Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

แอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์ตำรวจ เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลรายชื่อตำรวจตั้งแต่ยศสารวัตรขึ้นไป จุดประสงค์เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลพื้นฐานของตำรวจไทย ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ยศ ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถสืบค้นหน่วยงาน หรือ สถานนีตำรวจในพื้นที่ได้อีกด้วย และยังมีระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งข่าวสาร และการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆอีกด้วย
Updated on
Jan 13, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Update Email