toPhonetics

3,9
83 bài đánh giá
1 N+
Lượt tải xuống
Mức phân loại nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Có một văn bản tiếng Anh và muốn xem làm thế nào để phát âm nó? Ứng dụng này sẽ chuyển văn bản tiếng Anh của bạn vào phiên âm của nó bằng cách sử dụng bảng chữ cái phiên âm quốc tế.

Các tính năng:

- Xem phiên âm đối với toàn bộ văn bản, không chỉ là hình thức từ điển các từ riêng biệt.
- Lựa chọn giữa Anh và Mỹ * phát âm. Khi phương ngữ Anh được chọn [r] âm thanh ở cuối của từ này chỉ được lồng tiếng nếu theo sau là một nguyên âm, mà sau hội nghị âm Anh.
- Bảng chữ cái phiên âm quốc tế (IPA) biểu tượng được sử dụng.
- Cấu trúc của văn bản và câu trong nó (ngắt dòng, dấu chấm câu, vv) được bảo quản trong đầu ra phiên âm làm cho nó dễ dàng hơn để đọc.
- Một lựa chọn khác nhau để phát âm phụ thuộc vào những lời đang ở vị trí nhấn mạnh hay yếu trong câu, như trong bài phát biểu được kết nối.
- Ngoài việc thường được sử dụng từ vựng cơ sở dữ liệu có chứa một số lượng rất lớn các tên địa điểm (bao gồm cả tên nước, thủ đô của họ, các bang của Mỹ, quận Anh), quốc tịch, tên phổ biến.
- Khi một từ có một số phát âm có thể (đánh dấu màu xanh ở đầu ra), bạn có thể chọn một trong đó phù hợp với bối cảnh bằng cách chạm vào nó.


*) Phiên âm của Mỹ dựa trên mở Đại học Carnegie Mellon phát âm từ điển.
Lần cập nhật gần đây nhất
7 thg 12, 2022

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Không thu thập dữ liệu nào
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động thu thập dữ liệu

Xếp hạng và đánh giá

3,9
77 bài đánh giá

Tính năng mới

- Replaced "IPA basic" option with IPA Gimson;
- Minor fixes.