Mitt Körkort

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

• Utvecklad och ägd av My Driving Academy som är en av Sveriges snabbast växande trafikskolor och medlem i STR
• En enda körkortsapp för både teori och körning
• Utvecklad och kvalitetssäkrad av licensierade trafiklärare
• Mer än 10 000 körda lektioner och över 400 godkända körkortstagare
• Topprankad av kunderna via RECO 4 år i rad

"Mitt Körkort" är appen som innehåller ALLT du behöver för att klara körkortet!

Klara teoriprovet! Vi har samlat 1000 teorifrågor som är kvalitetssäkrade av våra licensierade trafiklärare samt anpassade för att efterlikna det slutliga Trafikverket testet i såväl omfattning, tid och godkännande krav.

Klara Körprovet! Men det unika med denna app är att vi dessutom har samlat allt du behöver för att klara körningen.

• Samla allt i din mobil – och slipp flera olika separata böcker, appar, webb-sidor och inlogg
• Minimera kostnaden för ditt körkort – använd samma protokoll/utbildningsplan för din privata övningskörning som våra trafiklärare använder
• Plugga teori var och när du vill

Äntligen en teoriapp där kvaliteten på frågorna kvalitetssäkrats av utbildade licensierade trafiklärare och där du slipper göra om teorin när du sedan kommer till trafikskolan.

Och med denna app hjälper vi dig att få kvalitet i din privata övningskörning som våra trafiklärare sedan utgå ifrån för att minimera antalet lektioner du behöver köra på trafikskola.

Dessutom finns My Driving Academy bara ett knapptryck iväg när du behöver komplettera din utbildning med de obligatoriska kurserna eller professionell trafiklärarutbildning. Du väljer helt enkelt bara en stad, lärare och tid som passar dig och du har Sveriges modernaste trafikskola vid din sida.

Unna dig att ha My Driving Academy vid din sida oavsett om du vill ta ditt körkort hemma eller på trafikskola.

-----------------------------

Vad innehåller appen?

• 1000 teorifrågor
• Förklaringar till varje fråga
• Gratis test av 3 fulla övningsprov
• Möjlighet att köpa till obegränsat antal övningsprov
• Samma struktur som Trafikverkets teoriprov (antal frågor, Tid, Fördelning av frågor, kravnivå)
• Automatisk uppföljning av “Klarade” frågor
• Automatisk uppföljning av “Bemästrade” frågor (=klarade 2 ggr i rad)
• Gå tillbaka och granska besvarade frågor
• Statistik över antal genomförda prov samt snittresultat
• Automatisk uppdatering av din teoristatus till din trafiklärare
• Boka Handledar- och Risk1 kurser
• Boka körlektioner och paket
• Betala med kreditkort
• Ta del av kampanjer och erbjudanden
• Omboka körlektioner och kurser
• Kalender med alla dina tidigare, befintliga och kommande bokningar
• Chatta med supporten på My Driving Academy
• Chatta med din trafiklärare på My Driving Academy

-----------------------------

Kom igång med ditt körkort NU! Använd “Mitt Körkort” appen för att säkerställa att du på enklast och mest effektiva sätt klarar ditt körkort utan att betala för mycket!

-----------------------------

Alltid kvalitetssäkrad och aktuell!
Samtliga teorifrågor har skapats av licensierade trafiklärare. Appen genomgår löpande uppdateringar och justeringar för att ständigt vara aktuell och korrekt.

-----------------------------

Välkommen till oss på My Driving Academy!
• Developed and owned by My Driving Academy is one of the fastest growing driving schools and a member of STR
• A single körkortsapp for both theory and driving
• Developed and quality assured by licensed commercial driving
• More than 10,000 run lessons and over 400 authorized license holders
• Top ranking of customers through RECO 4 years in a row
 
"My Driving" is the app that contains everything you need to pass the driving license!
 
Complete theory test! We have collected 1000 theory questions are quality assured by our licensed driving instructor and tailored to mimic the final Trafikverket test both in scope, time and approval requirements.
 
Complete driving test! But the unique thing about this app is that we also have collected everything you need to complete the run.
 
• Gather all of your mobile - and avoid several separate books, apps, web pages and log-in
• Minimize the cost of your driver's license - use the same protocol / training plan for your private practice driving as our driving instructors use
• Plug the theory of where and when you want
 
Finally a teoriapp where the quality of the questions quality assured by trained licensed driving instructors and where you do not have to do the theory when you then come to traffic school.
 
And with this app, we help you to get quality in your private practice driving as our driving instructor then assume to minimize the number of lessons you need to run the driving school.
 
Additionally, the My Driving Academy just a click away when you need to complete your education with compulsory courses or professional service teacher training. You simply choose just one city, teachers and time that suits you and you have the most modern driving by your side.
 
Treat yourself to have My Driving Academy at your side whether you want to take your driver's license at home or at the driving school.
 
-----------------------------

What's in the app?
 
• a 1000 theory questions
• Explanations for every question
• Free trial of three full practice tests
• Opportunity to buy an unlimited number of practice tests
• The same structure as the Finnish Transport Agency theory test (number of questions, duration, distribution of questions, requirement level)
• Automatic monitoring of "Passed" issues
• Automatic monitoring of "mastered" issues (= passed 2 times in a row)
• Go back and review the questions answered
• Statistics on the number of completed tests, and average earnings
• Automatic updating of your theory status to your driving instructor
• Book The facilitator and risk1 courses
• Book driving lessons and packages
• Pay by Credit Card
• Take advantage of promotions and offers
• rebook driving lessons and courses
• Calendar with all your past, current and future reservations
• Chat with Support My Driving Academy
• Chat with your driving instructor at My Driving Academy
 
-----------------------------

Get started with your license NOW! Use the "My licenses" app to ensure that the simplest and most effective way pass your driver's license without paying too much!

-----------------------------
 
Always quality-assured and timely!
All theoretical issues created by licensed driving instructor. The app undergo regular updates and adjustments to be constantly up to date and accurate.
 
-----------------------------

Welcome to My Driving Academy!
Read more
4.2
12 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

• Uppdatering av teorifrågor
• Buggfixar
Read more

Additional Information

Updated
May 23, 2018
Size
5.0M
Installs
1,000+
Current Version
1.0.14
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone 10+
In-app Products
$8.99 per item
Permissions
Offered By
My Driving Academy AB
Developer
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.