My Backup

За всички възрасти
18 188
Съдържа реклами
·
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

MyBackup is the easiest, most reliable, and feature packed Android backup solution available.

Supporting the most content, and the most Android devices.

For FREE:
* Backup locally to your device or SD card
* Backup and restore using an On The Go (OTG) USB card
* Cloud Backup
* Schedule multiple automatic backups
* Supporting THE MOST content including your Applications, Photos, Music, Videos, Contacts, Call log, Browser Bookmarks, SMS (text messages), MMS (message attachments), Calendar, System Settings, Dictionary, Music Playlists, APNs, Home Screens (Some devices), Alarms (Some devices), and more...
* Users with root access can backup APKs AND DATA!
* Backup and restore one device, to go across another device (data migration) you will need the Pro features

Unlocked Pro features include:
* Backup and Restore to any number of Android devices sharing the same account
* Cloud backup support to any of the following services: 1) Rerware Cloud, 2) Dropbox, 3) Google Drive.
* Direct backup to your computer over the Internet!
* Direct migration from one Android device to another over WiFi
* View your data and application backups online
* Users with Root access can:
- Freeze bloatware, system apps
- Defrost frozen applications
- Wipe Cache of applications
- Wipe Data of applications
- Uninstall applications
- Force Close applications
- And more...


MyBackup will work on all Android mobile devices, regardless if they have root access or not.

Find out why over 5 million people trust MyBackup as their secure source for a Backup Solution.

NOTE: Data and setting of applications can only be supported if you have a rooted device, or if the application integrates with us.

________________________________

NEWS AND REVIEWS:
CNET TV recommends Android users to use MyBackup Pro to backup their personal data.

T-Mobile highlights MyBackup Pro in their quarterly magazine as "an application to have For the Security Minded."

TechHive (PCWorld) gives MyBackup Pro 4.5 stars and recommends Android users to use MyBackup Pro to backup and secure their Android devices.
________________________________
MyBackup е най-лесният, най-надежден и пълен с екстри решение Android архивиране на разположение.

Подпомагане на най-съдържание, както и повечето Android устройства.

Безплатно:
* Backup локално на вашето устройство или SD карта
* Архивиране и възстановяване с помощта на On The Go (OTG) USB картата
* Cloud Backup
* График множество автоматично архивиране
* Поддържат най-много съдържание, включително вашите приложения, снимки, музика, видео, контакти, регистъра на повикванията, отметките на браузъра, SMS (текстови съобщения), MMS (прикачени съобщения), Calendar, System Settings, речник, списъци с песни музика, APNs, начални екрани ( Някои устройства), аларми (Някои устройства), и още ...
* Потребителите с администраторски достъп могат архивиране APK файлове И ДАННИ!
* Архивиране и възстановяване на едно устройство, за да отиде от другата друга (миграция на данни) на устройството ще трябва ПРО функции

Кола Pro характеристики включват:
* Архивиране и възстановяване на произволен брой устройства с Android споделят едни и същи акаунт
* Cloud архивиране подкрепа за някоя от следните услуги: 1) Rerware Cloud, 2) Dropbox, 3) Google Диск.
* Direct подкрепление към вашия компютър по интернет!
* Direct миграцията от едно устройство на друго Android през WiFi
* Виж собствените си данни и архиви за кандидатстване онлайн
* Потребителите с достъп Root може да:
     - Не мърдай пълнеж, системни приложения
     - Размразявате приложения
     - Избършете Cache на приложения
     - Избършете данни на приложения
     - Приложения Uninstall
     - Force Затваряйте приложенията
     - И още...


MyBackup ще работи на всички Android мобилни устройства, независимо дали те имат корен достъп, или не.

Разберете защо над 5 милиона души се доверяват MyBackup като техен сигурен източник за резервно решение.

Забележка: Данните и настройка на приложения могат да бъдат подпомагани само ако имате вкоренени устройство, или ако приложението се интегрира с нас.

________________________________

Новини и ревюта:
CNET TV препоръчва Android потребителите да използват MyBackup Pro за архивиране на техните лични данни.

T-Mobile подчертава MyBackup Pro в тяхната тримесечно списание като "молба да имат за сигурността на атаката."

TechHive (PCWorld) дава MyBackup Pro 4.5 звезди и препоръчва Android потребителите да използват MyBackup Pro за архивиране и осигуряване на техните Android устройства.
________________________________
Прочетете повече
4,1
Общо 18 188
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

v4.5.4
-Misc fixes.

v4.5.2
-Fixed backup/restore apk+data errors on some rooted devices.
-Misc fixes.

v4.5.1
- Fixed crashes on Android SDK 4.4.x.

v4.5.0
- Added an option for manual IP entry for migrate option for the receiver.
- Fixed root backup Apks+data error.
- Misc fixes.

v4.4.9
- Fix for contacts restore error on some devices.
- Fix for backup apps error on some rooted devices.

4.4.8
- Fix for Android 6 Root restore.
- Fix for duplicate contacts on restore in some situations.
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
1 ноември 2017 г.
Размер
8,1M
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
4.5.4
Изисква Android
2.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Продукти в приложението
1,00 щ.д. – 100,00 щ.д. за артикул
Предлага се от
Rerware, LLC
Програмист
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.