Oss-Appen

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Oss-Appen gir deg muligheten til å se sanntidsforbruk og historisk data med Oss-Brikken i strømmåleren. Du må stå som eier av måleren for å registrere deg.

Skroll fram og tilbake og få full oversikt! For de Tech-savvy av oss har vi utviklet #nerdemodus, skrus enkelt av og på. I nerdemodus kan du se Reaktiv effekt, Spenning pr. fase og målerstand, importert og eksportert effekt. I vanlig modus dukker det opp tekst som forklarer hva forbruket tilsvarer. Hverdagslige sammenligninger, som alle kan forstå.

Her er noen eksempler:

- Dette forbruket tilsvarer en litt slapp og gammel støvsuger. Helt sikker på at du får med alt støvet?
- Forbruket ditt i kroner tilsvarer 8 biter tempura maki! Med chili mayo
- Glad i Cheeseburger? Med slikt forbruk i en time kan du kjøpe xx burger (e)
- Dette forbruket tilsvarer å dusje i xx minutter!
- Oi, med dette forbruket kan du steke xx frossenpizzaer

Mange av tekstene er klekket ut av våre brukere, de er vi veldig stolte av! Har du andre geniale forslag, vil vi gjerne høre fra deg! Send e-post til hei@oss.no

Ideen bak Oss dukket opp da de nye automatiske strømmålerne kom til sikrings-skapene våres, hvilke muligheter har vi her spurte vi oss? De nye målerne har nemlig en ekstra utgang, en port som tilhører deg og oss som forbrukere. Informasjonen som kommer ut av den er faktisk veldig spennende, tro det eller ei. Ideen kom da vi forstod hva den kan brukes til og hvilken trygghet den kan gi oss i hverdagen.

Vi syns strøm er litt kjedelig i seg selv. Misforstå oss rett, strøm gjør jo nesten alt vi elsker mulig, men, vi ser jo ikke strømmen i seg selv. Strømmen muliggjør så mye, for eksempel kjenner vi varme, vi ler og gråter av HBO og Netflix og koser oss med hjemmelaget mat. Men opplever den også som dyr, uforutsigbar og komplisert. I Oss-Appen gir vi deg innsikt i eget strømforbruk, tilgang og eierskap til informasjon som finnes. Med økt forståelse og innsikt i eget forbruk vil vi kanskje sløse litt mindre strøm. Mindre sløsing betyr lavere strømregning. Yay!

Etter grundig research fant vi raskt ut at det ikke fantes gode nok dingser på markedet, så vi utviklet vår egen dings. Oss-brikken, Norsk sammenstilt produkt, fra a-å. Oss-Brikken plugges enkelt inn i HAN-porten, den vil automatisk oppdateres og lades og så fort den er klar får du beskjed. Åpne Oss-Appen, følg stegene og vips så er du i gang. Ingen hokuspokus, helt sant.


Oss Norge AS er et nyoppstartet tek-selskap som har som mål å forenkle og trygge hverdagen din. Vi ønsker å gi deg tilgang og eierskap til informasjon som etter hvert blir tilgjengelig med de nye strømmålerne. Vi vil utvikle tjenester, sammen med brukerne våre, som gir deg trygghet og oversikt i hverdagen. Så hvorfor trenger vi brukere? Helt enkelt fordi vi ønsker dine tilbakemeldinger. Du vet jo best hva du vil ha. Visjonen til Oss er at vi vil hjelpe deg i hverdagen din. Derfor er dine innspill viktige å få inn så tidlig som mulig. Vi ønsker å utvikle teknologien for deg, så viktigst er det å finne ut hva du ønsker deg, hva som funker bra og hva som ikke funker fullt så bra.

Bli en del av Oss og registrer deg som bruker på vår side https://oss.no

Håper du vil bli en av Oss!

Hilsen Bendik, Harald, Rune, Janne, Roman og Sébastien
The Oss App gives you the opportunity to view real-time usage and historical data with the Oss-Brikken in the power meter. You must stand as the owner of the meter to register.

Scroll back and forth and get a full overview! For the Tech savvy of us, we have developed #nerdemodus, easily switched on and off. In nerd mode you can see Reactive power, Voltage per. phase and measurement mode, imported and exported effect. In normal mode, text appears that explains what the consumption is equivalent to. Everyday comparisons that everyone can understand.

Here are some examples:

- This consumption is equivalent to a slightly fluffy and old vacuum cleaner. Are you sure you get all the dust?
- Your consumption in kroner is equivalent to 8 bits tempura maki! With chili mayo
- Happy in Cheeseburger? With such consumption for an hour you can buy xx burger (s)
- This consumption is equivalent to shower for xx minutes!
- Oi, with this consumption you can cook xx frozen pizzas

Many of the texts are hatched by our users, they are very proud of us! If you have any other genius suggestions, we would love to hear from you! Send e-mail to hei@oss.no

The idea behind us appeared when the new automatic flow meters came to our fuse cabinets, what opportunities have we been here? The new meters have an extra output, a port that belongs to you and us as consumers. The information that comes from it is actually very exciting, believe it or not. The idea came when we understood what it could be used for and what security it could give us in everyday life.

We think power is a bit boring in itself. Misunderstand us right, power makes almost everything we love possible, but we do not see the flow in itself. The current makes it possible, for example, we feel warm, we laugh and cry of HBO and Netflix and enjoy ourselves with homemade food. But it also experiences animals, unpredictable and complicated. In the Oss App, we provide insight into your own power consumption, access, and ownership of information that exists. With increased understanding and insight into our own consumption, we may want to waste a little less power. Less waste means lower power billing. Yay!

After thorough research, we quickly found out that there were no good enough things on the market, so we developed our own dings. Oss-piece, Norwegian assembled product, from A-Å. The Oss chip is easily plugged into the HAN port, it will automatically update and load and as soon as it is ready, you will be notified. Open the Oss app, follow the steps and vips you're up and running. No hokuspokus, helt sikkert.


Oss Norge AS is a new-started technology company that aims to simplify and safeguard your everyday lives. We want to give you access and ownership of information that will eventually be available with the new flow meters. We will develop services, together with our users, which provide you with a sense of security and overview in your daily life. So why do we need users? Simply because we want your feedback. You know best what you want. The vision of us is that we will help you in your daily life. Therefore, your input is important to get in as early as possible. We want to develop the technology for you, so it's important to find out what you want, what works well and what does not work very well.

Join us and register as a user on our site https://oss.no

Hope you will be one of us!

Regards Bendik, Harald, Rune, Janne, Roman and Sebabastien
Read more
Collapse
4.0
25 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Vi har fikset noen småfeil og lagt til noen forbedringer, sånn at appen er blitt enda bedre
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 23, 2019
Size
16M
Installs
1,000+
Current Version
1.3.4
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Oss Norge AS
Developer
Grønland 67 3045 Drammen, Norway
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.