Nawigacja Plus - mapy, nawigacja GPS, kontrole

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Nawigacja Plus to nawigacja GPS, z którą ominiesz korki i dowiesz się o fotoradarach i kontrolach drogowych na Twojej trasie. Dzięki aktualizowanym na bieżąco mapom aplikacja uwzględnia nowe inwestycje drogowe i wytycza trasy omijające remonty. Możesz być pewien, że z Nawigacją Plus nic Cię nie zaskoczy na drodze.

Pobierz aplikację już dziś i testuj Nawigację Plus przez 30 dni za darmo, by przekonać się ile czasu, stresu i pieniędzy możesz zaoszczędzić!

Dlaczego warto skorzystać z Nawigacji Plus? Choćby dlatego, że:
·Pozwala ominąć korki – niezastąpiona do miasta, jak i na dłuższe trasy.
·Posiada funkcję CB i ostrzega o sytuacji na drodze – wypadkach, niebezpiecznych miejscach, fotoradarach i kontrolach drogowych.
·Działając w trybie online, korzysta z najświeższych, codziennie aktualizowanych map, które uwzględniają najnowsze odcinki dróg, remonty i zmiany organizacji ruchu.
·Wśród głosów lektorskich znajdziesz samego Wiedźmina Geralta.
·Dysponuje ekranem HUD wyświetlającym informacje nawigacyjne na przedniej szybie auta po zmroku.
·Wyposażona w alternatywne trasy LIVE, dzięki którym aplikacja w trakcie nawigowania prezentuje informacje dotyczące tego, z jakim zyskiem bądź stratą będzie wiązało się wykonanie konkretnego manewru.
·Przypomina o obowiązujących ograniczeniach prędkości.
·Umożliwia nagranie własnej wersji komunikatu „Zwolnij” i jego odtwarzanie przy przekroczeniu ograniczenia prędkości o ustawiony limit.
·Pozwala na udostępnianie swojej lokalizacji wybranej osobie.
·Używanie Nawigacji Plus nie pomniejszy Twojego pakietu internetowego. Transfer danych w nawigacji w Polsce jest zawsze za darmo.

Szkoda czasu na stanie w korku

Nawigacja Plus dzięki zaawansowanym algorytmom wie jak omijać korki. Anonimowe informacje o prędkościach z jakimi poruszają się auta na poszczególnych odcinkach napływają od samych użytkowników Nawigacji Plus, nawigacji NaviExpert, aplikacji antyradarowej Rysiek, a także profesjonalnego monitoringu floty, dzięki czemu aplikacja na bieżąco wytycza trasy omijające najbardziej zakorkowane odcinki.

Bezpieczne podróże bez mandatów

Nawigacja Plus z wyprzedzeniem ostrzega o tym, co dzieje się na drodze. System wyświetla informacje o fotoradarach, kontrolach drogowych, niebezpiecznych miejscach czy wypadkach.

Aktualizowane na bieżąco mapy

Aplikacja działając w trybie online, korzysta z najaktualniejszych map, które zawierają najnowsze odcinki dróg, remonty i zmiany organizacji ruchu. Nawigacja Plus to także wygodny i szybki dostęp do aktualnej bazy miejsc użyteczności publicznej (POI).

Miejsce parkingowe w zasięgu ręki

Aplikacja wyświetla propozycje parkingów w najbliższej okolicy celu podróży. Jeszcze przed wyruszeniem w trasę nawigacja samochodowa poinformuje o odległości do najbliższego parkingu, kosztach postoju oraz typie miejsca parkingowego.

NOWOŚĆ

·Głos bliskiej osoby w nawigacji

Nagraj własną wersję komunikatu „Zwolnij”, który będzie się odtwarzać w nawigacji przy przekroczeniu ograniczenia prędkości o ustawiony limit.
Funkcja przyda się zwłaszcza tym, którzy są fanami zbyt szybkiej jazdy lub bliska im osoba ma w zwyczaju przekraczanie dozwolonej prędkości. A tymczasem, być może wystarczy powiedzieć „Kocham Cię. Zwolnij” i wyposażyć ją w nawigację z już nagranym komunikatem, zachęcającym do bezpiecznej jazdy :)

·Udostępnianie lokalizacji na żywo

Koniec z telefonami z pytaniem „gdzie jesteś?” w trakcie jazdy. Nowa funkcja pozwoli obserwować bliskim Twoją aktualną lokalizację na mapie.
Osoba, która otrzyma link za pośrednictwem SMS-a, e-maila, czy aplikacji takich jak Messenger lub WhatsApp, będzie mogła śledzić na mapie w czasie rzeczywistym Twoją pozycję, prędkość z jaką się poruszasz oraz odległość, jaka Was dzieli.

CENNIK

Testuj 30 dni za 0 zł!
Subskrypcja miesięczna na Polskę (30 dni za darmo) – 12,30 zł (z VAT)
Subskrypcja miesięczna na Polskę i Europę (14 dni za darmo) – 17 zł (z VAT)

Szczegóły:
https://www.plus.pl/nawigacja
*Usługa dedykowana dla klientów sieci Plus
Navigation Plus is a GPS navigation with which you will avoid traffic jams and find out about speed cameras and roadside checks on your route. Thanks to updated maps, the application takes into account new road investments and routes avoiding repairs. You can be sure that with Navigation Plus nothing will surprise you on the road.

Download the app today and test Navigation Plus for 30 days for free to find out how much time, stress and money you can save!

Why is it worth to use Navigation Plus? Even if:
· It allows you to avoid traffic jams - irreplaceable for the city and for longer routes.
· It has a CB function and warns about the traffic situation - accidents, dangerous places, speed cameras and roadside inspections.
· Acting online, uses the latest, updated maps daily, which include the latest road sections, repairs and changes in traffic organization.
· Among the voice-over voices you will find the Witcher Geralt himself.
· Has a HUD screen displaying navigation information on the windshield after dark.
· Equipped with alternative LIVE routes, thanks to which the application while navigating presents information about what profit or loss will be associated with the execution of a specific maneuver.
· Reminds you of the speed restrictions in force.
· Allows you to record your own version of the "Release" message and its playback when the speed limit is exceeded by the set limit.
· Allows you to share your location with the selected person.
· Using Navigation Plus will not minimize your internet package. Data transfer in navigation in Poland is always free.

It is a waste of time in a traffic jam

Plus navigation thanks to advanced algorithms knows how to avoid traffic jams. Anonymous information about the speed with which cars move on individual sections comes from the users of Navigation Plus, navigation NaviExpert, Rysiek anti-radar application, as well as professional monitoring of the fleet, thanks to which the app constantly traces routes avoiding the most jammed sections.

Safe travels without seats

Navigation Plus warns ahead of time about what is happening on the road. The system displays information about speed cameras, roadside inspections, dangerous places or accidents.

Up-to-date maps

The application, when operating online, uses the most up-to-date maps that contain the latest road sections, repairs and changes in traffic organization. Navigation Plus is also a convenient and quick access to the current base of public places (POI).

A parking place at your fingertips

The application displays the proposals of parking lots in the immediate vicinity of the destination. Even before setting off, the car navigation will inform you about the distance to the nearest car park, costs of parking and the type of parking space.

NOVELTY

· The voice of a loved one in navigation

Record your own version of the "Release" message, which will be played in navigation when the speed limit is exceeded by the set limit.
The function is especially useful for those who are fans of driving too fast or close to them, the person is in the habit of exceeding the speed limit. In the meantime, it may be enough to say, "I love you. Release "and equip it with navigation with an already recorded message encouraging safe driving :)

· Share location live

No more phone calls asking "where are you?" While driving. The new function will allow you to observe your current location on the map close to you.
The person who receives the link via SMS, e-mail or applications such as Messenger or WhatsApp, will be able to track your position on the map in real time, the speed at which you move and the distance that separates you.

PRICE LIST

Test 30 days for 0 PLN!
Monthly subscription to Poland (30 days for free) - PLN 12.30 (incl. VAT)
Monthly subscription for Poland and Europe (14 days for free) - 17 PLN (including VAT)

Details:
https://www.plus.pl/nawigacja
* A service dedicated to Plus network customers
Read more
Collapse
4.1
1,360 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- optymalizacja ustawień,
- poprawki w zarządzaniu dostępem do lokalizacji na Androidzie 10,
- usprawnienie w raportowaniu błędów w aplikacji.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 11, 2021
Size
32M
Installs
1,000,000+
Current Version
12.1.0 (m)
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Polkomtel Sp. z o.o.
Developer
ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.