NetSupport School

3,7
123 recenzí
10 tis.+
Stažení
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Pro instalaci na učitelských Android tabletech (v5 a vyšší) rozšiřuje NetSupport School Tutor pro Androidy možnosti produktu na specializované třídy založené na tabletech. Software učiteli umožňuje připojit se ke každému studentskému zařízení a komunikovat či poskytnout podporu v reálném čase.

NetSupport School vede na trhu se softwarovými řešeními řízení třídy pro školy. Je dostupná pro všechny platformy a podporuje tak učitele s množstvím prvků pro hodnocení, monitoring, spolupráci i kontrolu tak, aby mohli co nejlépe využít svá IT zařízení.

Poznámka: Na studentském tabletu musí být spuštěna aplikace NetSupport School Student, taktéž dostupná ke stažení v obchodě.

Klíčové prvky při připojení ke studentským zařízení:

- Náhled: Náhledy všech studentských zařízení učiteli umožňují monitorovat aktivitu třídy jedním pohledem. *Pro detailnější monitoring se učitel může diskrétně podívat na obrazovku kteréhokoli vybraného studenta.

- Hodnocení studenta v reálném čase: Režim otázek a odpovědí (Q&A) umožňuje učiteli provádět hodnocení jednotlivých studentů stejně jako vzájemné hodnocení. Položte třídě ústně otázky a následně zvolte studenty, kteří mají odpovědět. Studenty můžete vybrat různým způsobem - náhodně, první odpoví, či v týmech. Pokládejte otázky více studentům najednou, zadejte třídě vzájemné hodnocení zvolených odpovědí a veďte si jednotlivá i týmová skóre.

- Třídní průzkum: Učitelé mohou provádět průběžně průzkumy, aby zjistili znalosti a porozumění studentů. Studenti mohou odpovídat v reálném čase na otázky položené v rámci průzkumu a učitel pak může ukázat výsledky celé třídě, což umožní studentům obdržet okamžitou zpětnou vazbu o jejich pokroku.

- Registr studenta: Učitel si může vyžádat standardizované a/nebo přizpůsobené informace od každého studenta na začátku lekce a z poskytnutých informací vytvořit detailní registr.

- Cíle lekce: Je-li to učitelem stanoveno, jakmile se studenti připojí, ukáží se jim údaje o aktuální hodině spolu s celkovými cíly a očekávanými výsledky jejich učení.

- Chat a zprávy: Zahajte chatování učitele se studentem a posílejte ze zařízení učitele zprávy na vybrané zařízení studenta nebo na všechna studentská zařízení.

- Žádost o pomoc: Studenti mohou diskrétně upozornit učitele, když potřebují asistenci.

- Spustit webové stránky: Vzdáleně spusťte vybrané webové stránky na studentských zařízeních.

- Odměny studentů: Učitel může přidělit studentům odměny jako uznání dobré práce nebo chování.

- Převod souboru: Učitel může převést soubory na zvolené studentské zařízení či na více zařízení najednou.

- Uzamčená/prázdná obrazovka: Zajistěte si soustředění studentů při prezentaci tím, že jim obrazovky uzamknete nebo necháte jejich obrazovky prázdné.

- Indikátory WiFi/baterie: Zobrazte současný stav baterie pro každý z připojených studentských tabletů.

- Připojení ke studentům: NetSupport School poskytuje rychlou a jednoduchou metodu připojení k požadovaným studentským zařízením. Učitel může předem vytvořit místnosti a studentská zařízení mohou být nakonfigurována pro konkrétní místnost. Na začátku hodiny učitel jednoduše zadá, do které z nadefinovaných místností se mají připojit. „Roaming“ studenti mají také možnost připojit se do zvolené místnosti.

NetSupport School Tutor pro Androidy můžete zdarma vyzkoušet po dobu 30 dnů ve Vašem prostředí a lze jej užívat společně s existující NetSupport School. Nové licence si můžete zakoupit u svého distributora produktů NetSupport.

* Funkce zachycení obrazovky je podporována v tabletech studentů, kde je nainstalována přídavná služba NetSupport School „Rozšířené možnosti“ ("Extended Features"). Je k dispozici pro většinu předních výrobců Tabletů.

Pro více informací navštivte www.netsupportschool.com.
Datum aktualizace
17. 5. 2022

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
Tato aplikace může tyto typy dat sdílet se třetími stranami
Osobní údaje, Soubory a dokumenty a ID zařízení nebo jiná ID
Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat
Osobní údaje, Soubory a dokumenty a ještě2
Data nejsou šifrována
Můžete požádat o smazání dat
3,7
123 recenzí

Novinky

Opravy chyb a vylepšení výkonu