Takt Time vs Cycle Time

1 tys.+
Pobrane
Ocena treści
Dla wszystkich
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu

Informacje o aplikacji

Czas Takt to czas, w którym musisz ukończyć produkt, aby spełnić wymagania klientów. Czas Takt jest obliczany na podstawie zapotrzebowania klienta. Czas cyklu jest mierzony na linii produkcyjnej. Twoim celem jest produkowanie z taką samą szybkością, jak klient, co oznacza, że ​​Twój Czas Cyklu powinien być równy Czasowi Takt.
Nowe funkcje zostaną dodane wkrótce ...
Ostatnia aktualizacja
3 kwi 2023

Bezpieczeństwo danych

Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Sposoby zapewniania prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od użycia aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper i z czasem może je aktualizować.
Żadne dane nie są udostępniane innym firmom
Dowiedz się więcej o deklarowaniu udostępniania danych przez deweloperów
Aplikacja nie zbiera danych
Dowiedz się więcej o deklarowaniu zbierania danych przez deweloperów