10K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
สำหรับทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

OCPB Connect แอพพลิเคชั่นให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 ตรวจสอบผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพ
หมวดที่ 2 เตือนภัยสินค้า องค์ความรู้ และข่าวสาร
หมวดที่ 3 วิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
หมวดที่ 4 บริการ และคุ้มครองผู้บริโภค
อัปเดตเมื่อ
24 มี.ค. 2566

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยเริ่มต้นด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปรวบรวมและแชร์ข้อมูล แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ภูมิภาค และอายุของคุณ นักพัฒนาแอปได้ให้ข้อมูลนี้ไว้และอาจอัปเดตข้อมูลในส่วนนี้เมื่อเวลาผ่านไป
ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการแชร์ข้อมูล
ไม่มีข้อมูลที่รวบรวมไว้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการรวบรวมข้อมูล

มีอะไรใหม่

แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน