Nhận đơn gần & Tích hợp giao hàng - locators.asia

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Khách hàng gần là khách hàng bền vững. Bán hàng chính chủ là giữ vững niềm tin khách hàng. Thương hiệu hãy mạnh dạn chọn dùng ứng dụng di động tích hợp “Locators” như kênh nhận đơn đặt hàng chính chủ, từ khách hàng ở gần điểm bán nhất.

Nguồn đơn đặt hàng:
Người mua tìm, nhận biết, chọn đặt mua sản phẩm tại điểm bán gần nhất trên hệ sinh thái ứng dụng di động gannha.com

Bước 1: Nhận thông báo có đơn
Ứng dụng Locators tại điểm bán sẽ nhận được thông báo ngay khi có đơn đặt hàng của người mua gần nhất.

Bước 2: Xử lý đơn hàng
Điểm bán kiểm tra – xác nhận đơn đặt hàng - chuẩn bị giỏ hàng & sẵn sàng giao ngay cho bên giao nhận thứ ba.

Bước 3: Giao hàng, thanh toán COD
Giao gói hàng cho đơn vị giao nhận thứ ba và nhận thanh toán COD, chuyển đến khách hàng.

Hoàn tất bán hàng:
Chịu trách nhiệm & thực hiện các nghĩa vụ chăm sóc khách hàng, đổi - trả sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng.

Truy cập www.locators.asia để tìm hiểu chi tiết.

(C) 2016 - 2021 | 25 Inc.
Updated on
Aug 4, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
This app may share these data types with third parties
Photos and videos and Device or other IDs
This app may collect these data types
Location and App info and performance
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Cập nhật và sửa lỗi