Smart Study Foundation

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image

About this app

राज्यसेवा,केंद्रीय लोकसेवा , तसेच महाराष्ट्र शासनांच्या विविध विभागातील मागील वर्षाच्या + सराव असे 15,000+प्रश्नपत्रिका उपलब्ध.
तसेच इतर सर्व प्रकारच्या स्पर्धापरीक्षांच्या दृष्टीने महत्वाच्या Notes, चालू घडामोडी (Current affairs), सराव प्रश्नसंच (Practice Question Set), अभ्यासक्रम (Syllabus), मागील वर्षात झालेल्या प्रश्नपत्रिका याबद्दल मदत व मार्गदर्शन.

या ॲपची काही ठळक वैशिष्ट्ये (features)
तब्बल 15,000 प्रश्न + दररोज Quiz.

प्रत्येक रविवारी "Prize वाली Quiz" - विजेत्यास 101₹ चे बक्षीस
Mpsc च्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका
(विषया नुसार विभागणी)
15 विषयांच्या भरपूर Quiz.
प्रत्येक Quiz वेळ लावून सोडवता येईल.
Negative Marking (MPSC च्या पॅटर्न प्रमाणे).
दररोज Quiz.
16,000+ पेक्षा जास्त प्रश्न Free सोडवता येणार.

Exam Wise Paper Set -
विषयानुसार विभागणी करून Quiz दिलेल्या आहेत.

राज्यसेवा (State Service)
2014- इतिहास-17, भूगोल-14,विज्ञान-28,अर्थशास्त्र-9,पंचायतराज + संविधान-10,पर्यावरण-7,चालू घडामोडी-14.
2015- इतिहास-23,भूगोल-12,विज्ञान-22,अर्थशास्त्र-13,पंचायतराज + संविधान-7,पर्यावरण-4,चालू घडामोडी-17.
2016- इतिहास-20,भूगोल-11,विज्ञान-23,अर्थशास्त्र-9,पंचायतराज + संविधान-11,पर्यावरण-4,चालू घडामोडी-19.
2017- इतिहास-15,भूगोल-17,विज्ञान-22,अर्थशास्त्र-15,पंचायतराज + संविधान-13,पर्यावरण-5,चालू घडामोडी-13.
2018- इतिहास-15,भूगोल-16,विज्ञान-18,अर्थशास्त्र-17,पंचायतराज + संविधान-16,
पर्यावरण-6,चालू घडामोडी-11.
2019-इतिहास-15,भूगोल-15,विज्ञान-20,अर्थशास्त्र-14,पंचायतराज + संविधान-16,पर्यावरण-6,चालू घडामोडी-10.

PSI (पोलीस उप निरीक्षक)-
2014- इतिहास -14,भूगोल-15,पंचायतराज + संविधान-12,विज्ञान-14,चालू घडामोडी-14,अर्थशास्त्र-14,गणित व बुद्धिमत्ता-14.
2015-पेपर झाला नाही.
2016- इतिहास-14,भूगोल-9,पंचायतराज + संविधान-11,विज्ञान-17,चालू घडामोडी-8,गणित व बुद्धिमत्ता-15,अर्थशास्त्र-21
2017-पासून PSI पेपर स्वतंत्र होत नसून PSI-STI-ASO एकत्रित होत आहेत.

STI (राज्य कर निरीक्षक)
2014- पंचायतराज + संविधान-13,अर्थशास्त्र-16,इतिहास-15,भूगोल-13,विज्ञान-16,चालू घडामोडी -8,गणित व बुद्धिमत्ता-15.
2015-पंचायतराज + संविधान-7,अर्थशास्त्र-14,इतिहास-17,भूगोल-14,विज्ञान-15,गणित व बुद्धिमत्ता-17,चालू घडामोडी-12.
2016-पंचायतराज + संविधान-10,अर्थशास्त्र-15,इतिहास-13,भूगोल-15,विज्ञान-15,गणित व बुद्धिमत्ता-11,चालू घडामोडी-14.
2017-पासून STI पेपर स्वतंत्र होत नसून PSI-STI-ASO एकत्रित होत आहेत.

सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)
सहाय्यक कक्ष अधिकारी पूर्व 2014
सहाय्यक कक्ष अधिकारी पूर्व 2015
सहाय्यक कक्ष अधिकारी पूर्व 2016
2017-पासून ASO पेपर स्वतंत्र होत नसून PSI-STI-ASO एकत्रित होत आहेत.

PSI-STI-ASO (संयुक्त गट ब)
2017- इतिहास-13,भूगोल-12,पंचायतराज + संविधान-9,विज्ञान-15,चालू घडामोडी-15,गणित व बुद्धिमत्ता-15,अर्थशास्त्र-19.
2018- इतिहास-15,भूगोल-13,पंचायतराज + संविधान-11,विज्ञान-16,चालू घडामोडी-9,गणित व बुद्धिमत्ता-15,अर्थशास्त्र-20.
2019- इतिहास-14,भूगोल-14,पंचायतराज + संविधान-10,विज्ञान-16,चालू घडामोडी-11,गणित व बुद्धिमत्ता-15,अर्थशास्त्र-17.

कर सहाय्यक (Tax Asst)
कर सहाय्यक पूर्व 2014
कर सहाय्यक पूर्व 2015
कर सहाय्यक पूर्व 2016
कर सहाय्यक पूर्व 2017
2018-पासून कर सहाय्यक पेपर स्वतंत्र होत नसून ESI-Tax Asst.-Clerk Typist एकत्रित होत आहेत

लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist)
लिपिक टंकलेखक पूर्व 2011
लिपिक टंकलेखक पूर्व 2013
लिपिक टंकलेखक पूर्व 2014
लिपिक टंकलेखक पूर्व 2015
लिपिक टंकलेखक पूर्व 2017
2018-पासून लिपिक टंकलेखक पेपर स्वतंत्र होत नसून ESI-Tax Asst.-Clerk Typist एकत्रित होत आहेत.

दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क(Ex.SI)
पूर्व परीक्षा 2017
2018-पासून लिपिक टंकलेखक पेपर स्वतंत्र होत नसून एकत्रित होत आहेत.

महाराष्ट्र गट क सेवा (Combine Group C)
संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा - 2018
संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा - 2019

महाराष्ट्र कृषी सेवा (Agri Service)
महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा - 2016
महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा - 2017
महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा - 2018
महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा - 2019,2020 - पेपर झाला नाही.

महाराष्ट्र वन सेवा(MH Forest Service)
वन सेवा पूर्व परीक्षा - 2016
वन सेवा पूर्व परीक्षा - 2018
वन सेवा पूर्व परीक्षा - 2019

सहायक मोटर वाहन निरीक्षक(AMVI)
AMVI पूर्व 2011
AMVI पूर्व 2017
AMVI पूर्व 2020

पोस्ट ऑफिस भरती
महाराष्ट्र MTS-Paper

पोलीस भरती पेपर
मागील वर्षाचे 18 पेपर

तलाठी भरती
मागील वर्षाचे २५ पेपर
Updated on
Jan 24, 2024

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection
Data isn’t encrypted
You can request that data be deleted

App support

About the developer
Tushar Satish Kardile
tkardile29@gmail.com
India
undefined