Marshrutka

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Marshrutka - бул Нөкис қаласы жөнелисли такси (маршрутка) ҳәмде автобуслар ҳаққында мағлыўмат бериўши бағдарлама болып, төмендеги мүмкиншиликлерге ийе:
- Маршрутка ҳәмде автобуслардың жөнелис номери бойынша қайсы мәнзиллерге баратуғынын көриў
- Пайдаланыўшы тәрепинен басланғыш ҳәмде соңғы мәнзиллер берилген ҳалда, сол еки мәнзилден жүретуғын маршрутка ҳәм автобуслар дизимин көриў
- Бағдарлама интерфейси ушын латын яки кирилл әлипбелерин сайлаӯ

Marshrutka ашық-дерекли бағдарлама есапланып, дерегин https://github.com/shagalalab/Marshrutka адресине өтиў арқалы көриўиңизге болады.

Бағдарлама жаратыӯшылары менен info@shagalalab.com email адресине хат жазыӯ, ямаса www.shagalalab.com сайтындағы 'Байланыс' бетинде жайласқан форманы толтырыӯ арқалы байланысыӯыңызға болады.
Updated on
Aug 17, 2015

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Ҳәр бир жөнелисте қатнайтуғын маршрутка ҳәм автобуслардың ҳәр бир тоқтап өтетуғын бәндиргилер дизими киргизилди.