Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Bundel uw bedrijfsinformatie en maak uw buitendienstmedewerkers, servicemonteurs en magazijnmedewerkers onderdeel van uw bedrijfsprocessen. Zorg dat uw medewerkers tijd- en plaats onafhankelijk beschikken over voor hen relevante informatie. Door een betere samenwerking en snellere informatie uitwisseling tussen de afdelingen kan er efficiënter gewerkt worden. Middels AMF Portable biedt Microsign een oplossing voor veel vraagstukken:

Voor vertegenwoordigers:
"Als onze vertegenwoordigers een klant bezoeken moeten ze beter voorbereid zijn. Wanneer is hier iemand voor het laatst geweest en welke afspraken zijn er toen gemaakt. Heeft deze klant betalingsproblemen of zijn er nog uit te leveren orders? En als er een bezoek heeft plaatsgevonden willen wij dat dit bezoek en gemaakte afspraken vastgelegd worden. De huidige manier van werken, dat onze binnendienstmedewerkster met deze vragen vlak voor elk bezoek vanuit de auto gebeld wordt, is niet echt werkbaar meer. 5 jaar geleden toen hadden we veel minder mensen in de buitendienst, toen kon dat nog.”
Voor servicemonteurs:
"Soms duurt het wel meerdere weken voordat de servicebonnen binnen zijn en wij kunnen factureren. En dan hebben wij het er nog niet eens over of wel alle gebruikte materialen en uren op de bon staan. Het zou ook handig zijn dat servicemonteurs bij spoedopdrachten op locatie zelf kunnen zien welke apparatuur er nu precies staat en wanneer voor het laatst onderhoud is gepleegd.”

Voor magazijn en productiemedewerkers:
"Wij willen elk moment van de dag kunnen zien welke materialen afgeboekt zijn en niet alleen aan het eind van de dag of zelfs pas de volgende dag. Binnengekomen goederen dienen per direct verwerkt te worden. Soms zitten klanten hier op te wachten of staat de productie stil. Als iets binnengekomen is wil ik dat direct weten en niet elk uur zelf gaan kijken of wachten op de verwerking van de bon aan het eind van de dag. Bij alles is snelheid geboden want wij willen zo min mogelijk voorraad in ons magazijn maar ook niet hoeven misgrijpen of nee verkopen terwijl het er wel ligt.”
Met AMF Portable biedt Microsign u een draadloos platform voor uw buitendienstmedewerkers en interne logistieke processen. Middels AMF Portable beschikken uw medewerkers tijd- en plaats onafhankelijk over alle voor hun functie relevante informatie. AMF Portable is een mobiel platform welke te gebruiken is op de meeste mobiele apparatuur zoals draadloze scanners, laptops en mobiele telefoons. AMF Portable is dusdanig flexibel opgezet dat deze eenvoudig aan te passen is aan uw persoonlijke wensen. Het wel of niet kunnen wijzigen van relaties, wel of geen inzicht hebben in openstaande posten, etc.
AMF Portable is modulair opgebouwd en heeft als basis een server installatie (AMF Mobile Server) en een basis installatie op elke portable (AMF Mobile Client).

App mogelijkheden
Relatiebeheer, beheren relaties en inzicht in o.a. contactpersonen, prijsafspraken, orders en openstaande posten.
Servicemonteurs, afhandelen van serviceopdrachten en (optie) digitale handtekening voor akkoord.
Logistiek, O.a. orderpicking, invoeren inkoop- en verkooporders, voorraadinventarisatie en magazijnverplaatsingen.
Bundle your business and make your field staff, service technicians and warehouse employees part of your business processes. Make sure your employees when and where they have information relevant to them. Through better cooperation and faster information exchange between departments can be more efficient. Through AMF Portable Micro Sign offers a solution to many problems:

Representatives:
"If our representatives a customer visits they should be better prepared. When is here one last and what agreements are then made. Does this customer payment problems or are there to deliver orders? And if there is a visit made to We hope that the visit and committed agreements. The current way of working, our sales department employee with these questions right is called for each visit from the car is not really workable anymore. five years ago when we had far fewer people in the field when it could have. "
For service personnel:
"Sometimes it takes several weeks before the service vouchers are in and we can invoice. And then we have not yet agreed on whether all materials used and hours are on the invoice. It would also be useful to service personnel in emergency assignments on location see for themselves what equipment exactly it is and when the last maintenance was committed. "

For warehouse and production workers:
"We want every moment of the day to see which materials are written off and not just at the end of the day or even the next day. Incoming goods should be processed immediately. Sometimes there customers here expect or state production quiet. If something has come in I want to know immediately and not go off every hour for yourself or wait for the processing of the bill at the end of the day. When all is speed offered because we want to minimize stock in our warehouse but also do not miss or no sales while it is there. "
With AMF Portable Micro Sign offers you a wireless platform for your field staff and internal logistics processes. Through AMF Portable, your employees time and location independent of all information relevant to their function. AMF Portable is a mobile platform which can be used on most mobile devices such as cordless scanners, laptops and mobile phones. AMF Portable is such a flexible way that it is easy to adapt to your personal wishes. It may or may not alter relationships, or may have no understanding of outstanding items, etc.
AMF Portable is modular and operates on a server installation (AMF Mobile Server) and a base installation on any portable (AMF Mobile Client).

App features
Relationship management, manage relationships and understanding including contacts, pricing agreements, orders and outstanding items.
Service technicians, handling service requests and (optional) digital signature for approval.
Logistics, i.a. order picking, enter purchase and sales orders, stock inventory and warehouse movements.
Read more
Collapse
4.5
4 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Kleine optimalisaties in AMF Scanning module.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 20, 2019
Size
17M
Installs
100+
Current Version
1.7.13
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Microsign Bedrijfssoftware
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.