NetSupport School Tutor

3,7
134 anmeldelser
10k+
Nedlastinger
Egnethet
Alle
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump
Skjermdump

Om denne appen

Android-appen NetSupport School for lærere installeres på lærerens Android-nettbrett (v5 og nyere). Programmet utvider produktets funksjoner inn i dedikerte nettbrettbaserte klasserom, og gir læreren muligheten til å koble seg til alle elevenhetene for å hjelpe og samhandle i sanntid.

NetSupport School er den markedsledende programvareløsningen for klasseromsstyring i skolen. NetSupport School er tilgjengelig på alle plattformer og støtter lærere via et rikt utvalg av funksjoner for vurdering, overvåking, samarbeid og kontroll. Dette sikrer at de kan oppnå de aller beste resultatene fra IT-utstyret sitt.

Merk: Elevens nettbrett må kjøre NetSupport School-appen for elever – som også er tilgjengelig for nedlasting fra nettbutikken.

Nøkkelfunksjoner når du kobler til elevenheter:

– Miniatyrvisning: Miniatyrvisninger av hver elevenhet gjør at læreren kan overvåke all klasseromsaktivitet i én visning. For mer detaljert overvåking, kan læreren vise skjermbildet til enhvervalgt elev på en diskret måte.

– Vurderinger av elever i sanntid: Spørsmål og svar-modusen gjør det mulig for læreren å utføre både elev- og klassevurderinger. Still spørsmål verbalt til klassen, og velg deretter elevene som skal svare. Velg elevene som skal svare enten tilfeldig, de første som svarer eller i team. Still spørsmål til flere elever, be klassen om å vurdere et utvalgt svar, og vurder svarene både individuelt og for team under hele økten.

– Klasseundersøkelser: Lærere kan gjennomføre spontane undersøkelser for å måle elevenes kunnskap og forståelse. Elevene kan svare i sanntid på spørsmålene som stilles i undersøkelsen, og læreren kan deretter vise resultatene til hele klassen. Dette gjør at elevene får umiddelbar tilbakemelding på fremgangen.

– Elevregistrering: Læreren kan be om standard og/eller tilpasset informasjon fra hver student på begynnelsen av hver time, og opprette et detaljert register av informasjonen som er oppgitt.

- Målsetning for timen: Hvis læreren har oppgitt dette, får elevene en oversikt med opplysninger om den gjeldende timen når de kobler seg til, sammen med de overordnede målsetningene og det forventede læringsresultatet.

– Chat og melding: Det kan opprettes chatteøkter mellom lærer og elev, og sendes meldinger fra lærernes enhet til én utvalgt enhet eller til alle elevenhetene.

– Be om hjelp: Elever kan varsle læreren på en diskret måte når de trenger hjelp.

- Starte nettsteder: Starte et valgt nettsted på elevenes enheter.

- Påskjønnelser til elevene: Læreren kan tilordne gevinster til studenter for å anerkjenne bra arbeid eller adferd.

– Filoverføring: Læreren kan overføre filer til en valgt elev eller flere elevenheter på en enkel måte.

- Låst/tomt skjermbilde: Sørg for at elevene holder fokus når du underviser ved å låse eller tømme elevenes skjermbilder.

- Wi-Fi-/batteriindikator: Vise gjeldende status for trådløs batteristyrke for hvert tilkoblede elevnettbrett.

- Koble til elever: NetSupport School gir muligheten til å koble til nødvendige elevenheter på en rask og enkel måte. Læreren kan opprette rom på forhånd, og elevenes enheter kan konfigureres til et spesifikt rom. I begynnelsen av en time angir læreren ganske enkelt hvilket av de forhåndsdefinerte rommene de skal koble seg til. Elever som roamer har også mulighet til å koble seg til et tilordnet rom.

Android-utgaven av NetSupport School for lærere kan prøves gratis i 30 dager i ditt miljø, og kan deretter brukes med eksisterende NetSupport School. Tilleggslisenser kan eventuelt kjøpes fra din NetSupport-forhandler.

Gå til www.netsupportschool.com for mer informasjon.
Oppdatert
9. nov. 2023

Datasikkerhet

Sikkerhet starter med en forståelse av hvordan utviklere samler inn og deler dataene dine. Fremgangsmåtene for personvern og datasikkerhet kan variere basert på bruk, region og alder. Utvikleren har oppgitt denne informasjonen og kan oppdatere den over tid.
Denne appen kan dele disse datatypene med tredjeparter
Personopplysninger, Filer og dokumenter og Enhets-ID-er eller andre ID-er
Denne appen kan samle inn disse datatypene
Personopplysninger, Filer og dokumenter og 2 til
Dataene krypteres ikke
Du kan be om at data slettes

Vurderinger og anmeldelser

3,4
113 anmeldelser

Nyheter

Feilrettinger og ytelsesforbedringer