toPhonetics

Tất cả mọi người
53
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Got an English text and want to see how to pronounce it? This app will turn your English text into its phonetic transcription using International Phonetic Alphabet.

Features:

- See phonetic transcription of the whole text, not just the dictionary forms of separate words.
- Choose between British and American* pronunciation. When British dialect is selected the [r] sound at the end of the word is only voiced if followed by a vowel, which follows British phonetic convention.
- International Phonetic Alphabet (IPA) symbols used.
- The structure of the text and sentences in it (line breaks, punctuation marks, etc.) is preserved in phonetic transcription output making it easier to read.
- An option to vary pronunciation depending on whether words are in stressed or weak position in the sentence, as in connected speech.
- In addition to commonly used vocabulary the database contains a very substantial amount of place names (including names of countries, their capitals, US states, UK counties), nationalities and popular names.
- Where a word has a number of possible pronunciations (highlighted in blue in the output) you can select the one that agrees with the context by tapping on it.


*) American transcriptions are based on the open Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary.
Có một văn bản tiếng Anh và muốn xem làm thế nào để phát âm nó? Ứng dụng này sẽ chuyển văn bản tiếng Anh của bạn vào phiên âm của nó bằng cách sử dụng bảng chữ cái phiên âm quốc tế.

Các tính năng:

- Xem phiên âm đối với toàn bộ văn bản, không chỉ là hình thức từ điển các từ riêng biệt.
- Lựa chọn giữa Anh và Mỹ * phát âm. Khi phương ngữ Anh được chọn [r] âm thanh ở cuối của từ này chỉ được lồng tiếng nếu theo sau là một nguyên âm, mà sau hội nghị âm Anh.
- Bảng chữ cái phiên âm quốc tế (IPA) biểu tượng được sử dụng.
- Cấu trúc của văn bản và câu trong nó (ngắt dòng, dấu chấm câu, vv) được bảo quản trong đầu ra phiên âm làm cho nó dễ dàng hơn để đọc.
- Một lựa chọn khác nhau để phát âm phụ thuộc vào những lời đang ở vị trí nhấn mạnh hay yếu trong câu, như trong bài phát biểu được kết nối.
- Ngoài việc thường được sử dụng từ vựng cơ sở dữ liệu có chứa một số lượng rất lớn các tên địa điểm (bao gồm cả tên nước, thủ đô của họ, các bang của Mỹ, quận Anh), quốc tịch, tên phổ biến.
- Khi một từ có một số phát âm có thể (đánh dấu màu xanh ở đầu ra), bạn có thể chọn một trong đó phù hợp với bối cảnh bằng cách chạm vào nó.


*) Phiên âm của Mỹ dựa trên mở Đại học Carnegie Mellon phát âm từ điển.
Đọc thêm
Thu gọn
4,1
Tổng 53
5
4
3
2
1
Đang tải…

Tính năng Mới

Dictionary update.
Fixed the issue with previous update.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đủ điều kiện để được thêm vào Thư viện gia đình
Đã cập nhật
23 tháng 5, 2018
Kích thước
6,2M
Lượt cài đặt
1.000+
Phiên bản hiện tại
1.0.8
Cần có Android
4.0.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Mu-sonic
Nhà phát triển
©2021 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.