Port Activity App

100+
Lataukset
Sisällön ikärajoitus
Kaikki
Kuvakaappaus
Kuvakaappaus
Kuvakaappaus
Kuvakaappaus

Tietoa sovelluksesta

Satamatoimintasovelluksen perusperiaatteena on, että sataman toimijat jakavat arvioidun ja todellisen ajankohdansa tietyissä satamakutsuprosessin tiloissa vähimmäistietona. Tiedonjaolla on tarkoitus tukea yhteistyöhön liittyvää päätöksentekoa ja parantaa tiedonvaihtoa satamatoimijoiden, sisämaan toimijoiden ja alusten välillä. Satamatoimijoiden välinen suuri määrä puheluita ja sähköposteja vähennetään minimiin satamatoiminnan sovellusjärjestelmällä, joka säästää tavaroiden liikkumista. Tietojenvaihdolla vältetään nykyiset tiedonkulun pullonkaulat.
Päivitetty
27.7.2023

Dataturvallisuus

Turvallisuus alkaa siitä, että ymmärrät, miten kehittäjät keräävät ja jakavat dataasi. Datan yksityisyys- ja tietoturvatoimet saattavat vaihdella käytön, alueen ja iän mukaan. Kehittäjä on antanut nämä tiedot ja saattaa päivittää niitä myöhemmin.
Dataa ei jaettu kolmansille osapuolille
Lue, miten kehittäjät ilmoittavat jakamisesta
Sovellus voi kerätä näitä datatyyppejä
Henkilökohtaiset tiedot, Viestit ja 2 muuta
Data salataan siirron ajaksi
Voit pyytää datan poistamista

Uutta

- New menu layout
- Improved service orders
- Various bug fixes