NetSupport School

3,7
134 recenzí
10 tis.+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Pro instalaci na učitelských Android tabletech (v5 a vyšší) rozšiřuje NetSupport School Tutor pro Androidy možnosti produktu na specializované třídy založené na tabletech. Software učiteli umožňuje připojit se ke každému studentskému zařízení a komunikovat či poskytnout podporu v reálném čase.

NetSupport School vede na trhu se softwarovými řešeními řízení třídy pro školy. Je dostupná pro všechny platformy a podporuje tak učitele s množstvím prvků pro hodnocení, monitoring, spolupráci i kontrolu tak, aby mohli co nejlépe využít svá IT zařízení.

Poznámka: Na studentském tabletu musí být spuštěna aplikace NetSupport School Student, taktéž dostupná ke stažení v obchodě.

Klíčové prvky při připojení ke studentským zařízení:

- Náhled: Náhledy všech studentských zařízení učiteli umožňují monitorovat aktivitu třídy jedním pohledem. Pro detailnější monitoring se učitel může diskrétně podívat na obrazovku kteréhokoli vybraného studenta.

- Hodnocení studenta v reálném čase: Režim otázek a odpovědí (Q&A) umožňuje učiteli provádět hodnocení jednotlivých studentů stejně jako vzájemné hodnocení. Položte třídě ústně otázky a následně zvolte studenty, kteří mají odpovědět. Studenty můžete vybrat různým způsobem - náhodně, první odpoví, či v týmech. Pokládejte otázky více studentům najednou, zadejte třídě vzájemné hodnocení zvolených odpovědí a veďte si jednotlivá i týmová skóre.

- Třídní průzkum: Učitelé mohou provádět průběžně průzkumy, aby zjistili znalosti a porozumění studentů. Studenti mohou odpovídat v reálném čase na otázky položené v rámci průzkumu a učitel pak může ukázat výsledky celé třídě, což umožní studentům obdržet okamžitou zpětnou vazbu o jejich pokroku.

- Registr studenta: Učitel si může vyžádat standardizované a/nebo přizpůsobené informace od každého studenta na začátku lekce a z poskytnutých informací vytvořit detailní registr.

- Cíle lekce: Je-li to učitelem stanoveno, jakmile se studenti připojí, ukáží se jim údaje o aktuální hodině spolu s celkovými cíly a očekávanými výsledky jejich učení.

- Chat a zprávy: Zahajte chatování učitele se studentem a posílejte ze zařízení učitele zprávy na vybrané zařízení studenta nebo na všechna studentská zařízení.

- Žádost o pomoc: Studenti mohou diskrétně upozornit učitele, když potřebují asistenci.

- Spustit webové stránky: Vzdáleně spusťte vybrané webové stránky na studentských zařízeních.

- Odměny studentů: Učitel může přidělit studentům odměny jako uznání dobré práce nebo chování.

- Převod souboru: Učitel může převést soubory na zvolené studentské zařízení či na více zařízení najednou.

- Uzamčená/prázdná obrazovka: Zajistěte si soustředění studentů při prezentaci tím, že jim obrazovky uzamknete nebo necháte jejich obrazovky prázdné.

- Indikátory WiFi/baterie: Zobrazte současný stav baterie pro každý z připojených studentských tabletů.

- Připojení ke studentům: NetSupport School poskytuje rychlou a jednoduchou metodu připojení k požadovaným studentským zařízením. Učitel může předem vytvořit místnosti a studentská zařízení mohou být nakonfigurována pro konkrétní místnost. Na začátku hodiny učitel jednoduše zadá, do které z nadefinovaných místností se mají připojit. „Roaming“ studenti mají také možnost připojit se do zvolené místnosti.

NetSupport School Tutor pro Androidy můžete zdarma vyzkoušet po dobu 30 dnů ve Vašem prostředí a lze jej užívat společně s existující NetSupport School. Nové licence si můžete zakoupit u svého distributora produktů NetSupport.

Pro více informací navštivte www.netsupportschool.com.
Datum aktualizace
9. 11. 2023

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
Tato aplikace může tyto typy dat sdílet se třetími stranami
Osobní údaje, Soubory a dokumenty a ID zařízení nebo jiná ID
Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat
Osobní údaje, Soubory a dokumenty a ještě2
Data nejsou šifrována
Můžete požádat o smazání dat

Hodnocení a recenze

3,4
113 recenzí

Novinky

Opravy chyb a vylepšení výkonu