MyMenu

Të përkthehet përshkrimi në shqip duke përdorur "Përkthe me Google"?Përktheje përshkrimin sërish në anglisht (SHBA)

How to use MyMenu?
Use your smartphone or tablet to connect directly with restuarants dining system in selected restaurants!
• Do this by MyMenu!
• Scan the QR code located on your table.


Use MyMenu, because...
• You can make an order and/or add to it at any time, without the need of a waiter.
• If you need to call a waiter anyway, you can do it by a sinlge click on the display of your device.
• You can rate any of the ordered items, thus, to improve their quality.
• You can leave any type of notes, which will be sent directly to the restaurant manager, who will take them into consideration in order to work on the service improvement.
• You can check out all of your previous orders at any time, and also add the items you like to "favorites".
• You can inform yourself about the preparation time of any meal you have already ordered, or you intent to order.
• You can write preferences to any item of your current order, for example: "The meat to be medium rare".
• You can see all of the ratings and comments regarding the restaurant items, left by the other customers.
• You can be "up-to-date". :-)
Si të përdorni MyMenu?
Përdorni smartphone ose tablet tuaj për t'u lidhur direkt me sistemin e ngrënies së restoranteve në restorante të zgjedhura!
• Bëni këtë nga MyMenu!
• Skanoni kodin QR që ndodhet në tryezën tuaj.


Përdorni MyMenu, sepse ...
• Ju mund të bëni një porosi dhe / ose t'i shtoni asaj në çdo kohë, pa pasur nevojë për një kamerier.
• Nëse keni nevojë të telefononi një kamerier sidoqoftë, mund ta bëni atë me një kliko sinlge në ekranin e pajisjes tuaj.
• Ju mund të vlerësoni cilindo nga artikujt e porositur, për të përmirësuar cilësinë e tyre.
• Mund të lini çdo lloj shënimesh, të cilat do t'i dërgohen direkt menaxherit të restorantit, i cili do t'i marrë parasysh ato në mënyrë që të punojë në përmirësimin e shërbimit.
• Ju mund t'i shikoni të gjitha porositë tuaja të mëparshme në çdo kohë, dhe gjithashtu t'i shtoni "të preferuarat" artikujt që ju pëlqen.
• Ju mund të informoni veten rreth kohës së përgatitjes së çdo vakti që keni porositur tashmë, ose keni ndërmend të porosisni.
• Ju mund të shkruani preferencat për çdo send të porosisë tuaj aktuale, për shembull: "Mishi të jetë i rrallë mesatar".
• Ju mund të shihni të gjitha vlerësimet dhe komentet në lidhje me artikujt e restorantit, të lënë nga klientët e tjerë.
• Mund të jeni "azhurnuar". :-)
Lexo më shumë
Palos
3,8
109 në total
5
4
3
2
1
Po ngarkohet…

Ç'të reja ka

SPA options
Lexo më shumë
Palos

Informacione shtesë

Përditësuar
4 gusht 2021
Madhësia
32M
Instalimet
5.000+
Versioni aktual
3.52.108
Kërkon Android
6.0 e lart
Vlerësimi i përmbajtjes
Të gjithë
Autorizimet
Ofruar nga
UnrealSoft
©2021 GoogleKushtet e shërbimit të sajtitPrivatësiaZhvilluesitRreth Google|Vendndodhja: SHBAGjuha: shqip
Duke blerë këtë artikull, kryen një transaksion me Google Payments dhe pranon Kushtet e shërbimit dhe Njoftimin e privatësisë së Google Payments.