Lectio Divina - On Jest

197
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja „Lectio Divina - On Jest” to pomoc w takim czytaniu Słowa Bożego, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie i abyśmy w Jego świetle dokonywali dobrych wyborów i podejmowali dobre decyzje.
Aplikacja jest elektroniczną wersją rozważań Lectio Divina, przygotowywanych od 2011 roku w formie drukowanej dla parafian NMP Bolesnej we Wrocławiu – Strachocinie przez członków wspólnoty „On Jest” Ruchu Światło – Życie.

Intencją autorów było stworzenie prostego, łatwo dostępnego i intuicyjnego (prostota korzystania) narzędzia do modlitwy z Bożym Słowem, ze zrozumiałą treścią rozważań przybliżających Słowo Boże w kontekście codzienności zwykłego człowieka i odniesione do sytuacji życiowych doświadczanych przez piszących. Aplikacja kierowana jest w szczególności do osób odczuwających potrzebę modlitwy i poszukujących uporządkowanej i nieskomplikowanej metody modlitwy ze Słowem Bożym.

Autorami rozważań – komentarzy - są ludzie świeccy. Komentarze mają, w zamierzeniach autorów, raczej pomocniczy charakter. Głównym celem jest osobiste spotkanie czytającego ze Słowem Bożym, które, jak mówi św. Paweł, jest samo w sobie „żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). Dokonuje się to przez poprowadzenie czytającego, krok po kroku, przez poszczególne etapy tej metody
rozważania Słowa Bożego:

1. Czytanie (lectio),
2. Medytację (meditatio),
3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio).
4. Działanie (actio)

Najważniejszą korzyścią, jaką zauważają osoby korzystające z metody Lectio Divina, jest rosnąca wrażliwość na słuchanie Boga w codzienności i mobilizacja do regularnej modlitwy z Bożym Słowem.
Inne korzyści wymieniane przez użytkowników wskazują na wartość tej formy rozważania Słowa w kontekście łączenia modlitwy i życia: „modlitwa nie jest oderwania od życia. Moje życie staje się modlitwą”, „metoda lectio porządkuje moje życie”, „czuję, że Bóg mnie prowadzi i napomina, jak żyć w codzienności”.

Do rozważania wybierane jest tylko jedno czytanie spośród czytań liturgicznych przewidzianych przez Kościół na dany dzień roku, gdyż, jak uczy nas św. Ignacy, „nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę”.
Aplikacja działa offline, aktualizacje tekstów pobierane są z sieci raz w tygodniu (w sobotę) na każdy następny tydzień. Dodatkową pomocą dla korzystających z aplikacji
jest przystępny opis całej metody Lectio Divina.
Od grudnia 2017 aplikacja dostępna także na iPhone'y.
The "Lectio Divina - He is" assistance in reading the Word of God so that the Word has transformed our thinking and in his light we have made good choices to make those good decisions.
The application is an electronic version of considerations lectio divina, prepared since 2011 in printed form for the parishioners of Our Lady of Sorrows in Wroclaw - Strachocina by members of the community, "he is" Traffic Light - Life.

The intention of the authors was to create a simple, easily accessible and intuitive (ease of use) tools to pray z Bożym Word, with understandable content considerations bring closer the word of God in the context of everyday common man and related to life situations experienced by the writers. The application is directed in particular to those feeling the need of prayer and seeking structured and uncomplicated method of prayer with the Word of God.

The authors of the discussion - comments - are lay people. Comments are, in the authors' intentions, rather auxiliary character. The main objective is personal encounter reading the Word of God, which, as Saint Paul says. Paul is in itself a "living and active, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart" (Heb 4:12). This is done by routing the reader step by step through the various stages of the method
consider the word of God:

1. Reading (lectio)
2. Meditation (meditatio)
3. Prayer (oratio) and duration before God (contemplatio).
4. Operation (actio)

The most important benefit we noticed people using the method of Lectio Divina is the growing sensitivity to listening to God in everyday life and to mobilize regular prayer z Bożym Word.
Other benefits cited by users indicate the value of this form of words considerations in the context of mergers and life of prayer: "Prayer is not a detachment from life. My life becomes prayer "," method of lectio organizes my life, "" I feel that God leads me, and admonishes, how to live in everyday life. "

To consider is selected only one reading of the liturgical readings provided by the Church on the day of the year, because, as St. teach us. Ignatius, "not an abundance of knowledge, but the inner feeling and tasting things please and satisfies the soul."
The app works offline, text updates are downloaded from the network once a week (on Saturday) for each subsequent week. Additional support for using applications
It is accessible throughout the description of the method of Lectio Divina.
Since December 2017 the application is also available on the iPhone.
Read more
Collapse
4.6
197 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dodany link do polityki prywatności
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 24, 2018
Size
Varies with device
Installs
10,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
TomekR
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.