Simu LiveIn

Dla wszystkich
17
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

LiveIn, a unique experience to control your SIMU-Hz devices and stay connected to your home.

Whether you're at home or on the move, the LiveIn app allows you to control your home's SIMU-Hz devices with a smartphone or tablet : rolling shutters, awnings, screens; garage door, lighting,…
LiveIn, is a user-friendly, simple and intuitive interface, with practical functions to live your home according to your needs.

At home or on the move, you will be able to :
->Centralise the direct control of your devices (up to 25) from your smartphone
->Create scenarios to perform a sequence of commands on several devices at the same time with a single touch.
->Program advanced time clocks on your scenarios so as not to have to worry about your equipment on a daily basis. They will run automatically on your absence at the wished time, anytime, you have the possibility of deactivating individually these programs.

Results: greater comfort, more safety and energy savings with a solution accessible to the whole family, with the advantage to be easily adapted to your changing needs thanks to radio technology.

To work, LiveIn app, application requires the installation of a connected plug Wi-Fi/ Simu-Hz by a Simu-Hz equipment installer dealer. Access to the Simu Services for LiveIn is subject to your acceptance of our Terms and Conditions of Services in your distribution territory. You can find them as well as all the details on the product offer and answers to your questions on our website www.simu.com, « LiveIn solution ».

Languages of the application: French, English, German, Dutch, Polish, Czech, Spanish.

As from now, get to know LiveIn. You just have to download the application and use it in its demo mode.
LiveIn, wyjątkowym przeżyciem sterować urządzeniami SIMU-Hz i pozostać podłączony do domu.

Nieważne, czy jesteś w domu lub w ruchu, aplikacja LiveIn pozwala na sterowanie urządzeniami SIMU-Hz swoim domu z smartphone lub tabletu: rolet, markiz, ekrany; brama garażowa, oświetlenie, ...
LiveIn, jest prosty i intuicyjny interfejs przyjazny dla użytkownika, z praktycznych funkcji, które mieszkają w domu w zależności od potrzeb.

W domu lub w podróży, będziesz w stanie:
-> Centralizacja bezpośrednie sterowanie urządzeniami (do 25) ze smartfonu
-> Tworzenie scenariuszy wykonać sekwencję poleceń na kilku urządzeniach jednocześnie za pomocą jednego dotyku.
-> program zaawansowanych zegary czasu na scenariuszy, tak aby nie trzeba się martwić o swojego sprzętu na codzień. Będą uruchamiane automatycznie na twojej nieobecności w czasie chciał, zawsze masz możliwość dezaktywacji indywidualnie tych programów.

Wyniki: oszczędności większy komfort, więcej bezpieczeństwa i energii z roztworu dostępnej dla całej rodziny, z korzyścią być łatwo dostosowane do zmieniających się potrzeb dzięki technologii radiowej.

Do pracy, LiveIn aplikację, aplikacja wymaga instalacji podłączonej wtyczki Wi-Fi / Simu-Hz przez Simu-Hz dystrybutorów sprzętu instalacyjnego. Dostęp do Usług Simu dla LiveIn podlega akceptacji naszych Warunków Usług w swoim obszarze dystrybucji. Można je jak również wszystkie szczegóły dotyczące oferty produktowej i odpowiedzi na pytania na naszej stronie www.simu.com, «rozwiązanie LiveIn» znaleźć.

Języki aplikacji: francuski, angielski, niemiecki, holenderski, polski, czeski, hiszpański.

Począwszy od teraz, poznać LiveIn. Po prostu trzeba pobrać aplikację i korzystać z niego w trybie demo.
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 17
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Spanish Language
Plug and EVB icon
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
21 września 2017
Rozmiar
4,1M
Instalacje
1 000+
Aktualna wersja
2.27
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Simu SAS
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.