AutoLift Sofer - Tractare auto

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Romanian

AutoLift Șofer este singura aplicație de asistență și tractare auto prin care poți prelua comenzi direct de la clienții care au nevoie de astfel de servicii.

Lucrezi oricând dorești, cu prețurile tale și zero costuri către AutoLift.

Zero costuri pentru tine înseamnă că AutoLift nu percepe niciun comision / taxă sau abonament de la șoferi sau flote de asistență rutieră, comisionul nostru fiind adăugat la cursa automat și suportat în întregime de clientul final.

Acceptă comenzi cash sau cu card bancar, prin care clientul plătește cu cardul direct în aplicație, banii pentru transport fiind transferați în aceeași zi către contul tău bancar, fără niciun comision. În cazul comenzilor cash, șoferul este responsabil de încasarea banilor, inclusiv a comisionului către AutoLift, pe care îl poate transfera către noi în următoarele 3 zile lucrătoare.

Înscrie-te în aplicația AutoLift Șofer pentru a putea fi verificat și a-ți crește veniturile considerabil. Procesul de înscriere este ușor, direct din aplicație. Pentru a începe să preiei comenzi este necesar să furnizezi câteva date direct pe site-ul nostru: AutoLift.ro la secțiunea șoferi parteneri. Lucram cu companii, PFA-uri sau șoferi independenți.

Pașii unei comenzi sunt:
1. Primești o notificare despre o nouă comandă disponibilă cu:
- adresa de preluare și destinație
- data și ora preluării
- estimatul de cost (include drumul tău dus-întors + comisionul AutoLift)
- tip vehicul (autoturism, SUV, autoutilitară)
- problemele: roți blocate, cutie de viteze defecta etc.

2. Acceptă comandă:
Acceptă comanda în funcție de programul tău. Odată acceptată, poți vorbi prin mesaje chat sau prin telefon direct cu clientul. Prețul transportului este actualizat în funcție de orașul din care pleci spre client.

3. Pleci spre client apăsând pe "Pleacă acum" și ești comutat într-un ecran în care vezi detaliile de preluare; poți folosi aplicația ta de navigație cu adresa precompletată deja.

4. Când se încarcă vehiculul este necesară realizarea a 4 poze ale vehiculului, din fiecare latura. Există astfel o dovadă dacă apar pretenții cu privire la diverse zgârieturi / daune.

5. GPS-ul aplicației urmărește traseul parcurs și contorizează kilometri de la plecarea spre client până la preluare și transportul efectiv la destinație. Prețul cursei este actualizat cu aceste date.

6. La descărcare, aplicația arată un subtotal pe care șoferul trebuie să îl încaseze, fie cash, fie cu cardul, care include comisionul AutoLift. În acest pas se pot adăuga costuri extra pentru diverse probleme pe care aplicația nu le-a contorizat: staționări, alte costuri de taxe de pod / drum, cu totalul actualizat instantaneu.

7. Șoferul încasează banii (dacă este comandă cash) sau confirmă că s-a făcut transportul pentru curse cu card bancar pentru care își va primi banii maxim a doua zi, direct în cont (minus comisionul AutoLift - luat direct de la client).

În meniul aplicației șoferul poate vedea cursele făcute, comenzile disponibile pentru acceptare sau cele acceptate deja, sold de încasări, recenzii de la clienți, distanțe parcurse etc.

Ai o flotă de platforme?
AutoLift oferă gratuit un portal prin care managerii pot monitoriza șoferii în timp real, pot aloca comenzi și în care pot introduce inclusiv comenzi de la clienții proprii (nu vor fi comisionate de AutoLift).

Ai un service auto sau firmă de asigurare?
Oferim comision din fiecare cursă trimisă către AutoLift printr-un portal website dedicat.

AutoLift Șofer este singura aplicație dedicată șoferilor de tractare din Romania cu funcționalități dezvoltate special pentru aceștia și lansata de o echipă cu experiență de 9 ani în aplicații taxi, ride-share, transport marfă, cu milioane de download-uri și peste 200 milioane de comenzi plasate prin platforma software.

Înscrie-te acum pentru a-ți crește veniturile și pentru a prelua comenzi într-un mod ușor, modern, cu facilități de plată extinse și o satisfacție mai mare a clienților.
AutoLift Driver is the only car assistance and towing application through which you can take orders directly from customers who need such services.

You work whenever you want, with your prices and zero costs to AutoLift.

Zero costs for you means that AutoLift does not charge any commission / fee or subscription from drivers or roadside assistance fleets, our commission being added to the race automatically and borne entirely by the end customer.

Accept cash or bank card orders, through which the customer pays with the card directly in the application, the money for transport being transferred on the same day to your bank account, without any commission. In the case of cash orders, the driver is responsible for collecting the money, including the commission to AutoLift, which he can transfer to us in the next 3 working days.

Sign up for the AutoLift Driver app so you can be verified and increase your revenue considerably. The registration process is easy, straight from the application. To start taking orders, it is necessary to provide some data directly on our website: AutoLift.ro in the partner drivers section. We work with companies, PFAs or independent drivers.

The steps of an order are:
1. You receive a notification about a new order available with:
- pick-up and destination address
- date and time of takeover
- cost estimate (includes your round trip + AutoLift commission)
- vehicle type (car, SUV, van)
- problems: locked wheels, defective gearbox, etc.

2. Accept order:
Accept the order according to your schedule. Once accepted, you can chat or phone directly with the customer. The transport price is updated depending on the city from which you leave to the customer.

3. You go to the client by clicking on "Leave now" and you are switched to a screen where you see the download details; you can use your pre-filled address navigation application.

4. When loading the vehicle it is necessary to take 4 pictures of the vehicle, from each side. There is thus evidence if claims arise regarding various scratches / damage.

5. The application's GPS tracks the route traveled and counts kilometers from departure to the customer to pick-up and actual transport to the destination. The price of the ride is updated with this data.

6. When downloading, the application shows a subtotal that the driver must collect, either in cash or with the card, which includes the AutoLift commission. In this step you can add extra costs for various issues that the application did not count: parking, other costs of bridge / road taxes, with the total updated instantly.

7. The driver collects the money (if it is a cash order) or confirms that the transport has been made for races with a bank card for which he will receive the maximum money the next day, directly in the account (minus the AutoLift commission - taken directly from the customer).

In the application menu, the driver can see the races made, the orders available for acceptance or those already accepted, the balance of receipts, customer reviews, distances traveled, etc.

Do you have a fleet of platforms?
AutoLift offers a free portal through which managers can monitor drivers in real time, assign orders and in which they can also enter orders from their own customers (they will not be commissioned by AutoLift).

Do you have a car service or insurance company?
We offer commission from each race sent to AutoLift through a dedicated website portal.

AutoLift Driver is the only application dedicated to towing drivers in Romania with features developed especially for them and launched by a team with 9 years of experience in taxi, ride-share, freight transport applications, with millions of downloads and over 200 million orders placed through the software platform.

Sign up now to increase your revenue and take orders in an easy, modern way with extensive payment facilities and greater customer satisfaction.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Aplicatia include tutorial de folosire.
Link-uri noi pentru share.
Logo nou si schema de culori.
Bug-uri eliminate pentru diacritice.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 23, 2021
Size
30M
Installs
1+
Current Version
1.0.29
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
SoftBit Technologies Inc
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.