Mitt Körkort

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

MINIMERA KOSTNADEN FÖR DITT KÖRKORT!
• Gör mer hemma och mindre på skolan!
• Plugga teori var och när du vill
• Öva på samma övningar hemma som vi gör på trafikskolan
• Chatta med våra trafiklärare när du kör fast

KUNDERNA ÄLSKAR DET!
• Mer än 1000 nya körkortselever per månad använder denna app i sin resa mot körkortet!
• Och i Stockholm och Uppsala gör dessutom mer än 50 nya elever per månad hela sin körkortsutbildning inklusive körlektioner och kurser.
• Mer än 90% av alla som bemästrar 800 eller fler av våra frågor klarar kunskapsprovet!

VI STÅR FÖR KVALITET
• Appen är utvecklad och ägd av My Driving Academy som är en av Sveriges snabbast växande trafikskolor och medlem i STR
• Utvecklad och kvalitetssäkrad av licensierade trafiklärare
• Topprankad av kunderna via RECO 4 år i rad


Klara teoriprovet! Vi har samlat 1000 teorifrågor som är kvalitetssäkrade av våra licensierade trafiklärare samt anpassade för att efterlikna det slutliga Trafikverket testet i såväl omfattning, tid och godkännande krav.

Klara Körprovet! Men det unika med denna app är att vi dessutom har samlat allt du behöver för att klara körningen.

Äntligen en teoriapp där kvaliteten på frågorna kvalitetssäkrats av utbildade licensierade trafiklärare och där du slipper göra om teorin när du sedan kommer till trafikskolan.

Och med denna app hjälper vi dig att få kvalitet i din privata övningskörning som våra trafiklärare sedan utgå ifrån för att minimera antalet lektioner du behöver köra på trafikskola.

Dessutom finns My Driving Academy bara ett knapptryck iväg när du behöver komplettera din utbildning med de obligatoriska kurserna eller professionell trafiklärarutbildning. Du väljer helt enkelt bara en stad, lärare och tid som passar dig och du har Sveriges modernaste trafikskola vid din sida.

Unna dig att ha My Driving Academy vid din sida oavsett om du vill ta ditt körkort hemma eller på trafikskola.

-----------------------------

APPEN INNEHÅLLER:

• 1000 teorifrågor med förklaringar
• Gratis test av 3 fulla övningsprov
• Möjlighet att köpa till obegränsat antal övningsprov
• Samma struktur som Trafikverkets teoriprov (antal frågor, Tid, Fördelning av frågor, kravnivå)
• Automatisk uppföljning av “Klarade” frågor
• Automatisk uppföljning av “Bemästrade” frågor (=klarade 2 ggr i rad)
• Gå tillbaka och granska besvarade frågor
• Statistik över antal genomförda prov samt snittresultat
• Automatisk uppdatering av din teoristatus till din trafiklärare
• Boka Handledarkurs och Risk1-kurs
• Boka körlektioner och paket
• Betala med Klarna checkout inkl avbetalning
• Kalender med alla dina tidigare, befintliga och kommande bokningar
• Chatta med supporten på My Driving Academy
• Chatta med din trafiklärare på My Driving Academy

-----------------------------

Kom igång med ditt körkort NU! Använd “Mitt Körkort” appen för att säkerställa att du på enklast och mest effektiva sätt klarar ditt körkort utan att betala för mycket!

-----------------------------

Alltid kvalitetssäkrad och aktuell!
Samtliga teorifrågor har skapats av licensierade trafiklärare. Appen genomgår löpande uppdateringar och justeringar för att ständigt vara aktuell och korrekt.

-----------------------------

Välkommen till oss på My Driving Academy!
MINIMATE THE COST OF YOUR CHURCH CARD!
• Do more at home and less at school!
• Plug theory wherever and whenever you want
• Practice the same exercises at home as we do at the traffic school
• Chat with our traffic instructor while driving

CUSTOMERS LOVE IT!
• More than 1,000 new drivers per month use this app in their journey to the driving license!
• In addition, in Stockholm and Uppsala, more than 50 new students per month carry out their driving license training, including driving lessons and courses.
• Over 90% of all who master 800 or more of our questions are able to pass the knowledge test!

WE STAND FOR QUALITY
• The app was developed and owned by My Driving Academy, one of Sweden's fastest growing traffic schools and a member of STR
• Developed and quality assured by licensed traffic instructors
• Top rated by customers via RECO 4 years in a row


Complete the theory test! We have collected 1000 theory issues that are quality assured by our licensed traffic instructors and adapted to mimic the final Trafikverket test in both scope, time and approval requirements.

Complete the driving test! But the uniqueness of this app is that we have also collected everything you need to handle the drive.

Finally, a theory game where quality of the questions is quality assured by trained licensed traffic instructors and where you do not have to do the theory when you arrive at the traffic school.

And with this app, we help you to get quality in your private practice drive that our traffic instructors then relinquish to minimize the number of lessons you need to drive at a traffic school.

In addition, the My Driving Academy is just a click away when you need to complete your education with the compulsory courses or professional traffic teacher training. You simply choose just one city, teacher and time that suits you and you have Sweden's most modern traffic school at your side.

Treat yourself to having My Driving Academy on your side, whether you want to take your driving license at home or at the school.

-----------------------------

THE APP CONTAINS:

• 1000 theoretical questions with explanations
• Free test of 3 full practice tests
• Possibility to purchase for an unlimited number of exercises
• The same structure as the Swedish Transport Administration's theory test (number of questions, time, division of questions, requirement level)
• Automatic follow-up of "Done" questions
• Automatic follow-up of "Mastering" questions (= done 2 consecutive times)
• Go back and review answered questions
• Statistics on the number of completed tests and average results
• Automatic update of your theoretical status to your traffic instructor
• Book Career course and Risk1 course
• Book driving lessons and packages
• Pay with Klarna checkout including payment
• Calendar of all your previous, existing and upcoming bookings
• Chat with support at My Driving Academy
• Chat with your traffic instructor at My Driving Academy

-----------------------------

Get started with your driving license NOW! Use the "My Driving Card" app to ensure that you can manage your driving license in the easiest and most efficient way without paying too much!

-----------------------------

Always quality assured and current!
All the theory questions have been created by licensed traffic instructors. The app is undergoing ongoing updates and adjustments to be constantly up-to-date and accurate.

-----------------------------

Welcome to us at My Driving Academy!
Read more
Collapse
4.7
348 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- uppdaterade teorifrågor
- andra buggfixar
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 7, 2020
Size
6.7M
Installs
10,000+
Current Version
2.0.18
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone 10+
In-app Products
$8.99 per item
Permissions
Offered By
My Driving Academy AB
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.