Bible Verse Kantha

Contains ads
1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this game

This app is made for us to remember verses from Holy Bible in easy way. It has 250 randomly selected verses from holy bible. One can play sequentially or randomly by selecting verse or verse number as quiz questions.

Give your suggestions and feedback us if any problem found with this app.


परमेश्वरको जिवित बचन मनन गर्न सजिलो होस् भन्ने उदेश्यका साथ यो app बनाइएको हो | यसमा २५० वटा पबित्र बाइबलको पदहरु छन् | पद वा पद वाक्य को आधारमा क्रमिक वा छ्यासमिस प्रस्न गरि प्रस्नोतर जसरि खेल्न सकिन्छ |

केहि समस्या वा गल्ति पाउनु भएमा हामीलाई जानकारी गराउनु होला साथै सुझाब पनि दिनु होला |
Updated on
Nov 10, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

few errors rectified