Gotadi Hotels, Flights

10 N+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Book your hotels, flights on the Gotadi App, just click and go!
Gotadi is Vietnam’s first and only online travel company with direct API access to:
- All 3 domestic airlines (Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vietnam Airlines)
- 54 airlines flying to Vietnam
- More than 900 international airlines flying from and to anywhere in the world.
- 2.000 hotels in Vietnam and 400.000 hotels worldwide

Find your perfect flight in a minute with few clicks.
- Choose from hundreds of airlines
- Sort by price, duration or departure and arrival time
- Book all class types, from economy to first class seats

Save big on hotel rooms:
- Save up to 40% with mobile-exclusive hotel deals for tonight, or any night
- Sort by price, deals or reviews to find a hotel perfect for you

We’re constantly improving our app to enhance your travel experience.
Download the Gotadi App today for great travel deals!
Lần cập nhật gần đây nhất
12 thg 8, 2022

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Có thể ứng dụng này sẽ chia sẻ những loại dữ liệu này với bên thứ ba
Hoạt động trong ứng dụng và Thiết bị hoặc mã nhận dạng khác
Có thể ứng dụng này sẽ thu thập những loại dữ liệu này
Vị trí và Thông tin cá nhân
Dữ liệu được mã hóa trong khi chuyển
Không thể xóa dữ liệu