Mobilplan

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Mobilplan er den ultimative time- og materialeregistrerings app, med en lang række funktionaliter der er let tilgængelige.

- Opgavekalender
Opgavekalenderen giver overblik for medarbejderen i marken. Projektledere, mødebookere og receptionister kan opdatere kalenderen, så den mobile medarbejder har de seneste aftaler ved hånden. Har man brug for at mødes med eller assistere en kollega, kan man også se en oversigt over alle igangværende projekter på et kort.
Kalenderen er altid tilgængelig for medarbejdere på farten, også når der ikke er adgang til WiFi eller datanetværk. Mobilplan opdaterer automatisk alle data fra skyen, så snart der er internetadgang.

- Timeregistrering
Timer kan registreres direkte på et projekt via smartphone eller tablet, let og præcist, uden brug af timesedler, der kan blive væk eller glemt. Det sparer en ekstra arbejdsgang at alle timer bliver registreret direkte i projektmappen. Samtidig sikrer det, at de rigtige timer bliver skrevet på de rigtige projekter med det samme. Timetallet kan desuden trækkes direkte ud af systemet, når kunden skal have sin faktura og når der skal beregnes løn.

- Materialeregistrering
Der er mange penge at spare ved at registrere materialeforbruget på den rigtige måde. Det forhindrer spild og svind, og sikrer at alle forbrugte materialer tæller med i det samlede regnskab. Og så er det nemt. Når du scanner produktets stregkode med mobilen, finder den navn og materialetype frem, så man bare skal tilføje stykantal. Det sikrer præcis fakturering uden fejl og forviklinger. Du kan selvfølgelig også indtaste materialenavnet manuelt. Materialeforbruget bliver registreret direkte på et projekt og kan derfor trækkes direkte ud af systemet, når kunden skal have sin faktura.

- Foto og filer
Den kørende medarbejder tager et billede, som kollegerne på kontoret kan se. Derved kan han få et hurtigt svar på, hvad der skal gøres ved opgaven, om der skal bestilles materialer eller maskiner, om der er brug for en ekstra mand på stedet osv. Billedarkivet kan også bruges til filer, som f.eks. projektbeskrivelser, tilbud, tegninger mm., så medarbejderen altid har de nødvendige oplysninger ved hånden.

- GPS Tracking
GPS tracking viser, hvor virksomhedens medarbejdere befinder sig. Det er en fordel i de tilfælde, hvor der er brug for, at nærmeste medarbejder rykker hurtigt ud, f.eks. til et sprunget vandrør. For virksomheder, der har repræsentanter kørende i et stort opland, kan det også være smart at kunne sende den nærmeste medarbejder af sted på et hastebesøg hos en kunde.
GPS Tracking kan selvfølgelig vælges fra, så medarbejderne ikke føler sig overvåget.

- Integreret vejvisning
Ethvert projekt får tilknyttet en adresse eller et område, som kan findes på det integrerede kort. På den måde har folk i marken altid en kørselsvejledning ved hånden.
På kontoret kan man samtidig skabe sig et hurtigt overblik over, hvor medarbejderne befinder sig, og hvilke projekter de arbejder på.

- Fælles indbakke
Medarbejdere har mulighed for at kommunikerer internt og til kontoret om et projekt. Dette fungerer ved, at hvert projekt har en fælles besked-indbakke, hvor alle kan skrive i. Indbakken gemmes på projektet og er dermed læsbart af både folkene i marken og på kontoret.

- Maskintid
Arbejder din virksomhed med større maskiner hvis timer faktureres separat, tilbyder Mobilplan muligheden for at registrerer Maskintid. Slut med glemt tidsforbrug der koster virksomheden dyrt.

- Arkivering
Alt hvad du indtaster lagres i “skyen”, og er tilgængeligt for alle dine medarbejdere overalt. - Samtidigt slipper I helt for at tænke på backup.
Mobile Plan is the ultimate time and materials detection app, with a wide range of functionalities that are readily available.

- Task Calendar
Task Scheduler allows overview for workers in the field. Project managers, meeting bookers and receptionists can update the calendar so that the mobile worker has the latest agreements at hand. If you need to meet with or assist a colleague, one can also see an overview of all current projects on a map.
The calendar is always available to employees on the move, even when there is no access to WiFi or data network. Mobile Plan automatically updates all data from the cloud, as soon as there is Internet access.

- Time Sheet
Hours can be recorded directly to a project via smartphone or tablet, easily and accurately, without the use of time sheets that can be lost or forgotten. It saves an additional workflow that all hours are recorded directly in the workbook. At the same time, it ensures that the correct hours are written on the right projects immediately. The hours can also be pulled directly out of the system when the customer must have its invoice and when calculating wages.

- Material Registration
There is money to be saved by recording material consumption in the right way. This prevents wastage and ensures that all materials consumed count towards the total accounts. And it's easy. When you scan the product's barcode with your phone, find the name and type of material out, so you just need to add units. This ensures accurate billing without error and intricacy. Of course you can also enter the material name manually. Material consumption is recorded directly on a project and can be pulled directly out of the system when the customer must have its invoice.

- Photo and files
The running employee takes a picture as your office colleagues can see. This allows him to get a quick answer to what should be done by the task, whether you need to order materials or equipment, whether there is need an extra man on the spot and so on. The image file can also be used for files like. project descriptions, offers, drawings mm., so the employee always has the necessary information at hand.

- GPS Tracking
GPS tracking shows the company's employees are located. This is advantageous in cases where there is a need for the closest associate moves out quickly, for example. a burst water pipes. For companies that have representatives running in a large catchment area, it can also be smart to send the nearest employee of place on an emergency visit to a customer.
GPS Tracking can of course choose from, so employees do not feel watched.

- Integrated guidance
Each project will be assigned an address or an area that can be found on the integrated map. In this way, people in the field always driving directions at hand.
In the office, you can also gain a quick overview of where employees are and what projects they are working on.

- Common inbox
Employees have the ability to communicate internally and to the office on a project. This works is that each project has a common message inbox, where everyone can write in. The inbox is stored on the project and is therefore readable by both men in the field and in the office.

- Machine time
Does your company work with larger machines whose hours are billed separately, offers Mobile Plan ability to record Machine time. No more forgotten time that cost the company dearly.

- Archiving
Everything you enter is stored in the "cloud" and is available for all your employees everywhere. - Simultaneously release the brand to think about backup.
Read more
Collapse
4.1
23 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Denne version indeholder følgende opdateringer:

- Mulighed for at filtrerer på projekter fra projektlisten
- Mulighed for at styre, hvilke data der skal vises i projektlisten
- Enkelte små fejl rettelser

Tak fordi du henter Mobilplan App :)
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 28, 2021
Size
5.1M
Installs
1,000+
Current Version
4.9.1
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
Mobilplan
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.