Lectio Divina - On Jest

267
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja „Lectio Divina - On Jest” to pomoc w takim czytaniu Słowa Bożego, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie i abyśmy w Jego świetle dokonywali dobrych wyborów i podejmowali dobre decyzje.
Aplikacja jest elektroniczną wersją rozważań Lectio Divina, przygotowywanych od 2011 roku w formie drukowanej dla parafian NMP Bolesnej we Wrocławiu – Strachocinie przez członków wspólnoty „On Jest” Ruchu Światło – Życie.

Intencją autorów było stworzenie prostego, łatwo dostępnego i intuicyjnego (prostota korzystania) narzędzia do modlitwy z Bożym Słowem, ze zrozumiałą treścią rozważań przybliżających Słowo Boże w kontekście codzienności zwykłego człowieka i odniesione do sytuacji życiowych doświadczanych przez piszących. Aplikacja kierowana jest w szczególności do osób odczuwających potrzebę modlitwy i poszukujących uporządkowanej i nieskomplikowanej metody modlitwy ze Słowem Bożym.

Autorami rozważań – komentarzy - są ludzie świeccy. Komentarze mają, w zamierzeniach autorów, raczej pomocniczy charakter. Głównym celem jest osobiste spotkanie czytającego ze Słowem Bożym, które, jak mówi św. Paweł, jest samo w sobie „żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). Dokonuje się to przez poprowadzenie czytającego, krok po kroku, przez poszczególne etapy tej metody
rozważania Słowa Bożego:

1. Czytanie (lectio),
2. Medytację (meditatio),
3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio).
4. Działanie (actio)

Najważniejszą korzyścią, jaką zauważają osoby korzystające z metody Lectio Divina, jest rosnąca wrażliwość na słuchanie Boga w codzienności i mobilizacja do regularnej modlitwy z Bożym Słowem.
Inne korzyści wymieniane przez użytkowników wskazują na wartość tej formy rozważania Słowa w kontekście łączenia modlitwy i życia: „modlitwa nie jest oderwania od życia. Moje życie staje się modlitwą”, „metoda lectio porządkuje moje życie”, „czuję, że Bóg mnie prowadzi i napomina, jak żyć w codzienności”.

Do rozważania wybierane jest tylko jedno czytanie spośród czytań liturgicznych przewidzianych przez Kościół na dany dzień roku, gdyż, jak uczy nas św. Ignacy, „nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę”.
Aplikacja działa offline, aktualizacje tekstów pobierane są z sieci raz w tygodniu (w sobotę) na każdy następny tydzień. Dodatkową pomocą dla korzystających z aplikacji
jest przystępny opis całej metody Lectio Divina.
Od grudnia 2017 aplikacja dostępna także na iPhone'y.
The application "Lectio Divina - He Is" is a help in reading God's Word so that this Word would transform our thinking and let us make good choices and make good decisions in His light.
The application is an electronic version of Lectio Divina deliberations, prepared from 2011 in a printed form for the parishioners of the Blessed Virgin Mary in Wrocław - Strachocina by the members of the community "On Jest" Ruchu-Życie.

The intention of the authors was to create a simple, easily accessible and intuitive (simplicity of use) tool for prayer with God's Word, with an understandable content of considerations bringing the Word of God closer to the everyday life of an ordinary person and related to life situations experienced by the writers. The application is addressed in particular to those who feel the need for prayer and who seek an orderly and uncomplicated method of prayer with the Word of God.

The authors of the reflections - comments - are lay people. Comments, in the intentions of the authors, have a rather auxiliary character. The main purpose is the personal meeting of the reader with the Word of God, which, as Saint. Paul, in itself, is "alive, effective and sharper than any two-edged sword, penetrating to the separation of soul and spirit, joints and marrow, capable of judging the desires and thoughts of the heart" (Heb 4:12). This is done by guiding the reader, step by step, through the various stages of this method
considerations of the Word of God:

1. Reading (lectio),
2. Meditation (meditatio),
3. Prayer (oratio) and standing before God (contemplatio).
4. Operation (actio)

The most important benefit that people using the Lectio Divina method notice is the growing sensitivity to listening to God in everyday life and the mobilization for regular prayer with God's Word.
Other benefits mentioned by users point to the value of this form of considering the Word in the context of combining prayer and life: "prayer is not detachment from life. My life becomes a prayer "," lectio method organizes my life "," I feel that God leads me and advises me how to live in everyday life ".

Only one reading from among the liturgical readings provided by the Church for a given day of the year is chosen for reflection, for, as St. Ignatius, "not the abundance of knowledge, but the inner feeling and tasting of things satisfies and saturates the soul."
The application works offline, text updates are downloaded from the network once a week (on Saturday) for each next week. Additional help for using the application
is an accessible description of the entire Lectio Divina method.
From December 2017, the application is also available on iPhones.
Read more
Collapse
4.6
267 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Naprawiono błąd rozważań krótkich na najnowszych telefonach (Android 10 i wyżej)
Zablokowano odświeżanie Lectio gestem pociągnięcie palcem w dół
Poprawki wymagane przez platformę
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 18, 2020
Size
Varies with device
Installs
10,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
TomekR
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.