Waybiller

1 tuh+
Allalaadimised
Sisu reiting
Kõik
Ekraanipilt
Ekraanipilt
Ekraanipilt
Ekraanipilt

Rakenduse teave

Kui kasutad Waybilleri mobiilirakendust ning lood e-veoselehti läbi mobillirakenduse, siis on kõikidel e-veoselehega seotud osapooltel (saatja, vedaja, vastuvõtja) võimalik sõiduki asukohta jälgida.

NB! Asukohta on võimalik jälgida vaid veo toimumise ajal ning mitte mõnel muul ajal.
Värskendatud:
2. jaan 2024

Andmete ohutus

Ohutus algab sellest, et mõistaksite, kuidas arendajad teie andmeid koguvad ja jagavad. Andmete privaatsuse ja turvalisuse tavad võivad olenevalt kasutamisest, piirkonnast ja vanusest erineda. Selle teabe esitas arendaja ja seda võidakse aja jooksul värskendada.
Kolmandate osapooltega ei jagata andmeid
Lisateave selle kohta, kuidas arendajad andmete jagamisest teada annavad
See rakendus võib koguda neid andmetüüpe
Asukoht ja Isikuandmed
Andmed on edastamisel krüpteeritud
Saate taotleda nende andmete kustutamist

Mis on uut?

Nüüd on võimalik sisse logimise eel valida, millist serverit kasutatakse.