Mini Kids Yoga

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Få mere ro på hverdagen
Øg koncentration og fokus
Få masser af bevægelse og leg

Bevæg dig, leg og træk vejret med Mini Kids Yoga. Lad dine børn lege yoga.
Mini Kids Yoga introducerer familien til yogaleg.

Igennem historier, fine illustrationer og video-eksempler kan børn/familien/daginstitutionen gøre yogaen til en del af deres hverdag.
Leg med yoga skaber balance og ro i hverdagen.
Hver aktivitet lærer børnene, hvordan de kan bruge leg, bevægelse og åndedræt til at balancere hverdagen. Det er en masse skønne børn, der viser hvordan, man kan lege med yoga. Det at se andre børn lege med yogaen er inspirerende og lærerigt.
Mange af videoerne sætter sproget i bevægelse med sjove rim og remser. Hver yoga-leg har en fin illustration - f.eks. Musen, Gyngehesten, Slangen osv. Den kan nemt håndteres af børnene selv, da den er indbydende og farverig med sjove illustrationer.

Mini Kids Yoga-appen er inddelt i otte temaer - de er farveinddelt og nemme at genkende:

Energien ned - alle legene giver ro - tænk at man kan bevæge kroppen til ro!
Energien op - her er der masser af leg og bevægelse til at få kroppen i bevægelse.
Fokus og koncentration - disse yogalege er gode til at fremme fokus, fx inden lektielæsning/sovetid/spisetid.
Samarbejde - her er sjove lege, hvor flere børn (og voksne) kan komme i spil.
Åndedræt - træk vejret, og opnå ro, energi, fokus, frustrationsforløsning.
Afspænding - fine aktiviteter, hvor der er helt ro på.
Yogahistorier - her er sjove, lidt længere yogahistorier, hvor der leges yoga til fx en indianerhistorie.
Voksen yoga - Her er fire videoer, som voksne kan bruge i hverdagen for at få ro på, øge smidighed og styrke.

Features:
- 55 fantastiske yogalege for hele familien/daginstitutionen.
- Farveinddelte temaer, så du hurtigt kan bestemme, om der er brug for energi, ro, fokus eller andet.
- Smukke og indbydende illustrationer, der inviterer til nysgerrighed og leg.
- Sjove og lærerige videoer med børn, så børnene kan spejle sig i andre børns bevægelsesmønster.
- Børnene kan selv lege med appen, og hele familien/institutionen kan også være med.

Fordele ved yogaleg:
- Styrker og fremmer koordination, styrke og smidighed
- Styrker motoriske færdigheder både grov- og finmotorik
- Reducerer stress og uro
- Balancerer nervesystemet og giver meget aktive/urolige børn mere ro
- Fremmer kreativitet og leg
- Fremmer fokus og koncentration
- Understøtter til øget bevægelse og leg
- Øger kropsbevidstheden

Det er bare om at komme i gang med at lege yoga!
God fornøjelse.
Get more peace in everyday life
Increase concentration and focus
Get lots of movement and play

Move, play and breathe with Mini Kids Yoga. Let your kids play yoga.
Mini Kids Yoga introduces the family to yoga games.

Through stories, fine illustrations and video examples, children / family / day care can make yoga a part of their everyday life.
Playing with yoga creates balance and calm in everyday life.
Each activity teaches children how to use play, movement and breathing to balance everyday life. There are a lot of wonderful children who show how to play yoga. Seeing other children play with yoga is inspiring and educational.
Many of the videos set the language in motion with funny rhymes and strips. Each yoga game has a nice illustration - e.g. The mouse, the rocking horse, the snake, etc. It can be easily handled by the children themselves, as it is inviting and colorful with fun illustrations.

The Mini Kids Yoga app is divided into eight themes - they are color-coded and easy to recognize:

The energy down - all the games give peace - think that you can move the body to peace!
The energy up - here there is lots of play and movement to get the body moving.
Focus and concentration - these yoga games are good for promoting focus, eg before homework / bedtime / mealtime.
Collaboration - here are fun games where more children (and adults) can come into play.
Breathing - breathe, and achieve calm, energy, focus, release of frustration.
Relaxation - fine activities where there is complete tranquility.
Yoga stories - here are fun, slightly longer yoga stories where yoga is played for eg an Indian story.
Adult yoga - Here are four videos that adults can use in everyday life to calm down, increase flexibility and strength.

Features:
- 55 fantastic yoga games for the whole family / day care institution.
- Color-themed themes so you can quickly decide if energy, calm, focus or anything else is needed.
- Beautiful and inviting illustrations that invite curiosity and play.
- Fun and educational videos with children, so that the children can reflect on other children's movement patterns.
- The children can play with the app themselves, and the whole family / institution can also participate.

Benefits of yoga play:
- Strengthens and promotes coordination, strength and agility
- Strengthens motor skills in both gross and fine motor skills
- Reduces stress and anxiety
- Balances the nervous system and gives very active / restless children more peace
- Promotes creativity and play
- Promotes focus and concentration
- Supports for increased movement and play
- Increases body awareness

It's just about getting started playing yoga!
Enjoy.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Velkommen til Mini Kids Yoga.
Lad dine børn lege yoga.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 11, 2020
Size
25M
Installs
100+
Current Version
1.0
Requires Android
8.0 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$7.49 per item
Permissions
Offered By
LET Software
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.