100K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

TIP Mobile Application บริการด้านประกันวินาศภัยครบวงจรบนมือถือจาก ทิพยประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและเข้าถึงบริการด้านประกันภัยได้ง่ายๆ สะดวกปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบสนองความต้องการลูกค้ายุคดิจิทัล การบริการจะครอบคลุม ระบบสมาชิก การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย การชำระเงินค่าประกันภัย รวมไปจนถึงข้อมูลสถานที่ต่างๆ เช่น สำนักงานสาขา ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน และโรงพยาบาลในเครือ

Website
http://www.dhipaya.co.th
https://www.tipinsure.com
Updated on
May 18, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

แก้ไขหัวข้อ
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

What's new?
- Personal Data Privacy Policy