1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Student management application to provide timetable, daily lesson content, test scores and all school information to the School Parent; and also acknowledge and answer all questions of the PHHS to the school. A channel to exchange information quickly, effectively and effectively between schools and the PHHS and vice versa.

Sinh Quản lý application được hỗ trợ để cung cấp các chương trình, nội dung của giao thức, thử điểm và tất cả thông tin thông tin cho parents; Trong thời gian thời gian, bạn sẽ nhận phép và câu trả lời tất cả các câu hỏi của parents' parents để các trường. It is a communication and exchange exchange effective between school and parents and vice versa.
Updated on
Dec 20, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Sửa lỗi các thiết bị phiên bản Android dưới 10.0 bị lỗi không tự bật màn hình nếu có cuộc gọi đến khi thiết bị đang trong trạng thái khóa màn hình.