Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Systém e-Účto zjednodušuje a automatizuje komunikaci mezi účetní firmou a podnikatelem.

Nahrávání podkladů
- skenování papírových dokladů a uložení v digitální podobě účetnímu
možnost jednoduchého nahrávání podkladů přes mobilní aplikaci nebo i web. Lze nahrávat soubory .zip, .xml, .pdf, .jpg, .csv.
nejjednodušší je účetní doklad vyfotit a nahrát pomocí aplikace do systému.
- při nahrávání si můžete zvolit období a složku do které soubor nahrajete. Můžete tak nahrát doklad do libovolného měsíce i zpětně. Účetní je upozorněn notifikací.
- ke každému dokladu můžete vložit poznámku pro lepší přehlednost
- automatické API importy bankovních výpisů (např. FIO, Creditas, …). Není potřeba každý měsíc výpis stahovat z internetového bankovnictví a zasílat účetnímu.
- automatické importy faktur z fakturačních systémů třetích stran (iDoklad, Fakturoid, Azami, …). Účetní si automaticky importuje faktury z podporovaných systémů.
- funkce smazání dokladu je umožněna pouze podnikateli. Účetní nemá možnost smazat doklad.
- notifikace o nových podkladech (účetní i klient jsou automaticky upozorněni, že protistrana nahrála nové podklady, za jaké období a jaký typ dokladu)

Evidence
- přehledné členění nahraných dokladů ve složkách.
- v systému jsou předdefinované složky Doklady přijaté / Doklady vydané / Výpis z bankovního účtu / Mzdy. Je možnost vytvářet vlastní složky, můžete si tak vytvořit vlastní strukturu.
- zobrazení účetní evidence jako složek nebo jako chronologicky nahraných dokladů.
- filtrace a vyhledávání dokladů dle roku, měsíce, typu dokladu, kdo doklad nahrál a zda je doklad přečtený nebo nepřečtený. Účetní si tak lehce vyfiltruje nezpracované doklady.

Funkce
nastavitelný systém upozornění na důležité termíny (zadává je účetní klientovi nebo klient účetnímu).
- Interní komunikace klient & účetní.
- automatický systém záloh na vlastní úložiště (podpora FTP).
- podnikatel může přidělit oprávnění jakékoliv účetní, zároveň může kdykoliv oprávnění odebrat.
- účetní si může podklady stahovat jednotlivě nebo hromadně po složkách.

Zdarma systém na vystavování moderních faktur
S námi můžete vystavovat neomezené množství faktur, počet odběratelů je také neomezen.
- rychlý a jednoduchý nástroj - vyberete odběratele, napíšete položku a pošlete fakturu. Vypisovat údaje odběratele je zbytečné, stačí začít psát název firmy nebo IČO a odběratele doplníme za Vás.
- využívat můžete odkudkoliv na PC nebo mobilu.
- vlastní brand, logo, razítko a podpis.
- rychlejší úhrada faktur pomocí QR kódu.
- automatické upozornění odběratele na neuhrazenou fakturu.
- automatické propojení s účetní firmou.
- dokonalé statistiky vystavených faktur i nákladů.


e-Účto je pro živnostníky, firmy, účetní, e-shopy.
The e-Account system simplifies and automates communication between an accounting firm and an entrepreneur.

Uploading documents
- scanning of paper documents and digital storage for the accounting officer
possibility of simple uploading of documents via a mobile application or even the web. You can upload .zip, .xml, .pdf, .jpg, .csv files.
the easiest way is to take a picture of the accounting document and upload it to the system using the application.
- when uploading, you can select the period and folder to which you will upload the file. You can upload the document to any month and back. The accountant is notified by a notification.
- You can add a note to each document for better clarity
- automatic API imports of bank statements (eg FIO, Creditas,…). It is not necessary to download the statement from internet banking every month and send it to the accountant.
- automatic import of invoices from third party invoicing systems (iDoklad, Fakturoid, Azami,…). The accountant automatically imports invoices from supported systems.
- the function of deleting a document is only possible for entrepreneurs. The accountant does not have the option to delete the document.
- notification of new documents (the accountant and the client are automatically notified that the counterparty has uploaded new documents, for what period and what type of document)

Records
- clear division of recorded documents into folders.
- there are predefined folders Documents received / Documents issued / Bank account statement / Wages in the system. It is possible to create your own folders, so you can create your own structure.
- display of accounting records as folders or as chronologically recorded documents.
- filtering and searching for documents by year, month, type of document, who uploaded the document and whether the document is read or unread. The accountant thus easily filters out unprocessed documents.

Function
an adjustable notification system for important dates (entered by the accounting client or the client to the accounting officer).
- Internal communication client & accountant.
- automatic backup system to own storage (FTP support).
- the entrepreneur can assign the authorization to any accountant, at the same time he can revoke the authorization at any time.
- the accountant may download the documents individually or in bulk in folders.

Free system for issuing modern invoices
With us you can issue an unlimited number of invoices, the number of customers is also unlimited.
- a quick and easy tool - you select a customer, write an item and send an invoice. It is useless to write down the customer's data, just start writing the company name or ID number and we will add the customer for you.
- you can use it from anywhere on a PC or mobile phone.
- own brand, logo, stamp and signature.
- Faster payment of invoices using a QR code.
- automatic notification of the customer to the unpaid invoice.
- automatic connection with an accounting firm.
- perfect statistics of issued invoices and costs.


e-Account is for sole proprietors, companies, accountants, e-shops.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Nové rozhraní aplikace
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 11, 2020
Size
7.4M
Installs
50+
Current Version
2.0.5
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
digimadi people s.r.o.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.