1 t.+
Lataukset
Sisällön ikärajoitus
Kaikki
Kuvakaappaus
Kuvakaappaus
Kuvakaappaus

Tietoa sovelluksesta

Roidun palauteratkaisut tarjoavat tarkkoja ja reaaliaikaisia ​​asiakaskokemustietoja liiketoiminnan kehittämiselle. Roidu-palvelun avulla voit parantaa asiakaskokemusta, sitouttaa henkilöstöä ja lisätä myyntiä.
Päivitetty
3.11.2022

Dataturvallisuus

Kehittäjät voivat ilmoittaa täällä tietoja siitä, miten sovellus kerää ja käyttää dataasi. Lue lisää dataturvallisuudesta
Tietoja ei saatavilla

Uutta

Fixes virtual keyboard issues.