Traffy Fondue

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับรับแจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้แจ้ง และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องรู้จักกับเจ้าหน้าที่ หรือทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบปัญหามาก่อน ก็สามารถแจ้งปัญหาได้ ระบบออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน เพียงแค่ผู้แจ้งทำการถ่ายรูปและระบุประเภทของปัญหา ระบบจะทำการแจ้งปัญหาดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่และทีมงานที่รับผิดชอบทันที ในด้านของเจ้าหน้าที่ ระบบจะช่วยคัดแยกประเภทของปัญหาและแจ้งปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบโดยตรง ระบบสามารถให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินการและติดตามสถานะของปัญหาได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบนี้ช่วยให้ผู้แจ้งมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน(คอนโดมิเนียม, นิคมอุตสาหกรรม, หมู่บ้าน) ของตนเอง และยังเปิดโอกาสให้ผู้แจ้งสามารถให้กำลังใจ ติชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย ผู้แจ้งและเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารและช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความหวงแหน ดูแล รักษา ให้ชุมชน(คอนโดมิเนียม, นิคมอุตสาหกรรม, หมู่บ้าน) มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น
Updated on
Jun 25, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- แก้ปัญหาไม่สามารถปรับสถานะเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลได้ เมื่อมีผู้ดูแลในหน่วยงานเพียงแค่ 1 คน
- ปรับปรุงเรื่องการปรับสถานะการแจ้ง เมื่อปรับสถานะเป็นไม่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องใส่คำอธิบายด้วย
- ปรับปรุงการสแกน QR Code ขอเป็นเจ้าหน้าที่
- หน้ารายละเอียดหน่วยงาน เพิ่มปุ่มไปยังเว็บ City Data เพื่อจัดการปัญหาผ่านเว็บไซต์ หรือดูสถิติหน่วยงาน