Zlepšeme Česko + MobilníRozhlas

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace Zlepšeme Česko vám výrazně zjednoduší a zatraktivní získávání důležitých informací z MĚST A OBCÍ, KDE ŽIJETE, PRACUJETE NEBO MÁTE NAPŘ. NEMOVITOST. Ve správný čas tak budete mít informace, které vás zajímají přímo ve svém telefonu. Jen tak je možné zajistit, že budete mít vždy důležité informace, ať jste právě kdekoliv!

Jediným kliknutím zobrazíte aktuality, informace z úřední desky, odešlete hlášení ZmapujTo o vznikající černé skládce, poničené lavičce nebo nesvítícím osvětlení ve vašem okolí. Dále zde najdete kontakty a úřední hodiny institucí, stejně jako tipy na památky a výlety ve Vašem okolí.

Nově se navíc budete moci jednoduše zapojit do nahlášení/pátrání po ztracených věcech, zatoulaných zvířatech a v NEPOSLEDNÍ ŘADĚ MŮŽETE POMOCI ZACHRAŇOVAT LIDSKÉ ŽIVOTY PŘI PÁTRÁNÍ PO POHŘEŠOVANÝCH OSOBÁCH!
Velmi jednoduše také budete moci informovat lidi ve vašem okolí například o zaběhlém psu, ztracené peněžence nebo ztraceném dítěti v nákupním centru. Informace se tak ihned dostanou ke spoustě lidí, kteří jsou ve vašem okolí a v pátrání mohou nejvíce pomoci!

Aplikace Zlepšeme Česko je nástupcem aplikace Mobilní rozhlas a je propojená se stejnojmenným systémem pro SMART komunikaci. Jedná se o nejpropracovanější komunikační platformu pro samosprávy v ČR, kterou využívá přes 350 měst a obcí, dohromady více než 100 000 uživatelů.. Aplikace dále úzce spolupracuje s největší úklidovou akcí v ČR - Ukliďme Česko.

Pojďte s námi ZLEPŠOVAT ČESKO i vy! ;)

Hlavní funkce aplikace Zlepšeme Česko:

* Nastavení více sledovaných měst/obcí: Jednoduše si nastavíte více měst a obcí, ze kterých budete dostávat přímo do vašeho telefonu důležité zprávy o dění, podněty a info o ztracených/nalezených věcech či zvířatech.
• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny důležité novinky z úřadu, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Dozvíte se, jaké je u vás počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na zprávy od obce a nově i aktuálně ztracená zvířata, věci či lidi ve vámi sledovaných městech/obcích.
• Fotohlášky ZmapujTo: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat městu či obci pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Podnět je obratem předán samosprávě, která by měla zajistit nápravu.
* Zvířecí detektiv, Ztráty a nálezy, Pátrání po pohřešovaných osobách: Velmi jednoduše můžete sdílet informace o ztraceném psovi, peněžence či např. dítěti lidem, kteří mají aplikaci a nacházejí se v okolí nebo sledují město, kde je událost nahlášena. Můžete se mimo jiné sami zapojit aktivně do pátrání a pomáhat ostatním lidem na každodenní bázi!
* Mapa nahlášených podnětů: Nahlášené černé skládky, poničené lavičky, aktuálně ztracené věci či pohřešovaná zvířata nebo lidi uvidíte nově na přehledné mapě.
• Info o obci: V této sekci najdete údaje o obci, fotogalerii z obecních aktivit, stejně jako kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v obci a okolí. U každého z nich zjistíte jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.
* Zprávy v aplikaci (Push notifikace): Zástupci obcí či měst, které sledujete Vám navíc mohou přímo do aplikace poslat důležitou zprávu o dění, krizové situaci či kulturních událostech.
Tip: Chcete dostávat pouze informace, které vás zajímají? Stačí v registračním formuláři vyplnit všechny své údaje a zájmy. Od té chvíle budete dostávat jen informace, které jsou relevantní přímo pro vás.
* Propojení se systémem Mobilní Rozhlas: jednoduše můžete rozšířit možnost odběru informací z vámi sledovaných měst o SMS zprávy, e-maily, ankety či unikátní hlasové zprávy a tím ještě více zlepšit vaši informovanost a přiblížit se komunikaci budoucnosti :)
• Tísňové linky: seznam nejdůležitějších tísňových linek
Applications will enhance Czech will be simplified and more attractive obtaining important information from MUNICIPALITIES where you live, work or you have for example. PROPERTY. At the right time so that you have the information you care about right on your phone. The only way to ensure that you always have important information, whether you are just everywhere!

One click to see news, information from official records, send messages ZmapujTo the emerging black landfill, damaged or bench nesvítícím lighting in your area. You can also find contacts and office hours of institutions, as well as tips on sights and excursions in your area.

Newly plus you can easily get involved in reporting / search for lost things, stray animals and ultimately YOU CAN HELP save lives in the search for missing persons!
Very simply you will also be able to inform people in your area such as the groove of the dog, lost wallet or a lost child in a shopping center. The information is then immediately get to a lot of people who are in your area and search can help the most!

Czech applications will enhance the successor Selfoon radio and is connected with the same name system for SMART communication. This is the most sophisticated communication platform for self-government in the Czech Republic, which is used by over 350 towns and villages, a total of more than 100,000 users .. The application also works closely with the largest cleaning events in the country - Cleaning Czech.

Come with us IMPROVED Czech and you! ;)

Main application features improve Czech:

* Set multiple monitored cities / towns: Simply set up more towns and villages, from which you will receive directly to your phone important messages about events, initiatives and info on lost / found animals or things.
• Smart Dashboard: On the main page of the application you will find all the important news from the office, as well as a signpost to other Apps section. You will learn what the weather with you who has a holiday and there's a message alerts from the village and recently actually lost animals, things or people in your the towns / villages.
• Fotohlášky ZmapujTo: function that lets you take a picture and send the town or village praise and suggestions for improvement. Stačí right in taking a picture of a black landfill pothole on the road, lightless lamp destroyed in a bench or as clotting game, mark the spot and send. The complaint shall be promptly forwarded to government, which should provide a remedy.
* Pet Detective, lost and found, search for missing persons: Very simply, you can share information about a lost dog, purse or eg. A child to people who have the app and are located near or watch the city where the event is reported. You can, among other things involve themselves actively in the search and to help other people on a daily basis!
* Map of reported complaints: Reported illegal dumps, damaged benches, things actually lost or missing animals or people you see on the newly-organized map.
• Info about the village: In this section you will find information about the village, a photo gallery of the municipal activities, as well as contacts and opening hours of offices and tips on interesting trips and activities in and around the village. For each of them find their location, opening times and entrance fees where applicable. You no longer have to worry about where to go.
* Reports in (Push notification): Representatives of municipalities or cities that are watching you the can directly into the application to send an important message about events, crisis situation or cultural events.
Tip: To receive only the information that interests you? It is enough to fill in the registration form all your details and interests. From that moment on you will only receive information that is relevant for you.
* Integration with Systems Mobile Radio: you can easily extend the possibility of taking information from your cities monitored by SMS messages, emails, polls and unique voice messages and even further improve your knowledge and approach to communicating the future :)
• Emergency Line: a list of important emergency numbers
Read more
Collapse
3.5
151 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- oprava pádu na zařízeních Lenovo
- optimalizace
- vylepšení
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 12, 2019
Size
19M
Installs
10,000+
Current Version
2.9.3
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Neogenia s.r.o.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.