AMC Portal Mobile

10 tys.+
Pobrane
Ocena treści
Dla wszystkich
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu

Informacje o aplikacji

Aplikacja AMC Portal Mobile jest częścią aplikacji internetowej AMC Portal do zarządzania przestrzenią powietrzną. Oprócz wyświetlania stanu przestrzeni powietrznej aplikacja mobilna umożliwia zarejestrowanym użytkownikom aplikacji webowej AMC Portal korzystanie z procedury automatycznej rezerwacji przestrzeni powietrznej dla bezzałogowych statków powietrznych (Rozporządzenie o zarządzaniu przestrzenią powietrzną NN20/2023).

Zautomatyzowana procedura jest stosowana do latania bezzałogowymi statkami powietrznymi w UAG (UAS Approved Geographic Zone):
- w obrębie CTR od poziomu gruntu do wysokości 50 m AGL, ale poza opublikowanym obszarem URG,
- Poza CTR od poziomu gruntu do wysokości 120 m AGL, jeżeli w żądanej przestrzeni powietrznej w żądanym czasie nie ma ograniczeń o wyższym priorytecie (P, R, TRA, TSA, URG).

Wystarczy poprosić o przestrzeń powietrzną w ramach tej procedury w dniu samego lotu dronem, a zgody można spodziewać się w ciągu 5 minut.

Jednostka Zarządzania Przestrzenią Powietrzną (AMC) zastrzega sobie prawo do całkowitego uniemożliwienia działań w określonej części przestrzeni powietrznej ze względów operacyjnych (np. zaprzestania wszelkich czynności, do czego użytkownik jest zobowiązany w jak najkrótszym czasie, aby nie zakłócać bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Z procedury automatycznej mogą korzystać wszyscy użytkownicy, którzy wcześniej zarejestrowali się w aplikacji internetowej AMC Portal.


* Informacje lokalne

Dane lokalizacyjne są wykorzystywane w tle, aby upewnić się, że właściwy użytkownik znajduje się we właściwym miejscu, zgodnie z warunkami autoryzacji uzyskanej od jednostki zarządzania przestrzenią powietrzną (AMC). Aktywacja taktyczna zarezerwowanej przestrzeni powietrznej nie będzie możliwa, jeśli lokalizacja uzyskana z aplikacji nie znajduje się w zatwierdzonej zarezerwowanej przestrzeni powietrznej w celu sprawdzenia, czy fizycznie znajdujesz się w zatwierdzonej rezerwacji przestrzeni powietrznej, aby uniknąć nadużycia warunków autoryzacji przestrzeni powietrznej.

Dane o lokalizacji są używane tylko podczas korzystania z aplikacji i jej następujących funkcji:
- ikona "Zlokalizuj mnie" na mapie,
- Prośba o rezerwację przestrzeni powietrznej została wysłana do zatwierdzenia,
- Prośba o aktywację taktyczną została wysłana,
- Podczas zatwierdzonej aktywacji taktycznej („Status aktywności w toku”), aż do anulowania zatwierdzonej rezerwacji, dane lokalizacyjne będą wykorzystywane nawet wtedy, gdy aplikacja jest zminimalizowana.

Dane lokalizacji nie są używane, gdy aplikacja nie jest używana i gdy aplikacja jest zamknięta. Zezwolenie na lokalizację nie będzie wykorzystywane do innych celów.
Ostatnia aktualizacja
31 mar 2023

Bezpieczeństwo danych

Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Sposoby zapewniania prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od użycia aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper i z czasem może je aktualizować.
Żadne dane nie są udostępniane innym firmom
Dowiedz się więcej o deklarowaniu udostępniania danych przez deweloperów
Ta aplikacja może zbierać te rodzaje danych
Lokalizacja i Dane osobowe
Dane są zaszyfrowane podczas przesyłania
Możesz poprosić o usunięcie danych

Co nowego

AMC Portal Mobile v1.0.132