Vethem Veterinär i mobilen – trygg vård direkt

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Vethem är en digital veterinärklinik där du som djurägare får hjälp av erfarna och legitimerade veterinärer via telefon- eller videosamtal.

- Första samtalet är gratis.
- Alltid gratis rådgivning för dig med Agria djurförsäkring.

Vad kan våra veterinärer hjälpa till med?
- Vi ser till så att ditt djur får den veterinärvård som behövs – så snabbt som möjligt.
- Våra veterinärer hjälper till med rådgivning och diagnos för husdjur och häst.
- Veterinär skriver ut recept på läkemedel när behov finns.
- Om djuret behöver ytterligare vård remitterar veterinären dig till en veterinärklinik i ditt närområde.

Vad några av våra användare säger efter videosamtal med veterinär från Vethem:

"Superbra och väldigt professionell service! Blev otroligt nöjd"

"Vi slapp oroa oss för vår Agnes och fick snabb och smidig rådgivning"

"Toppen-app som är både tydlig och enkel att använda. Passade perfekt åt mina ej så tekniska föräldrar! Tack för hjälpen och tack till den trevliga veterinären"

Med Vethem-appen har du alltid tillgång till trygg och effektiv vård för ditt husdjur – oavsett var du befinner dig.
Exempel på några av de frågor en veterinär från Vethem får på sitt bord dagligen:

- Fästingmedel
- P-piller
- Skador och olyckshändelser
- Kräkningar
- Diarré
- Ögoninflammation
- Förgiftningar
- Öronproblem
- Kennelhosta och nysningar
- Klåda och hudproblem
- Beteendeproblem
- Borrelia
- Förstoppning

Veterinärer på Vethem har alltid svensk veterinärlegitimation och bred erfarenhet av veterinärvård av smådjur. De flesta av våra veterinärer jobbar även på andra kliniker.

Få full koll på ditt djurs hälsa med Vethems djurdagbok:

Om du registrerar ditt djur i Vethem-appen kan du föra dagbok över djurets hälsa. Du kan lägga in bilder, information och skapa påminnelser. Till exempel när djuret ska vaccineras eller när klorna borde klippas nästa gång.

Är du osäker på om resan till veterinärkliniken behövs eller har en olycka skett och du behöver veterinärrådgivning omedelbart? Då kan Vethem hjälpa dig med att bedöma situationen och hjälpa till med icke-akuta besvär. Med Vethem-appen installerad i telefonen har du alltid en veterinär till hands om olyckan skulle vara framme.

Så fungerar videosamtalet med veterinär
Innan videosamtalet kommer veterinären att gå igenom ditt ärende och förbereda sig för mötet med ditt djur. Du kan hjälpa veterinären att förbereda sig genom att beskriva ärendet grundligt när du bokar tid.

Vi förhåller oss till Jordbruksverkets regler och rekommendationer gällande receptförskrivning.

- Antibiotika och lugnande läkemedel
Vethems policy är att inte skriva ut något läkemedel som innehåller antibiotika. Att motverka onödig spridning av antibiotikaresistens och resistenta bakterier är viktigt och högprioriterat både när det gäller djur och människor i Sverige. Därför remitterar vi vidare för provtagning om vi bedömer att ditt djur kan komma att behöva antibiotika.
Vethem föreskriver inte heller lugnande läkemedel till ditt djur. Lugnande läkemedel kan påverka ditt husdjurs cirkulation. Det är därför viktigt att djuret blir undersökt fysiskt, genom att lyssna på hjärta och lungor, innan veterinären föreskriver lugnande läkemedel.
Vethem is a digital veterinary clinic where you as an animal owner get help from experienced and legitimate veterinarians via telephone or video calls.

- First call is free.
- Always free advice for you with Agria animal insurance.

What can our vets help with?
- We ensure that your animal receives the necessary veterinary care - as quickly as possible.
- Our veterinarians help with advice and diagnosis for pets and horses.
- Veterinarian writes prescriptions for drugs when needed.
- If the animal needs further care, the veterinarian will refer you to a veterinary clinic in your area.

What some of our users say after video calls with Vethem veterinarian:

"Superb and very professional service! Was incredibly satisfied"

"We didn't worry about our Agnes and received quick and smooth advice"

"The top app that is both clear and easy to use. Perfectly suited for my not so technical parents! Thanks for the help and thanks to the nice vet"

With the Vethem app you always have access to safe and efficient care for your pet - no matter where you are.
Examples of some of the questions a veterinarian from Vethem gets at her table daily:

- Ticking agents
- Pill
- Injuries and accidents
- Vomiting
- Diarrhea
- Eye inflammation
- Poisoning
- Ear problems
- Kennel cough and sneezing
- Itching and skin problems
- Behavioral problems
- Borrelia
- Constipation

Veterinarians at Vethem always have a Swedish veterinary certificate and extensive experience of veterinary care of small animals. Most of our veterinarians also work at other clinics.

Check out your animal's health with Vethem's Animal Diary:

If you register your animal in the Vethem app, you can keep a diary of the animal's health. You can add images, information and create reminders. For example, when the animal should be vaccinated or when the claws should be cut next time.

Are you unsure if the trip to the veterinary clinic is needed or has an accident happened and you need veterinary advice immediately? Then Vethem can help you assess the situation and help with non-urgent problems. With the Vethem app installed in the phone, you always have a veterinarian at your disposal if the accident occurs.

This is how the video call works with a veterinarian
Before the video call, the veterinarian will go through your case and prepare for the meeting with your animal. You can help the veterinarian to prepare by describing the matter thoroughly when booking time.

We relate to the Swedish Board of Agriculture's rules and recommendations regarding prescription prescription.

- Antibiotics and sedatives
Vethem's policy is not to print any drug containing antibiotics. To counteract unnecessary spread of antibiotic resistance and resistant bacteria is important and high priority in both animals and people in Sweden. Therefore, we refer to sampling if we judge that your animal may need antibiotics.
Vethem also does not prescribe soothing medicines to your animal. Calming drugs can affect your pet's circulation. It is therefore important that the animal is examined physically, by listening to the heart and lungs, before the veterinarian prescribes sedative drugs.
Read more
Collapse
4.7
26 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Vethem växer! Tack för att du och ditt djur använder vår veterinärtjänst.

I den här versionen har vi ökat appens snabbhet och förbättrat upplevelsen.

Med Vethem kan du träffa erfarna och legitimerade veterinärer via din mobiltelefon alla dagar mellan 07.00 och 24.00.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 5, 2019
Size
42M
Installs
10,000+
Current Version
1.11.1-prod
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Digital Purchases
Permissions
Offered By
Vethem Sweden AB
Developer
Grevgatan 48, 114 58 Stockholm
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.