แก้กรรม - Kamma

10K+
Downloads
Content rating
Everyone 10+
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

แอพนี้เพียงแค่รวบรวมเรื่องกรรม, การเสริมดวง ต่างๆ เท่านั้น ผู้ที่ยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี รักษาศีล จะได้นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิต หรือช่วยหนุนนำชีวิตให้ไปในทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

>> คุณสมบัติ...
- วิธีแก้กรรม / ตัดกรรม / ลดกรรม / อกุศลกรรม / สวดมนต์ แก้กรรม
- วิธีแก้กรรมจากวิบากกรรมเเห่งความรัก
- การเสริมดวงวันเกิด
- การจุดธูปเสริมดวง
- การปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์
- การถวายดอกไม้พระและเทพ
- สวดมนต์ เสริมดวง
- กฎแห่งกรรม
- การเสริมดวงร้านค้า ค้าขาย
- ไหว้พระ 9 วัดเสริมดวง
- ข่าวสาร, งานบุญ, แก้ชง, ดูดวง, ธรรมะ, วันพระ

>> กรรม คือ การกระทำ กรรม จะมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ “เจตนา” คือความจงใจ ตั้งใจ ที่กระทำลงไปในขณะนั้นๆ ถ้ามีเจตนาในการกระทำแรง กรรมก็หนัก ถ้ามีเจตนาในการกระทำอ่อน กรรมก็เบา

คนทํากรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตน คนทํากรรมดี ย่อมได้รับผลดี คนทํา กรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น

ในแง่กรรมเก่า ให้ถือเป็นบทเรียน และรู้จักพิจารณาเข้าใจตนเอง ตามเหตุผล ไม่ค่อยเพ่งโทษแต่ผู้อื่น มองเห็นพื้นฐานของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุง และวางแผนสร้างเสริม ความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ถูกต้อง

กรรมที่เราได้ทำไว้นั้น บางทีอาจมาส่งผลในชาตินี้ หรือชาติหน้า ขึ้นอยู่กับกรรมหนักหรือกรรมเบา กรรมที่เป็นกรรมหนักจะมีกําลังมากกว่าและให้ผลก่อน จงเลิกสร้างกรรมที่จะส่งผลต่อคนอื่นให้เป็นทุกข์ เพราะกิเลสของตน

สรุปได้ว่า กฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งเหตุและผล มีความแน่นอนในการให้ผลของกรรม ซึ่งถูกกําหนดโดยกฎของธรรมชาติไว้แล้วว่า เมื่อทํากรรมแบบนี้จะได้รับผลตอบแทนแบบนี้ โดยทั้งหมดดําเนินไปตามกฎของอิทัปปัจจยตา กฎแห่งกรรมจึงมีฐานะเป็นกฎแห่งธรรมชาติ

** ผู้ใดประพฤติ ปฏิบัติในศีลได้ อานิสงส์ของศีลย่อมได้กับตัวเอง
Updated on
Sep 4, 2017

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection
Data isn’t encrypted
Data can’t be deleted

What's new

- Fix bug