สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล
(5,997)

Reviews

What's New
*** ยอดโหลดแอพฯ "สวดมนต์" มากกว่า 500,000 ครั้ง ***
.
เวอร์ชั่น 1.7
-เพิ่มหมวด "มหาเมตตาใหญ่" ใหม่
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่ (โดยย่อ)
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่
-เปลี่ยนตัวอักษรเริ่มต้นของบาลี เป็นตัวอักษรของเครื่อง

Similar

More from developer