในบางรุ่น