Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта(Қаз/Рус/Eng)

44,162
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Russian (Russia)

“Qazaq Keyboard” пернетақтасы - сіздің ақылды көмекшіңіз!
Сөйлесіп жатқан кезде қате жіберсеңіз, сізге сауатты жазуға, мәтінді жылдам теруге, әрі қажетті тілдердің орфографиялық сөздігін қолданып, көп тілдерге аударуға мүмкіндік беретін көп функционалды пернетақта. Теаматикалық фондар, түрлі стилдегі стикерлер мен әртүрлі үлгідегі смайликтермен жабдықталған. Пернетақта Қазақ/Qazaq/Русский/English тілдеріне жеңіл ауысуға мүмкіндік береді,телефон жүйелері Android 4.0 және одан жоғары нұсқаларға арналған қосымша.
Толықтай тегін қосымша, жүктеп алыңыз!

Клавиатура "Qazaq Keyboard" - ваш персональный помощник!
Все мы время от времени делаем ошибки в переписке, эта многофункциональная клавиатура поможет вам быстро набирать текст и написать грамотно. Позволит использовать орфографический словарь необходимых языков и переводить текст на многие другие языки. Оснащен тематическими фонами, стикерами и смайликами в разных стилях. Клавиатура позволяет легко переключаться на Казахский/Qazaq/Русский/English языки. Приложение доступно для смартфонов системой Android 4.0 и выше.
Бесплатное приложения, доступно для скачивания!

Келесі функцияларды пайдалануға болады - Включает в себя следующие функции:
1. Қазақ және орыс тілдеріндегі интерфейс - Интерфейс на казахском и русском языке;
2. Қазақи, модерн, көркем стилдегі фондар, түрлі үлгідегі стикерлер мен смайликтер бар - Наборы самых необычных стикеров, смешных смайликов, а также тематических фонов (казахский, модерн, художественный стиль и т.д.);
3. Өзіңіздің пернетақта фоныңыз бен смайликтерді жасай аласыз - Создавайте собственные стикеры и фоны для клавиатуры;
4. Тілдік баптаулар (Қазақ/Qazaq/Русский/English) - Выбор языка (Қазақ/Qazaq/Русский/English);
5. Түзету&Т9 Сөздік ұсынысы - Автоисправление&Подсказки Т9;
6. Емлені қателікті тексеру - Проверка правописания;
7. Сөздік ұсыныс - Подсказки Т9;
8. Смайликтер ұсынысы - Подсказки смайликов;
9. Автоматты түрде нүкте мен бос орын қою - Автоматические пробелы и точки;
10. Жылдам теру - Быстрый ввод:
- Еселенген эмоджилар - Дублированные смайлики;
- Веб-браузерлер- Веб-браузеры;
- Құпия сөз - Набор пароля;
- Электр.пошта адресі - Электр.адрес.
11. Сырғытып теру - Непрерывный ввод;
12. Батырма дауысы&Әріпке шолу - Звук&Предпросмотр клавиши;
13. Қаріптер - Шрифты;
14. Жиі қолданатын сөдер - Часто используемые слова;
15. Жеке сөздік - Персональный словарь;
16. Көшірмені аудару - Перевод копии текста;
17. Пікір қалдыру мен көмек орталығы - Обратная связь и служба поддержки;
18. Деректерді синхрондау - Синхронизация данных;
19. Достормен бөлісу - Поделиться с друзьями;
20. Нұсқаны жаңарту - Обновить версию;
21. Аударма тақтасы - Переводчик;
22. Құралдар тақтасы - Панель инструментов;
23. Тақта өлшемі - Размер клавиатуры;
24. Аспалы пернетақта - Перемещение клавиатуры;
25. Сырғытып теру - Непрерывный ввод;
26. Түнгі нұсқа - Ночной режим;
27. Бір қолмен теру - Управление одной рукой;
28. Латынша пернетақта - Латинская клавиатура;
29. Әріп өлшемі - Размер шрифта;
30. Сандар түймешігі - Панель цифр;
31. Тиісті латын әріптері - Подсказки латинских букв;
32. Көрсеткіш - Предпросмотр клавиш;
33. Алмасу буффері- Буффер обмена;

Жеке парақшаларымыз - Официальные страницы:
- VK: https://vk.com/qazaqkeyboard
- Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/
- Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/
Qazaq Keyboard
Suylesip zhatgan kede kate zhiberseniz, sizge sauatty zhazuka, mәtindi zhyldam teruge, әri қazhetti tilderdin spellingly sozdigin қoldanyp, kup beret t тlderge auda Teamatikalyk fondar, tүrlі stildigі stickerler men әrtүrlі үlgіdegi smiliktermen zhabdyқtalgan. Pernetaқta Kazakh / Qazaq / Русский / English tіlderіne zhңіl auysuғa mүmkіndіk beredі, phone zhүyelerі Android 4.0 zhne odan zhogary nұsқalarғa arnalғan kosymsha.
Tolygtay tegin kosymsha, zhuktep alykiz!

Qazaq Keyboard is your personal assistant!
We all make mistakes in correspondence from time to time, this multifunctional keyboard will help you quickly type and write correctly. Allows you to use the spelling dictionary of the required languages ​​and translate the text into many other languages. Equipped with themed backgrounds, stickers and emoticons in a variety of styles. The keyboard makes it easy to switch to Kazakh / Qazaq / Russian / English. The application is available for smartphones with Android 4.0 and higher system.
Free app available for download!

Kelesi functionlards paidalanuғa bolady - Includes the following functions:
1. Kazakh zhune orys tilderindegi interface - Interface in Kazakh and Russian;
2. Kazakh, modern, kurkem stelddegi fondar, turli algidegi stickerler men smileykter bar - Sets of the most unusual stickers, funny emoticons, as well as thematic backgrounds (Kazakh, modern, artistic style, etc.);
3. zіңіzdің pernetaқta backgroundsңyz ben smaylikterdі zhasay alasyz - Create your own stickers and backgrounds for the keyboard;
4. Тіldіk baptaular (Kazakh / Qazaq / Russian / English) - Language selection (Kazakh / Qazaq / Russian / English);
5. Tuzetu & T9 Sozdik Asynysy - Autocorrection & Hints T9;
6. Emleni қatelikti texeru - Check spelling;
7. Suzdik Asynys - Tips T9;
8. Emoticon ұsynysy - Emoticon tips;
9. Automata tүrde nүkte men bos ryn yu - Automatic spaces and periods;
10. Zhyldam teru - Quick entry:
- Eselengen emojilar - Duplicated emoticons;
- Web browser - Web browsers;
- Құpiya sөz - Password set;
- E-mail address - E-mail address.
11. Syrkytyp teru - Continuous input;
12. Batyrma dauysy & Әripke sholu - Sound & Key preview;
13. Haripter - Fonts;
14. Zhi қoldanatyn sөder - Frequently used words;
15. Zheke sozdik - Personal dictionary;
16. Kashirmeni audaru - Translation of a copy of the text;
17. Pikir қaldyru men kөmek ortalygy - Feedback and support service;
18. Derekterdi Synchronous - Data Synchronization;
19. Dostorman bulisu - Share with friends;
20. Nұsқany zhaңartu - Update the version;
21. Audarma taқtasy - Translator;
22. Құraldar taktasy - Toolbar;
23. Taқta Alshemi - The size of the keyboard;
24. Aspaly pernetaқta - Moving the keyboard;
25. Syrkytyp teru - Continuous input;
26. Tangi nuska - Night mode;
27. Bir Holmen teru - Control with one hand;
28. Latinsha pernetaқta - Latin keyboard;
29. Әrip өlshemi - Font size;
30. Sandar tymeshigі - Panel of numbers;
31. Тиісті Latin әріптері - Hints from Latin letters;
32. Kөrsetkish - Preview keys;
33. Almasu buffer - clipboard;

Zheke paraқshalarymyz - Official pages:
- VK: https://vk.com/qazaqkeyboard
- Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/
- Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/
Read more
Collapse
4.7
44,162 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Айырбастау буфері блокқа қою және өзгерту функциясын қолдайды.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 26, 2020
Size
45M
Installs
1,000,000+
Current Version
1.12.39
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Ziipin Network
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.