WolframAlpha

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Remember the Star Trek computer? It's finally happening--with Wolfram|Alpha. Building on 25 years of development led by Stephen Wolfram, Wolfram|Alpha has rapidly become the world's definitive source for instant expert knowledge and computation.

Across thousands of domains--with more continually added--Wolfram|Alpha uses its vast collection of algorithms and data to compute answers and generate reports for you.

Parts of Wolfram|Alpha are used in the Apple Siri Assistant; this app gives you access to the full power of the Wolfram|Alpha computational knowledge engine. Domains covered by Wolfram|Alpha include:

MATHEMATICS
Elementary Math
Numbers
Plotting
Algebra
Matrices
Calculus
Geometry
Trigonometry
Discrete Math
Number Theory
Applied Math
Logic Functions
Definitions

STATISTICS & DATA ANALYSIS
Descriptive Statistics
Regression
Statistical Distributions
Probability

PHYSICS
Mechanics
Electricity & Magnetism
Optics
Thermodynamics
Relativity
Nuclear Physics
Quantum Physics
Particle Physics
Statistical Physics
Astrophysics
Physical Constants

CHEMISTRY
Elements
Compounds
Ions
Quantities
Solutions
Reactions
Chemical Thermodynamics
Protecting Groups

MATERIALS
Alloys
Minerals
Crystallography
Plastics
Woods
Bulk Materials

ENGINEERING
Acoustics
Aeronautics
Electric Circuits
Fluid Mechanics
Steam Tables
Psychrometrics
Refrigeration
Structures

ASTRONOMY
Star Charts
Astronomical Events
Planets
Moons
Minor Planets
Comets
Space Weather
Stars
Pulsars
Galaxies
Star Clusters
Nebulae
Astrophysics

EARTH SCIENCE
Geology
Geochronology
Geodesy
Earthquakes
Tide Data
Atmosphere
Climate

LIFE SCIENCES
Animals & Plants
Dinosaurs
DNA Sequence Lookup
SNPs
Proteins
Human, Mouse & Fruit Fly Genomes
Metabolic Pathways

COMPUTATIONAL SCIENCES
Cellular Automata
Substitution Systems
Turing Machines
Computational Complexity
Algebraic Codes
Fractals
Mathematica
Image Processing

UNITS & MEASURES
Conversions
Comparisons
Dimensional Analysis
Industrial Measures
Batteries
Bulk Materials
Paint

DATES & TIMES
Date Computations
Time Zones
Calendars
Holidays
Geological Time

WEATHER
Current & Historical Weather
Forecasts
Wind Chill
Hurricanes
Clouds
Climate

PLACES & GEOGRAPHY
Maps
Projections
Geodesy
Navigation
Distances
Geomagnetism
Geocoding
Countries
Cities
Elevation Data
Oceans
Lakes
Rivers
Islands
Mountains

PEOPLE & HISTORY
People
Genealogy
Names
Occupations
Political Leaders
Historical Events, Periods & Countries
Historical Numerals & Money

CULTURE & MEDIA
Books
Periodicals
Movies
Video Games
Fictional Characters
Mythology
Television Networks & Programs
Awards

MUSIC
Musical Notes
Intervals
Chords
Scales
Audio Waveforms
Instruments
Songs

WORDS & LINGUISTICS
Word Properties
Dictionary Lookup
Word Puzzles
Anagrams
Languages
Document Length
Morse Code
Soundex
Number Names

SPORTS & GAMES
Football
Baseball
Olympics
Stadiums
Lotteries
Card Games

COLORS
Color Names & Systems
Color Addition
Temperatures
Wavelengths

MONEY & FINANCE
Stock Data
Indices
Mutual Funds
Futures
Mortgages
Present Value
Currency Conversion
Tips
Bonds
Derivatives Valuation
Wages
Sales Tax

SOCIOECONOMIC DATA
Demographics
Countries
US States
US Counties
Cities
Economics
Agriculture
Energy
Salaries
Unemployment
Cost of Living
Health Care
Housing
Social Statistics
Crime
Military
Religion

HEALTH & MEDICINE
Body Measurements
Growth Charts
Exercise
Diseases
Mortality Data
Medical Test Data
Teeth
Vision
Drug Data
Hospitals

FOOD & NUTRITION
Foods
Dietary
References

EDUCATION
International Education
Universities
School Districts
Public Schools
Standardized Tests

ORGANIZATIONS
Companies
Hospitals
Foundations
International Organizations

TRANSPORTATION
Airports
Airlines
Aircraft
Flight Data
Road Transport
Gasoline Prices
Bridges
Tunnels
Tides

TECHNOLOGICAL WORLD
Communications
Satellites
Space Probes
Photography
Barcodes

WEB & COMPUTER SYSTEMS
Website Data
IP Lookup
Notable Computers
Data Transfer
Port Numbering
String Processing
Hashing
Unicode Lookup
Zapamiętaj komputer Star Trek? To w końcu się dzieje - z Wolfram | Alpha. Bazując na 25 latach rozwoju prowadzonych przez Stephen Wolfram, Wolfram | Alpha szybko stał się światowym ostateczne źródło specjalistycznej wiedzy i błyskawicznych obliczeń.

Całej tysięcy domen - z bardziej stale dodawane - Wolfram | Alpha wykorzystuje swój rozległy zbiór algorytmów i danych do obliczania odpowiedzi i generowania raportów dla Ciebie.

Części Wolfram | Alpha są wykorzystywane w Apple Siri asystenta; ta aplikacja daje dostęp do pełnej mocy silnika Wolfram | Alpha obliczeniowa wiedzy. Obszary objęte Wolfram | Alpha to:

MATEMATYKA
Matematyka elementarna
Numery
Konspiratorstwo
Algebra
Macierze
Rachunek różniczkowy
Geometria
Trygonometria
Matematyka dyskretna
Teoria numer
Matematyka Stosowana
Funkcje logiczne
Definicje

Statystyki i ANALIZA DANYCH
Statystyki opisowe
Regresja
Rozkłady statystyczne
Prawdopodobieństwo

FIZYKA
Mechanika
Elektryczność i magnetyzm
Optyka
Termodynamika
Względność
Fizyka jądrowa
Fizyka kwantowa
Fizyka cząstek
Fizyka statystyczna
Astrofizyka
Stałe fizyczne

CHEMIA
Elementy
Związki
Jony
Ilości
Rozwiązania
Reakcje
Termodynamika chemiczna
Protecting Groups

MATERIAŁY
Stopy
Minerały
Krystalografia
Tworzywa sztuczne
Woods
Materiałów sypkich

ENGINEERING
Akustyka
Lotnictwo
Obwody elektryczne
Mechanika Płynów
Tablice parowe
Psychrometrics
Chłodzenie
Konstrukcje

ASTRONOMIA
Gwiazdkowy Wykresy
Wydarzenia astronomiczne
Planety
Księżyce
Planetoid
Komety
Space Weather
Gwiazdki
Pulsary
Galaktyki
Gromad gwiazd
Mgławice
Astrofizyka

NAUKA O ZIEMI
Geologia
Geochronologia
Geodezja
Trzęsienia ziemi
Fala danych
Atmosfera
Klimat

Nauki o życiu
Zwierzęta i rośliny
Dinozaury
Sekwencja DNA Lookup
SNP
Białka
Człowieka, myszy i Fruit Fly genomów
Szlaki metaboliczne

Nauk Obliczeniowych
Automatów komórkowych
Systemy Zastępstwa
Maszyna Turinga
Złożoność obliczeniowa
Kody algebraiczne
Fraktale
Mathematica
Przetwarzanie obrazu

Jednostki i ŚRODKI
Konwersje
Porównania
Analiza wymiarowa
Środki przemysłowe
Baterie
Materiałów sypkich
Malować

DATY i GODZINY
Data Obliczenia
Strefy czasowe
Kalendarze
Ferie
Czas geologiczny

POGODA
Aktualna pogoda i historyczne
Prognozy
Odczuwalnej
Huragany
Chmury
Klimat

MIEJSCA GEOGRAFIA
Mapy
Projekcje
Geodezja
Nawigacja
Odległości
Geomagnetyzm
Geokodowanie
Kraje
Miasta
Wysokość danych
Oceany
Jeziora
Rzeki
Wyspy
Góry

Ludzie i HISTORIA
Ludzie
Genealogia
Nazwy
Zawody
Liderzy polityczni
Wydarzeń historycznych, okresy i Kraje
Historyczny Cyfry i pieniądze

KULTURA I MEDIA
Książki
Czasopisma
Kino
Gry wideo
Postacie fikcyjne
Mitologia
Sieci i programów telewizyjnych
Nagrody

MUZYKA
Uwagi muzyczne
Przedziały
Akordy
Waga
Przebiegi audio
Instrumenty
Utwory

SŁOWA i językoznawstwo
Funkcje programu Word
Słownik wyszukiwania
Słowo Puzzle
Anagramy
Języki
Długość dokumentu
Morse Code
Soundex
Numer imiona

Sport i gry
Piłka nożna
Baseball
Igrzyska Olimpijskie
Stadiony
Loterie
Gry karciane

KOLORY
Nazwy kolorów i systemy
Dodanie koloru
Temperatury
Długości fal

Pieniądze & Finanse
Zbiory danych
Indeksy
Fundusze inwestycyjne
Futures
Kredyty hipoteczne
Wartość bieżąca
Przeliczanie walut
Porady
Więzy
Wycena instrumentów pochodnych
Wynagrodzenie
Podatek obrotowy

Danych społeczno-gospodarczych
Demografia
Kraje
Stany USA
Powiaty w USA
Miasta
Ekonomika
Rolnictwo
Energia
Wynagrodzenia
Bezrobocie
Koszty życia
Ochrona zdrowia
Obudowa
Statystyki społeczne
Przestępstwo
Wojskowy
Religia

ZDROWIE I MEDYCYNA
Wymiary nadwozia
Wykresy wzrostu
Ćwiczenie
Choroby
Śmiertelność danych
Test Data medycznych
Zęby
Wizja
Dane narkotyków
Szpitale

FOOD & Odżywianie
Żywność
Dietetyczny
Referencje

EDUKACJA
International Education
Uniwersytety
Okręgi szkolne
Szkoły publiczne
Standardowych testów

ORGANIZACJE
Firmy
Szpitale
Fundament
Organizacje międzynarodowe

TRANSPORT
Lotniska
Linie lotnicze
Samolot
Dane lotu
Transport drogowy
Ceny benzyny
Mosty
Tunele
Pływy

ŚWIAT TECHNOLOGII
Komunikacja
Satelity
Sondy kosmiczne
Fotografia
Kody kreskowe

Www i systemy komputerowe
Dane WWW
IP Lookup
Znani Komputery
Transfer danych
Numeracja portów
Przetwarzanie String
Wymieszanie
Lookup Unicode
Więcej informacji
4,6
Łącznie: 35 510
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

- Bug fixes
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać. Więcej informacji
Zaktualizowano
18 września 2018
Rozmiar
6,1M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
1.4.6.2018091201
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Sprzedawca
Wolfram Group
Deweloper
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.