URA Parents

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

URA là ứng dụng kết nối thông minh giữa gia đình và nhà trường với mục tiêu cùng hiểu, khuyến khích và đồng hành trên từng bước phát triển của con.
Ứng dụng giúp Phụ huynh được cập nhật tin tức, hình ảnh về các hoạt của con trên lớp, tương tác và trao đổi thuận tiện với giáo viên và nhà trường.

Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể chủ động theo dõi từng bước phát triển của con theo chuẩn dinh dưỡng và mục tiêu phát triển của trẻ theo từng độ tuổi.
Việc quản lý trẻ và liên lạc với phụ huynh trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác, giúp công tác của Nhà trường và giáo viên hiệu quả hơn.
URA là giải pháp toàn vẹn và thân thiện cho Nhà trường và Phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và chăm sóc trẻ, để tình yêu thương nối dài từ nhà tới lớp.
Updated on
Apr 22, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Cập nhật tính năng bảng tin