Notebloc PDF Scanner App - Scan, save & share

Pre všetkých
56 691
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
S odberom Google Play Pass si môžete vychutnať túto aplikáciu a mnoho ďalších bez reklám a nákupov v aplikácii. Vyskúšajte si to na 14 dní zdarma.
Ďalšie informácie
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Download our scanner app to scan, save & share your notes, sketches, drawings, and other documents. You can export the documents to PDF or JPEG files.

• Notebloc® is a 100% free scanner app supporting unlimited usage, developed by a notebook company in Barcelona.
• You can scan any type of notes, paper documents, receipts, drawings, sketches, photos or images.
• Use our batch scan feature to scan multiple pages at once.
• You can create single or multi page documents and organize them in folders and subfolders.
• It includes OCR for typed texts in 18 different languages (English, Spanish, French, Italian, Danish, Catalan, Dutch, German, Finnish, Hungarian, Latin, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Swedish, Tagalog and Turkish).
• The app will automatically detect the corners and correct the perspective of the image. Making it appear as if it was taken with a 90 degrees angle.
• Any shadows or similar will disappear.
• You can crop a document or image directly inside the app.
• Your scanned documents can be saved or shared through email / Whatsapp / Dropbox, etc.

With the Notebloc® app:
We correct the perspective of your captured piece of paper: Notebloc geometrically fits your photos (see example above), making that the image on the screen completely straight, as if you had taken the picture in a perfect 90 degree angle.

We eliminate any trace of shade in your photos: Imagine you could have the perfect light intensity to digitize your notes in any circumstance, time and place. That may seem impossible, but with the Notebloc app your digitized notes will look perfect, clean, without any imperfection due to light and shadow. In your digital image you will only get what there is written or drawn on a completely white background.

Within the application you can:
- Create documents and save them as PDF or JPG.
- Share documents online: e-mail, instant messaging, social networks, etc.
- Rename documents.
- Classify documents by date of creation or edition.
- Choose in what size of PDF you want to keep your notes.
- Digitize images / other documents that you may want to save along with your Notebloc notes.
- Add, copy and order pages within the same document.
- Create folders to better organize your files.

When used in conjunction with our Notebloc® notebooks, you get optimal results. The gridlines and background of our paper will magically disappear.

------------------
About Notebloc®:
Notebloc is a brand of digitizable paper notebooks, born in Barcelona in 2013. All Notebloc products are compatible with our mobile app that allows your ideas, notes, drawings and sketches from your Notebloc to be converted to digital.

About Notebloc Scanner app:
The Notebloc app is the only document scanner app developed by professionals in the notebook industry. At Notebloc, we care about the needs of all professionals and students who search for the best scanning and document organization tools.
Stiahnite si našu aplikáciu skenera na skenovanie, ukladanie a zdieľanie poznámok, náčrtkov, kresieb a ďalších dokumentov. Dokumenty môžete exportovať do súborov PDF alebo JPEG.

• Notebloc® je bezplatná aplikácia pre skenery, ktorá podporuje neobmedzené používanie, vyvinutá spoločnosťou notebook v Barcelone.
• Môžete skenovať akýkoľvek typ poznámok, papierové dokumenty, kresby, náčrty alebo obrázky.
• Aplikácia automaticky zistí rohy a koriguje perspektívu obrazu. Vyzerá to tak, akoby to bolo urobené s uhlom 90 stupňov.
• Všetky tiene alebo podobné zmiznú.
• Dokument alebo obrázok môžete orezať priamo v aplikácii.
• Dokumenty možno triediť do priečinkov a / alebo zdieľať prostredníctvom e-mailu / Whatsapp / Dropbox atď.

Aplikácia Notebloc®:
Upravujeme perspektívu vášho zachyteného kusu papiera: Notebloc geometricky zapadá do vašich fotografií (viď príklad vyššie), takže obraz na obrazovke je úplne rovný, ako keby ste snímali v perfektnom uhle 90 stupňov.

Odstránime akékoľvek stopy tieňa na vašich fotografiách: Predstavte si, že by ste mohli mať dokonalú intenzitu svetla na digitalizáciu vašich poznámok za akýchkoľvek okolností, času a miesta. To sa môže zdať nemožné, ale s aplikáciou Notebloc budú vaše digitalizované poznámky vyzerať dokonale, čisté, bez akejkoľvek nedokonalosti spôsobenej svetlom a tieňom. Vo vašom digitálnom obraze dostanete len to, čo ste napísali alebo nakreslili na úplne bielom pozadí.

- Pri použití v spojení s našimi notebookmi Notebloc® získate optimálne výsledky. Mriežky a pozadie nášho papiera zázračne zmiznú.

V rámci aplikácie môžete:
- Vytvorte dokumenty a uložte ich vo formáte PDF alebo JPG.
- Zdieľajte dokumenty online: e-mail, služby okamžitých správ, sociálne siete atď.
- Premenujte dokumenty.
- Klasifikujte dokumenty podľa dátumu vytvorenia alebo vydania.
- Vyberte si, akú veľkosť PDF chcete uchovať.
- Digitalizácia obrázkov / iných dokumentov, ktoré chcete uložiť spolu s poznámkami Notebloc.
- Pridávať, kopírovať a objednávať stránky v rámci toho istého dokumentu.
- Vytvorte priečinky na lepšie usporiadanie súborov.
 
------------------
O programe Notebloc®:
Notebloc je značka digitalizovaných papierových notebookov, narodených v Barcelone v roku 2013. Všetky produkty Notebloc sú kompatibilné s našou mobilnou aplikáciou, ktorá umožňuje, aby vaše nápady, poznámky, kresby a náčrtky z Notebloc boli prevedené na digitálne.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,7
Celkove 56 691
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

- Syncing Notebloc Scanner with Google Drive now available! Sync or back up your scanned documents among all your Android devices.
- Bug corrections.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
2. apríla 2020
Veľkosť
13M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
4.1.3
Vyžaduje Android
4.2 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Nákupy v aplikácii
Produkty v aplikácii
3,99 USD za položku
Od predajcu
Notebloc
Vývojár
Notebloc Scanner App c/Tamarit, 154 2-4 08015 Barcelona Spain
©2020 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.