Vethem - veterinär i mobilen på några få klick

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Vi på Vethem vill göra livet som djurägare smidigare. Därför låter vi nu dig som djurägare träffa veterinärer på dina villkor – när du vill och där du befinner dig. Vi tror att det är bättre för djuret och för dig. På bara några klick kan du få en första hjälp och rådgivning. Ditt husdjur behöver inte alltid besöka en djurklinik eller djursjukhus eller remitteras vidare. Men om det skulle behövas så hjälper vi dig med en remiss och ser till att du får en god, trygg och effektiv vård för ditt husdjur även efter samtalet. Lägg till ditt djur på direkten efter nedladdning så är du redo om eller när olyckan är framme.

I Vethem-appen kan du dessutom föra dagbok över ditt husdjurs hälsa. Du kan lägga in anteckningar med bilder och skapa påminnelser, som till exempel när djuret ska vaccineras eller när tänderna måste borsta nästa gång. Bra va?

Välkommen!

- Så fungerar ett videomöte på Vethem
Vethem är en digital veterinär på dina villkor. Med bara några få klick kan ditt djur träffa en veterinär och få en preliminär diagnos.

- Ladda ner appen
Vethem fungerar i din Android-mobil eller padda. Ladda ner appen för att träffa en erfaren veterinär där du befinner dig. Ladda ner appen nedan:

- Logga in
Du kan logga in med mobilt BankID eller skapa ett konto med din mejladress. Första gången du loggar in skapar vi ditt konto. Sen är du redo för att boka en tid med en veterinär. Vi rekommenderar att du registrerar dina husdjur när du skapat kontot. Då är du redo om du skulle behöva boka en veterinär akut.

- Boka tid
Med bara några få klick kan du boka en tid med en erfaren veterinär. Du väljer en tid som passar dig, beskriver ärendet, bifogar några bilder på eventuella besvär eller skador och betalar med Swish eller vår betalningspartner Klarna. Sen är du redo för videosamtalet.

- Veterinärerna på Vethem har alla svensk veterinärlegitimation och bred erfarenhet av veterinärvård av smådjur. De flesta av våra veterinärer jobbar även på andra kliniker.

- Videosamtal med veterinär
Innan videosamtalet kommer veterinären att gå igenom ditt ärende och förbereda sig för mötet med ditt djur. Du kan hjälpa veterinären att förbereda sig genom att beskriva ärendet grundligt när du bokar tid.

Vi kommer att skicka en notis till dig när det är dags för ditt videomöte med veterinären. Du kan även själv gå in i mötesrummet genom att klicka på “Anslut till mötet”.

- Bedömning, diagnos, remiss och recept
Vethem fungerar som en vanlig veterinärklinik. Vi för journal och remitterar vidare om vi bedömer att ditt djur behöver ytterligare vård. Vethem är oberoende och remitterar till kliniker eller djursjukhus i din närhet eller där den kompetens som ditt husdjur är i behov av finns. Vi ser till att ditt husdjur får den vård som behövs – så snabbt som möjligt.

Vethem förskriver även recept när behovet finns. Vi förhåller oss till Jordbruksverkets regler och rekommendationer gällande receptförskrivning.

- Antibiotika och lugnande läkemedel
Vethems policy är att inte skriva ut något läkemedel som innehåller antibiotika. Att motverka onödig spridning av antibiotikaresistens och resistenta bakterier är viktigt och högprioriterat både när det gäller djur och människor i Sverige. Därför remitterar vi vidare för provtagning om vi bedömer att ditt djur kan komma att behöva antibiotika.

Vethem föreskriver inte heller lugnande läkemedel till ditt djur. Lugnande läkemedel kan påverka ditt husdjurs cirkulation. Det är därför viktigt att djuret blir undersökt fysiskt, genom att lyssna på hjärta och lungor, innan veterinären föreskriver lugnande läkemedel.
We at Vethem want to make life as animal owners smoother. Therefore, we now let you as a pet owner meet veterinarians on your terms - whenever you want and where you are. We think it's better for the animal and for you. In just a few clicks, you can get first help and advice. Your pet does not always have to visit a pet clinic or animal hospital or be remitted. But if needed, we will help you with a referral and ensure that you receive a good, safe and efficient care for your pet even after the call. Add your animal directly after downloading, and you are ready for or when the accident is over.

In addition, in the Vethem app, you can keep a diary of your pet's health. You can insert notes with pictures and create reminders, such as when the animal is to be vaccinated or when the teeth have to brush next time. Good, is not it?

Welcome!

- Then a video meeting on Vethem works
Vethem is a digital veterinarian on your terms. With just a few clicks, your animal can meet a veterinarian and get a preliminary diagnosis.

- Download the app
Vethem works in your Android mobile or toad. Download the app to meet an experienced veterinarian where you are. Download the app below:

- Sign in
You can sign in with Mobile BankID or create an account with your email address. The first time you log in, we create your account. Then you are ready to book a time with a vet. We recommend that you register your pets when you create your account. Then you are ready if you need to book a veterinarian urgently.

- Make an appointment
With just a few clicks, you can book an appointment with an experienced veterinarian. You choose a time that suits you, describes the case, enclose some pictures of any inconvenience or damage, and pays with Swish or our payment partner Klarna. Then you are ready for the video call.

- Veterinarians at Vethem have all Swedish veterinary certification and extensive experience in veterinary care of small animals. Most of our veterinarians also work at other clinics.

- Video call with veterinarian
Before the video call, the vet will go through your case and prepare for the meeting with your animal. You can help the vet to prepare himself by describing the matter thoroughly when booking time.

We will send a note to you when it's time for your video meeting with the vet. You can also enter the meeting room yourself by clicking "Connect to the meeting".

- Assessment, diagnosis, referral and recipe
Vethem works as a regular veterinary clinic. We will report and further refer if we consider that your animal needs additional care. Vethem is independent and submits to clinics or animal hospitals in your vicinity or where the skills your pet is in need of is available. We ensure that your pet gets the necessary care - as quickly as possible.

Vethem also prescribes prescriptions when needed. We relate to the Swedish Agricultural Agency's rules and recommendations regarding prescription prescription.

- Antibiotics and sedatives
Vethem's policy is not to print any drug containing antibiotics. To combat unnecessary proliferation of antibiotic resistance and resistant bacteria is important and high priority in both animals and humans in Sweden. Therefore, we will submit for sampling if we consider that your animal may need antibiotics.

Vethem also does not prescribe tranquilizers for your animal. Calming drugs can affect your pet's circulation. It is therefore important that the animal is examined physically by listening to the heart and lungs before the vet prescribes calming drugs.
Read more
5.0
10 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Lagat en bugg med bankID som gjorde att vissa inte kunde skapa konto/logga in. Det är vi glada för!
Read more

Additional Information

Updated
October 19, 2018
Size
40M
Installs
1,000+
Current Version
1.4-prod
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Digital Purchases
Permissions
Offered By
Vethem Sweden AB
Developer
Grevgatan 48, 114 58 Stockholm
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.