Mobilní Faktury

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace Mobilní Faktury umožňuje snadné a rychlé vystavení faktur. Doslova na pár doteků. Kdykoli, kdekoli, jen za použití mobilního telefonu. Dokonce bez připojení k internetu (pro odeslání faktury se na chvíli připojit musíte).

Pokud pracujete v terénu, vystavíte fakturu hned a nemusíte si údaje pro fakturaci pamatovat či zapisovat a potom je večer znovu psát do počítače. Jediným dotekem hotovou fakturu odešlete nejen Vašemu klientovi, ale také do své vlastní emailové schránky a/nebo rovnou své účetní. Minutu po dokončení zakázky už na ni nemusíte myslet!

Aplikace Mobilní Faktury je čistě mobilní. Není závislá na síti nebo serverech. Data, která v telefonu vzniknou, tam i zůstávají. Exportují se jen hotové faktury v podobě PDF souborů.

Z jedné aplikace můžeme vystavovat faktury mnoha dodavatelů. Tedy pokud jste například OSVČ a zároveň majitel dvou s.r.o., můžete vystavovat faktury za všechny 3 firmy z jedné aplikace. Pro každou dodavatelskou firmu jsou vedeny oddělené evidence, tedy seznamy produktů i zákazníků. Jeden dodavatel může být plátcem DPH, druhý neplátce. Počet dodavatelů není omezen.

Toho využíváme při fakturaci ve více měnách. V zásadě jeden dodavatel účtuje v jedné měně. Pokud chceme účtovat v jiné měně, jedním dotykem vytvoříme kopii dodavatele a změníme jen měnu fakturace. Pro každou měnu tak můžeme mít vlastní cenovou politiku.

Stejný princip lze využít pro účtování v různých číselných řadách, například má-li Vaše firma více oborů podnikání.

Pravidelným zákazníkům, kterým opakovaně poskytujeme obdobné či stejné plnění, snadno vytvoříme kopii minulé faktury, kterou můžeme dále upravit.

Pokud chceme poskytnout slevu, jednoduše přidáme položku faktury se zápornou hodnotou.

Obdobně se řeší případné zaokrouhlení haléřů (centů). Přidáme do položek faktury jednu s prázdným názvem produktu a nulovou cenou a aplikace se postará o zbytek.

Přehlednost, rychlost a snadnost používání této aplikace má nejvyšší prioritu. Vybavili jsme ji takovými funkcemi, aby dobře sloužila svému účelu. Žádné parádičky a zbytečnosti.

Logo aplikace jsme zvolili s příznačným označením PAID. Přejeme Vám tedy, aby všechno prodané zboží a všechny služby, které poskytnete Vašim zákazníkům byly včas a řádně zaplaceny - tedy PAID!
Selfoon Invoices allows easy and fast invoice. Literally a couple of touches. Anytime, anywhere, just by using your mobile phone. Even without an Internet connection (for sending invoices for a while, you have to connect).

If you work in the field, you raise an invoice right away and you do not have data for billing remember or write, and then again in the evening to write to the computer. One-touch ready to send the invoice to your client only, but also to their own mailbox and / or equal to their accounts. One minute after the completion of the contract already on it you do not think!

Mobile Application Invoices is purely mobile. Not dependent on network or servers. Data that arise in the phone, there also remain. Exported just finished invoices as PDF files.

For one application can issue invoices multiple suppliers. So if you're self-employed, for example, and also the owner of two Ltd. can issue invoices for all three companies from one application. For each supply company they are kept separate records, a list of products and customers. One supplier may be liable for VAT, other non-payer. The number of suppliers is not limited.

That we use for billing in multiple currencies. In principle, one contractor charged in one currency. If you want to charge in another currency, one touch to make a copy of the supplier and change a billing currency. For each currency so we can have our own pricing policies.

The same principle can be used for charging various numerical series, for example, if your company more business fields.

Regular customers, who repeatedly provide the same or similar performance, easy to make a copy of past invoices, which we adjusted.

If we want to give a discount, simply add the item invoice with a negative value.

Similarly resolve any rounding cents (cents). Add items into one invoice with a blank product name and zero price and the application does the rest.

Clarity, speed and ease of use of this application has the highest priority. We supplied them with such functions that served well its purpose. Žádné Showtime and uselessness.

Logo application we chose aptly labeled PAID. We wish you, therefore, to all merchandise sold and all the services you provide to your customers timely and duly paid - ie PAID!
Read more
Collapse
4.3
30 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Tiskové sestavy PDF:
- Vystavené faktury,
- Platby faktur (Příjmy pro DPFO),
- Měsíční obraty (Rozhodné pro DPH).
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 10, 2021
Size
3.0M
Installs
1,000+
Current Version
3.4
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Mobilní Faktury
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.