SMS Backup & Restore

Indeholder annoncer
Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

SMS Backup & Restore is a simple Android app that backs up and restores your phone's SMS and MMS messages and call logs.

Note: This app can only restore messages and call logs that were backed up by it before they were deleted. Advanced messaging (RCS) is not supported.

For questions or issues please visit our FAQ at: https://synctech.com.au/sms-faqs/


APP FEATURES:
- Backup SMS (text) messages, MMS and call logs in XML format.
- Local device backup with options to automatically upload to Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Choose a recurring scheduled time to automatically backup
- Option to select which conversations to backup or restore
- View and drill into your local and cloud backups
- Search your backups
- Restore/transfer backup to another phone. Backup format is independent of the Android version so the messages and logs can be easily transferred from one phone to another, irrespective of the version.
- Fast Transfer between 2 phones over WiFi direct
- Ability to restore all messages or only selected conversations.
- Free up space on your phone. Delete all SMS messages or call logs on the Phone.
- Email a backup file.
- The XML backup can be converted to other formats, and can also be viewed on a computer.

Notes:
- Tested on Android 5.0 and higher
- App only restores backups made by this app
- Please start the app at least once after updates so that the scheduled backups start working.
- Backup is created locally on the phone by default, but you have the option to upload to Google Drive, Dropbox, OneDrive or Email. You are responsible for backup files. At no time are the files sent to the developer.
- If you intend to do a factory reset on the phone, please make sure you save/email a copy of the backup outside the phone before doing it.
- If you have performed the Restore and the messages don't appear in your messaging app then:
- Open your messaging app and disable SMS from Settings.
- Exit the app
- Open the app again and enable SMS from Settings.


This App needs access to the following:
* Your messages: Backup and Restore messages. Receive SMS permission needed to properly handle messages received while the app is the default messaging app.
* Your Calls and Contact information: Backup and Restore Call Logs.
* Storage: To create the Backup file on the SD card.
* Network view and communication: Allows the app to connect to wifi for backup
* Your social information: To display and store the contact names in the Backup file.
* Run at start-up: Start scheduled Backups.
* Prevent Phone from Sleeping: To prevent the phone from going to sleep/suspended state while a Backup or Restore operation is in progress.
* Test access to Protected Storage: To create the Backup file on the SD card.
* Account Information: To authenticate with Google Drive and Gmail for cloud uploads

SyncTech Pty Ltd has taken over the development and maintenance of SMS Backup & Restore. Please send any enquiries to support@synctech.com.au or visit http://synctech.com.au
SMS Backup & Restore er en simpel Android-app, der sikkerhedskopierer og gendanner telefonens SMS- og MMS-meddelelser og opkaldslogger.

Bemærk: Denne app kan kun gendanne beskeder og opkaldslogger, der blev sikkerhedskopieret af den, før de blev slettet. Avanceret beskeder (RCS) understøttes ikke.

For spørgsmål eller spørgsmål kan du besøge vores ofte stillede spørgsmål på: https://synctech.com.au/sms-faqs/
 

APP-FUNKTIONER:
- Sikkerhedskopiér SMS (tekst) beskeder, MMS og opkaldslogger i XML-format.
- Lokal enhedsbackup med muligheder for automatisk at uploade til Google Drive, Dropbox og OneDrive
- Vælg et tilbagevendende planlagt tidspunkt for automatisk sikkerhedskopiering
- Mulighed for at vælge hvilke samtaler der skal sikkerhedskopieres eller gendannes
- Se og bor i dine lokale og cloud-sikkerhedskopier
- Søg i dine sikkerhedskopier
- Gendan / overfør sikkerhedskopi til en anden telefon. Backup-format er uafhængigt af Android-versionen, så meddelelserne og loggene kan let overføres fra en telefon til en anden, uanset versionen.
- Hurtig overførsel mellem 2 telefoner via WiFi direkte
- Mulighed for at gendanne alle meddelelser eller kun valgte samtaler.
- Frigør plads på din telefon. Slet alle SMS-beskeder eller opkaldslogger på telefonen.
- E-mail en sikkerhedskopifil.
- XML-sikkerhedskopien kan konverteres til andre formater og kan også ses på en computer.
 
Bemærkninger:
- Testet på Android 5.0 og nyere
- App gendanner kun sikkerhedskopier foretaget af denne app
- Start appen mindst en gang efter opdateringer, så de planlagte sikkerhedskopier begynder at fungere.
- Backup oprettes lokalt på telefonen som standard, men du har muligheden for at uploade til Google Drev, Dropbox, OneDrive eller E-mail. Du er ansvarlig for sikkerhedskopieringsfiler. Filerne sendes på intet tidspunkt til udvikleren.
- Hvis du planlægger at nulstille fabrikken på telefonen, skal du sørge for at gemme / e-maile en kopi af sikkerhedskopien uden for telefonen, før du gør det.
- Hvis du har udført Gendan, og meddelelserne ikke vises i din meddelelsesapp, så:
- Åbn din meddelelsesapp og deaktiver SMS fra Indstillinger.
- Afslut appen
- Åbn appen igen og aktiver SMS fra Indstillinger.
 
 
Denne app har brug for adgang til følgende:
* Dine beskeder: Sikkerhedskopier og gendan meddelelser. Modtag SMS-tilladelse, der er nødvendig for korrekt at håndtere meddelelser, der er modtaget, mens appen er standardmeddelelsesappen.
* Dine opkald og kontaktoplysninger: Sikkerhedskopier og gendan opkaldslogger.
* Opbevaring: For at oprette sikkerhedskopieringsfilen på SD-kortet.
* Netværksvisning og kommunikation: Tillader, at appen opretter forbindelse til wifi til sikkerhedskopiering
* Dine sociale oplysninger: For at få vist og gemme kontaktnavne i backup-filen.
* Kør ved opstart: Start planlagte sikkerhedskopier.
* Forhindre telefonen i at sove: For at forhindre, at telefonen går i dvale / suspenderet tilstand, mens en sikkerhedskopi eller gendannelse er i gang.
* Testadgang til beskyttet opbevaring: At oprette sikkerhedskopieringsfilen på SD-kortet.
* Kontooplysninger: At autentificere med Google Drev og Gmail til sky-uploads

SyncTech Pty Ltd har overtaget udviklingen og vedligeholdelsen af ​​SMS Backup & Restore. Send eventuelle forespørgsler til support@synctech.com.au eller besøg http://synctech.com.au
Læs mere
Skjul
4,1
106.686 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

- Fix for restore failing on some Huawei/Honor devices.
- Better duplicate checks during restore.
- Fix for viewer crashing on some devices.
Læs mere
Skjul

Yderligere oplysninger

Opdateret
30. december 2019
Størrelse
Varierer fra enhed til enhed
Installationer
10.000.000+
Aktuel version
Varierer fra enhed til enhed
Kræver Android
Varierer fra enhed til enhed
Indholdsklassificering
Tilladelser
Udbydes af
SyncTech Pty Ltd
Udvikler
PO Box 611 Stanhope Gardens NSW 2768 Australia
©2020 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.