Matematyka dla Dzieci - Cyfry

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Nauka matematyki - dodawania i odejmowania od 1 do 10 jeszcze nigdy nie była taka prosta i przyjemna. Nauczmy dzieci (dziewczynki i chłopców) matematyki dzięki prostej, polskiej, aplikacji edukacyjnej - Matematyka dla Dzieci - Cyfry. Ta urocza polska gra edukacyjna rozwija umiejętności dodawania i odejmowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dzieci uczą się matematyki poprzez:
✔ pisanie cyferek po śladzie,
✔ działanie na zbiorach,
✔ dodawanie i odejmowanie cyferek i elementów od 1 do 10,
✔ sortowanie i porównywanie.

Znajdziecie tutaj 6 wyjątkowych edukacyjnych gier matematycznych dla dzieci z dodawaniem i odejmowaniem cyferek do 10 opracowanych przy pomocy nauczycieli i rodziców, które pomogą Wam rozpocząć przygodę z matematyką.

Celem tej edukacyjnej aplikacji jest rozwój logicznego myślenia u dzieci, umiejętności i sprawności matematycznych, inteligencji, jak też skupienia uwagi dzieci i ćwiczenia pamięci zarówno u chłopców jak i dziewczynek w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (5, 6 i 7 lat).

Aplikacja zwiera gry matematyczne dla dzieci:

* Maszyna do robienia soku - przygotuj sok z odpowiedniej ilości owoców.
* Puzzle - ułóż puzzle w odpowiedniej kolejności, od najmniejszego do największego i odwrotnie.
* Samoloty - dopasuj do siebie odpowiednie cyfry (pokazane na palcach i na elementach) - wskaż w którym samolocie jest więcej/mniej elementów, wskaż, w którym samolocie jest większa/mniejsza cyfra.
* Karmienie hipopotama - dodawanie w zakresie do 10.
* Surykatki - odejmowanie w zakresie do 10.
* Wyścigi samochodowe - jedź, wyprzedzaj i wskazuj odpowiednie wyniki odejmowania i dodawania.

Kolorowa grafika, ciekawe różnorodne zadania dostosowane do odpowiedniego wieku gracza sprawiają, że dzieci chętnie sięgają po naszą aplikację do nauki matematyki i nigdy się nie nudzą. Od lat wiadomo, iż nauka poprzez zabawę w przypadku przedszkolaków i kilkulatków jest najbardziej efektywna.

Nasza aplikacja matematyczna śmiało może posłużyć rodzicom w przygotowaniu dzieci do szkoły, a także nauczycielom na lekcjach matematyki w klasach 1-2.

Matematyka- Cyferki dla dzieci:

✔ kształtują umiejętności liczenia w tym dodawania i odejmowania - liczenie konkretnych przedmiotów, a także liczenie na palcach i w pamięci,
✔ wspomagają u dzieci rozwój operacyjnego rozumowania - przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczb naturalnych,
✔ uczą sortowania elementów - wprowadzenie do pojęć zbiorów i elementów,
✔ przygotowują dzieci do układania i rozwiązywania zadań arytmetycznych oraz zapisu czynności matematycznych - przygotowanie do lekcji matematyki w szkole.

CECHY APLIKACJI:

✔ cała aplikacja oraz gry pełne są wesołych animacji,
✔ lektor podpowiada co należy robić,
✔ dziecko uczy się matematyki przez zabawę,
✔ prosta nawigacja.

Warto korzystać z gier i zabaw matematycznych gdyż wpływają one na rozwój wielu sfer umysłu dzieci.

Miłej zabawy i nauki!
+++

Twoja opinia o aplikacji jest dla nas niezwykle ważna! Jeśli masz pytania lub uwagi, prosimy o przesłanie ich na nasz email contact@123kidsfun.com

Naszą pasją są aplikacje dla dzieci (sami jesteśmy rodzicami maluchów). Naszym celem jest stworzenie najwyższej jakości gier na smartfony i tablety dla małych dzieci oraz przedszkolaków. Tworzymy gry, które są zabawne i zarazem edukacyjne, które pozwalają dzieciom odkrywać i poznawać otaczający świat. 123 Kids Fun Apps jest członkiem wielu grup programistów pragnących promować wysokiej jakości aplikacje dla dzieci i rodziców.
Learn math - addition and subtraction of 1 to 10 has never been so easy and enjoyable. Let us kids (girls and boys) with simple mathematics, Polish, educational applications - Math for Kids - Numbers. This charming Polish educational game develops the skills of addition and subtraction of children in the preschool and early.

Children learn math by:
✔ writing cyferek the track,
✔ effect on the harvest,
✔ addition and subtraction digits and elements from 1 to 10,
✔ sorting and comparison.

You will find here 6 unique educational math games for kids of addition and subtraction of digits to 10, designed with the help of teachers and parents to help you get started with mathematics.

The aim of this educational application is the development of logical thinking in children the skills and efficiency of mathematical intelligence, as well as focus children's attention and memory exercises both boys and girls in preschool and early school (5, 6 and 7 years). < / b>

The application contains math games for kids:

* Machine for making juice - juice prepared with the right amount of fruit.
* Puzzle - Place the puzzle in the correct order, from smallest to largest and vice versa.
* Aircraft - adjust the numbers together (shown on the toes and on the elements) - the point where the air is more / less elements, point to where the plane is larger / smaller number.
* Feeding hippopotamus - the addition of up to 10.
* Meerkats - subtraction in the range of 10.
* Auto racing - go, ahead and indicate relevant results subtraction and addition.

Colorful graphics, a variety of interesting tasks adapted to the appropriate age player makes children eager to reach for our application to study mathematics and never get bored. For years it is known that learning through play for preschoolers and kilkulatków is most effective.

Our application can be used safely Mathematical parents in preparing children for school and teachers in the classroom mathematics in grades 1-2.

Matematyka- Numbers for children:

✔ shape of numeracy including addition and subtraction - counting concrete objects, as well as counting on fingers and in mind,
✔ help children develop operational reasoning - to prepare the child to understand the concept of natural numbers,
✔ teach sorting elements - an introduction to the concepts of sets and components,
✔ prepare children for laying and solving arithmetic and writing mathematical operations - to prepare for math class in school.

FEATURES AND APPLICATIONS:

✔ entire application and games are full of cheerful animations
✔ teacher tells you what to do
✔ child learns math through fun,
✔ simple navigation.

Feel free to use the games and math because they affect the development of many spheres of mind of children.

Have fun and learning!
+++

Your review of the application is very important to us! If you have questions or comments, please send them to our email contact@123kidsfun.com

Our passion are apps for kids (we are the parents of toddlers). Our goal is to create the highest quality games for smartphones and tablets for toddlers and preschoolers. We create games that are fun and educational at the same time that allow children to explore and learn about the world around. 123 Kids Fun Apps is a member of many groups of programmers who want to promote quality apps for kids and parents.
Read more
Collapse
3.5
55 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

√ Mnóstwo ulepszeń dzięki czemu aplikacja działa lepiej niż kiedykolwiek
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 14, 2019
Size
51M
Installs
10,000+
Current Version
1.11
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$0.99 - $1.49 per item
Permissions
Offered By
Fundacja Pro Liberis
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.