Viewmake - VR 360 Photo Editor

3,0
595 komente
100 mijë+
shkarkime
Vlerësimi i përmbajtjes
Të gjithë
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit

Rreth këtij aplikacioni

From now on, creating and managing your 360-degree virtual tours will be even easier thanks to the Viewmake App! The Viewmake App is free* and allows you to create virtual tours with arrows directly from your Android device, starting from 360 photos imported from your device’s gallery or taken in real time with One Shot cameras or imported from Street View.

Features:

- Importing 360 photos from gallery
- Importing 360° photos from internal storage of supported cameras
- Taking panoramas with real time preview from supported cameras
- Geolocate(automatic or manual) while shooting
- 360° photo display
- VR support and Gyroscope

- Virtual tour building:
◦ 360 photos and photo geolocation
◦ Link and point 360 photos with interactive arrows
◦ Groups and levels creation
◦ Block for links
◦ Compatibility with Tourmake tecnology
◦ Full support from desktop panel
◦ Blur Management
◦ Nadir management

- Street View:
◦ Importing projects from Street View
◦ Publishing projects on Street View*
◦ Street View workflow ready certificate

- tour and 360 photos sharing on social networks
- Save and synchronize tours on Cloud*
- Offline tour building and display

-Supported project quality:
◦ SD = 8192x4096
◦ HD = 16384x8192

-One Shot cameras supported:
◦ Ricoh Theta Z1, V, S
◦ Insta360 Pro
◦ Samsung Gear 360

- Supported languages:
◦ English
◦ Italian
◦ Spanish
◦ German
◦ French
◦ Japanese

- Without ads

*May incur additional costs for non-subscribers
Përditësuar më
2 shk 2024

Siguria e të dhënave

Siguria fillon me njohjen e mënyrës se si i mbledhin dhe i ndajnë zhvilluesit të dhënat e tua. Praktikat për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave mund të variojnë bazuar në përdorimin, rajonin dhe moshën tënde. Këto informacione janë dhënë nga zhvilluesi dhe ato mund të përditësohen me kalimin e kohës.
Ky aplikacion mund të ndajë këto lloje të dhënash me palë të treta
Fotografitë dhe videot
Ky aplikacion mund të mbledhë këto lloje të dhënash
Vendndodhja, Informacionet personale dhe 4 lloje të tjera
Të dhënat nuk janë të enkriptuara
Mund të kërkosh që të dhënat të fshihen

Vlerësime dhe komente

3,0
523 komente