Leki Pharmindex mobile

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Bezpłatna Baza Leków Pharmindex mobile to kompletne źródło wiedzy medycznej o lekach.

WIEDZA O LEKACH TO CIĄGŁA ZMIANA!

Pharmindex mobile aktualizuje dla Ciebie informacje o lekach:

- ponad 10 000 zmian rocznie
- blisko 2 000 zmian po każdej nowej liście leków refundowanych.

Moduł MOJE LEKI – dlatego tak ważny dla Ciebie!

Każda aktualizacja aplikacji Pharmindex mobile pokazuje zmiany w module MOJE LEKI, które zaistniały w ciągu ostatnich 2 miesięcy. W tym czasie w bazie leków Pharmindex mobile aktualizacji ulega ok. 2 000 cen opakowań, a 30 opisów zmienia się w sposób kluczowy dla ordynacji leków.

Dane dotyczące leków do modułu MOJE LEKI są monitorowane, a zmiany prezentowane dla Ciebie.

Funkcjonalność monitorowania obejmuje:

-refundację,
-cenę,
-wskazania refundacyjne,
-przeciwwskazania ,
-dawkowanie,
-wskazania z najnowszej ChPL.

Zintegrowany moduł MOJE LEKI daje możliwość stworzenia indywidualnej listy leków.

Moduł MOJE LEKI oparty jest na stworzonej przez Ciebie liście leków ulubionych.

Moduł MOJE LEKI zapewnia szybki dostęp do informacji o najczęściej przepisywanych przez Ciebie lekach oraz umożliwia śledzenie zmian.

Profesjonalny system informacji o lekach dla: lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, studentów.

Baza Leków Pharmindex mobile to:
- aktualna lista leków refundowanych,
- ceny leków,
- opisy leków,
- kalkulatory medyczne, w tym m.in. filtracja kłębuszkowa (GFR)
dla pacjentów z chorobami nerek,
- zamienniki leków,
- leki dla seniora z wyszukiwaniem po chorobach, nazwach i substancji czynnej,
- stopnie odpłatności wspomagające prawidłowe wypisywanie recept
(wysokość refundacji:100%, 50%, 30%, ryczałt, bezpłatne).

Opisy leków zawierają: Komunikaty bezpieczeństwa, Skład, Działanie, Wskazania ChPL, Wskazania refundacyjne (zakres wskazań objętych refundacją oraz zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją), Przeciwwskazania, Środki ostrożności, Ciąża i karmienie piersią, Działania niepożądane, Interakcje, Dawkowanie, Uwagi.

Baza Leków Pharmindex mobile jest pomocna w codziennej pracy lekarza również poprzez informacje o:

- wpływie leku na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn,
- bezpieczeństwie stosowania leków w okresie ciąży i karmienia piersią,
- Interakcjach leków z alkoholem.

Moduł LEKI to 30 000 opisów o produktach leczniczych takich jak: leki na receptę, suplementy diety, wyroby medyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Moduł LEKI REFUNDOWANE to bieżąca informacja o lekach refundowanych, w tym leki dodane i usunięte z nowych obwieszczeń MZ.

Moduł SENIOR to bezpłatne leki dla osób po ukończeniu 75 roku życia (wyszukiwarka po chorobach, nazwach i substancji czynnej).

Moduł PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA to baza leków dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane.

Moduł LEKI dostępny jest bez logowania, pozostałe funkcjonalności po zalogowaniu.

Indeks leków jest aktualizowany w systemie 24h/7 dni w tygodniu.
Sugestie lub uwagi dotyczące ulepszenia naszej aplikacji prosimy wysyłać na adres: pomoc@pharmidnex.pl
Free Pharmindex Mobile Drugs is a complete source of medical knowledge about medicines.

KNOWLEDGE ABOUT THE DRUGS IS A CONTINUOUS CHANGE!

Pharmindex mobile updates medicine information for you:

- over 10,000 changes per year
- nearly 2,000 changes after each new list of reimbursed drugs.

MOJE LEKI module - that's why it's so important to you!

Each update of the Pharmindex mobile application shows changes in the MOJE LEKI module that have occurred in the last 2 months. During this time, about 2,000 packaging prices are updated in the Pharmindex mobile drug base, and 30 descriptions change in a key way for drug ordination.

Drug data for the MOJE LEKI module is monitored and the changes presented to you.

Monitoring functionality includes:

Refund,
-The price,
reimbursement requirements,
-contraindications,
-dosage,
- indications from the latest SmPC.

The integrated MOJE LEKI module makes it possible to create an individual list of medicines.

The MOJE LEKI module is based on the list of favorite medicines you have created.

The MOJE LEKI module provides quick access to information on the medicines most frequently prescribed by you and allows you to track changes.

Professional information system about medicines for: doctors, pharmacists, nurses and midwives, students.

The Pharmindex mobile Drugs Database is:
- current list of reimbursed drugs,
- drug prices,
- descriptions of medicines,
- medical calculators, including glomerular filtration (GFR)
  for patients with kidney disease,
- medication replacements,
- medicines for seniors with searching for diseases, names and active substances,
- payment levels supporting correct prescription writing
  (reimbursement amount: 100%, 50%, 30%, lump sum, free).

Descriptions of medicines include: Safety messages, Composition, Action, SmPC indications, reimbursement indications (scope of indications covered by the reimbursement and the scope of non-registration indications covered by the reimbursement), Contraindications, Precautions, Pregnancy and breastfeeding, Side effects, Interactions, Dosage, Comments.

The Pharmindex mobile drug database is helpful in the daily work of the doctor also through information about:

- the effect of the drug on psychomotor performance, the ability to drive vehicles and operate machines,
- safety of using medicines during pregnancy and breastfeeding,
- Interactions of drugs with alcohol.

The LEKI module is 30,000 descriptions about medicinal products such as prescription drugs, dietary supplements, medical devices and special dietary products.

REFUNDED LEKI module is the current information on reimbursed drugs, including drugs added and removed from the new MZ announcements.

The SENIOR module is a free medication for people over the age of 75 (search engine for diseases, names and active substance).

NURSE AND FOOTBAND module is a database of medicines for nurses and midwives entitled to issue prescriptions for medicines, foods for particular nutritional uses and reimbursed medical devices.

The LEKI module is available without logging in, other functionalities after logging in.

The drug index is updated in the system 24h / 7 days a week.
Suggestions or comments regarding the improvement of our application, please send to: pomoc@pharmidnex.pl
Read more
Collapse
4.2
33 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dodana została nowa funkcjonalność: Ulotka przylekowa.

Dostęp do Ulotek przylekowych jest na karcie leku.


Mniejsze zmiany w wyglądzie aplikacji.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 11, 2019
Size
41M
Installs
10,000+
Current Version
1.60
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
PHARMINDEX Poland
Developer
PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. ul. Kłobucka 23 02-699 Warszawa
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.